Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilbyderkonferanse 25.09.14 Anskaffelse 20140042 – Rammeavtale bedriftshelsejeneste.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilbyderkonferanse 25.09.14 Anskaffelse 20140042 – Rammeavtale bedriftshelsejeneste."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilbyderkonferanse 25.09.14 Anskaffelse 20140042 – Rammeavtale bedriftshelsejeneste

2 Kort presentajon av deltakere fra Skatteetaten Om anskaffelsen; Konkurransegrunnlag og vedlegg Om Skatteeatens behov Spørsmål Det vil bli lagt ut referat sammen med presentasjonen. Agenda

3 1.5 Konkurransedokumenter Konkurransegrunnlag og vedlegg

4 1.6 Fremdriftsplan Konkurransegrunnlag og vedlegg

5 1.9 Anskaffelsesprosedyre Åpen anbudskonkurranse Det gjennomføres ikke forhandlinger Tilbyder får anledning til å presentere tilbudet i møte Ikke anledning til å endre tilbudet Anledning til å avklare uklarheter Konkurransegrunnlag og vedlegg

6 2. Krav til tilbyderen Tilbyder må oppfylle kvalifikasjonskravene og levere all dokumentasjon som etterpørres: Skatteattester ( 2 stk. – fra skatteoppkrever og skattekontoret) HMS-egenerklæring Egeneerklæring vandel Økonomi (kredittvurdering) Kapasitet

7 3.6 Tilbudets utforming Konkurransegrunnlag og vedlegg

8 3.7 Underleverandører 3.8 Forbehold Opplysninger må gis i egne vedlegg. NB! Vesentlige forbehold vil føre til avvisning av tilbudet. Konkurransegrunnlag og vedlegg

9 4.1 Tildelingskriterier I evalueringen vil det også legges vekt på tilbyders presentasjon av sin løsning

10 Skatteetatens visjon for et godt arbeidsmiljø ”Skatteetaten skal være en attraktiv og inkluderende arbeidsplass hvor arbeidsmiljøet er kjennetegnet av trivsel og engasjement, åpenhet og mangfold."

11 Om skatteetaten Ca 6200 ansatte: 116 lokasjoner * Arbeidsoppgaver: Saksbehandling området skatt, avgift ( regionene ) Kontroll og skattekrim (regionene ) Publikumsveiledning og telefonveiledning (regionene og skatteopplysningen ) IT utvilkling drift og forvaltning, støttetjenester (SITS ) Skatterett, utvikling, styring (Skattedirektoratet) Kommende endringer: Statens innkrevingsentral med ca 350 medarbeider fra 1.1. 2015 Oppgaver og medarbeidere fra Toll og avgift under vurdering Kontorstruktur under vurdering og endring

12 Finansdepartementet Skattedirektør Staber Skatteetatens IT- og servicepartner RegionavdelingenRettsavdelingen Innovasjons- og utviklingsavdelingen Skatt nord Skatt Midt-Norge Skatt vest Sentralskatte- kontoret for utenlandssaker Skatt øst Skatt sør Sentralskatte- kontoret for storbedrifter Skatte- opplysningen Oljeskatte- kontoret Skattedirektoratet Skatteetaten pr februar 2014

13 Mål og satsingsområder i Skatteetaten IA –bedrift Sykefravær: 5% ila 2015 Mangfold: rekruttering av medarbeider med nedsatt funksjonsevne Helsefremmende arbeidsplasser Ledelse og medarbeiderskap Læring og utvikling Medarbeiderundersøkelsen Fokus på oppfølging Kontinuerlig forbedring av arbeidsprosesser ( LEAN ) Lik praksis Organisasjon i omstilling – modernisering i staten Statlig forvaltning - lover og regler er viktig rammeverk HA - TA

14 Bedriftshelsetjenestens rolle - helsefremmende og forebyggende arbeid Skal støtte opp under skatteetatens HMS-visjon og bidra til resultater, feks ved: Bidra med kompetanse om sammenhenger mellom arbeidsmiljøfaktorer og helse Skal gjøre faglige vurderinger om risiko og arbeidsmiljøkonsekvenser, peke på muligheter og komme med råd om nødvendige tiltak Analysere sykefraværstall og annet tallmateriale og foreslå gode tiltak Gi råd om sunne omstillings- og endringsprosesser Lederstøtte i oppfølging av medarbeidere bidra til tidlig avklaring av tilretteleggingsbehov og muligheter Kvalitativt gode tjenester og lik praksis i skatteetaten

15 Vår forventninger til BHT Høy faglig kompetanse Gode kommunikasjonsferdigheter og evne til å bygge tillit Bidra til god praksis i hele skatteetaten: Kunnskapsdeling, oppfølging og lik praksis internt i BHT Enhetlig rapportering på tjenesteforbruk Samarbeid og oppfølging Må hjelpe oss å komme over de geografiske utfordringene Viktige samarbeidspartnere : HR – rådgivere i Skattedirektoratet / SITS HR / HMS – rådgivere i driftsenhetene Arbeidsmiljøutvalg og vernetjenesten

16 Spørsmål


Laste ned ppt "Tilbyderkonferanse 25.09.14 Anskaffelse 20140042 – Rammeavtale bedriftshelsejeneste."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google