Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilbyder konferanse 10.04.2008 Ventilasjonsoppgradering §

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilbyder konferanse 10.04.2008 Ventilasjonsoppgradering §"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilbyder konferanse 10.04.2008 Ventilasjonsoppgradering §

2 Deltakere fra Helse Fonna HF Prosjektenheten Helse Fonna Leiv Ove Dale (leder) Trond Sletten (vvs fag) Monica Gregersen (Trainee og referent) Rådgivende ingeniører. Gunnar Kullseng (Ferkingstad og Alsaker AS) Rolf Magne Skippervik (COWI AS)

3 kl. 09:00 Info om prosjektet med mer. Info om anbudet og prosessen ca. kl. 0930-1030 Befaring ca. kl. 1030 Oppsummering og gjennomgang av spørsmål og svar (her) Ferdig ca. 1100 AGENDA

4 Informere om prosjektet Beskrive hovedkravene i konkurransegrunnlaget. Gjennomføre felles befaring i de aktuelle områdene. Besvare spørsmål som stilles av tilbyderne. Få tilbakemelding på konkurransegrunnlagets innhold og krav – er kravene realistiske (kostnadsdrivende krav). Målsetting med tilbyderkonferansen

5 Praktisk informasjon Spørsmål ønskes fortløpende. Noteres på et ark og leveres Monica Gregersen, slik at det kan registreres for at svaret kan bli tatt med i referatet. Alle spørsmål vil bli notert, besvart samt distribuert til alle tilbyderne (navn på spørsmålsstiller vil ikke bli angitt). Det blir skrevet referat fra konferansen, og dette vil bli sendt til samtlige deltakere, i tillegg vil denne presentasjonen også distribueres. Vennligst fyll ut deltakerlisten (1 stk. email adresse pr. leverandør)

6 Generell info ventilasjonen - operasjonsstuene Oppgradering av ventilasjonsanlegg ved operasjonsstue 1, 2, 3, 4 og føden ved Haugesund sjukehus og omfatter følgende: Utskifting av eksisterende for og etterbehandlingsaggregater for luft til operasjon og fødeavdeling. Oppdatering av eksisterende pneumatisk styring av ventilasjon og varme til elektrisk styring. Diverse bygningstekniske inngrep i forbindelse med ventilasjons oppdatering Ventilasjonsrom 4006, 4007 øvre og nedre del samt 5006 strippes for utstyr iht elektro, rør og ventilasjonsbeskrivelse. Gulv og veggflater utbedres. Parallelt og uavhengig av ventilasjonsoppgraderingen skal ramme- partner drive PCB sanering. Arbeidene må derfor koordineres. NB! Noe usikkerhet om jobben blir utført (finansiering)

7 Kommersiell informasjon Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Del III - Anskaffelser under terskelverdi Anskaffelsesprosedyre Framdriftsplan Kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier Avtalestandard og tilbudsstruktur

8 Anskaffelsesprosedyre Anskaffelsesprosedyre definert i forskriften del III Anskaffelsen gjennomføres i henhold til prosedyren ” Konkurranse med forhandling" i henhold til Forskrift om offentlige anskaffelser fastsatt ved kgl.res. 15 juni 2001. Forskrift om offentlige anskaffelser er tilgjengelig på: http://www.lovdata.no. Forskriften ligger under Forskrifter/Sentrale forskrifter og er videre gruppert under Nærings- og handels- departementet Forskriftens del I - § 2-2 Terskelverdier Bygg og anlegg har en terskelverdi på kr 40.5 mill - bygg og anlegg under denne verdi følger forskriftens del III (under terskel)

9 30.04.2008Tilbudsfrist primo mai 2008Avklaringer medio mai 2008Kontraktsinngåelse etter kontraktOppstart av oppdraget 15.08.08Ferdigstilt 01.09.08Overtakelse Fremdriftsplan

10 Prisformat NS 3431 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser, NS 3436 Formular for kontrakt om totalentreprise NS 3438 Formular for totalentreprenørens sikker- hetsstillelse i utførelsestiden og i reklamasjons- tiden legges til grunn for kontrakten.

11 Kvalifikasjonskrav Minstekrav (Skatteattest, HMS etc) Tilbyders organisatoriske og juridiske stilling Tilbyder skal vedlegge attest for registrering i det faglige register som er bestemt ved lovgivningen i del land hvor tilbyder er etablert, for eksempel Foretaksregisteret i Brønnøysund. Tilbyders økonomiske og finansielle stilling Tilbyder skal legge ved siste siste års regnskap, eller utdrag (minimum resultat og balanse) av dette. Kun konsernets eller moderselskapets regnskap aksepteres ikke. Revisorberetning skal medfølge. Tilbyders tekniske og faglige kvalifikasjoner Teknisk personell/kapasitet/ressurser og kvalitetssikring Underleverandører Referanser Godkjenninger Lønns- og arbeidsvilkår

12 Tildelingskriterier Produkt (30 %) I hvilken grad de tilbudte produkter oppfyller: spesifiserte krav herunder teknisk løsning, vedlikeholdsvennlighet, integrering mot eksisterende ventilasjonsanlegg, driftskostnader, levetid. Samlet gjennomføringskostnad (40%) : hvor mye kan gjennomføres i løpet av 8 uker. Samlet driftskostnader (30%): hvordan oppfatter Helse Fonna de driftsmessige konsekvensene

13 Grov Orientering RIV Tegninger nedlastes fra link i www.doffin.no FDV - Utarbeide FDV dokumentasjon iht. Helse Fonna’s spesifikasjon enkel beskrivelse Utarbeide FDV dokumentasjon iht. Helse Fonna’s spesifikasjon

14 Fagene orienterer i ”felten” Befaring Samle spørsmål og returner her ca. kl. 10:30 Mulighet for befaring ytterligere befaring avtales med Trond Sletten (trond.sletten@helse-fonna.no ellertrond.sletten@helse-fonna.no leiv-ove.dale@helse-fonna.no) NB Dersom ventilasjons aggregat må stoppes for befaring, må befaring skje etter kl. 22:00, og etter avtale med Trond/Leiv Ove og Operasjonsansvarlig.


Laste ned ppt "Tilbyder konferanse 10.04.2008 Ventilasjonsoppgradering §"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google