Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Anbudskonferanse Rammeavtale for kjøp av Konsulenttjenester - IKT 30.04.2009 kl. 12.00 Fylkeshuset, Erling Skakkes gt 14 Møterom Kobberkis 5 etg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Anbudskonferanse Rammeavtale for kjøp av Konsulenttjenester - IKT 30.04.2009 kl. 12.00 Fylkeshuset, Erling Skakkes gt 14 Møterom Kobberkis 5 etg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Anbudskonferanse Rammeavtale for kjøp av Konsulenttjenester - IKT 30.04.2009 kl. 12.00 Fylkeshuset, Erling Skakkes gt 14 Møterom Kobberkis 5 etg.

2 Agenda 1.Innledning 2.Gjennomgang av konkurransegrunnlaget 3.Spørsmål

3 Innledning Jus- og innkjøpstjenesten gjennomfører en konkurranse på kjøp av Konsulenttjenester - IKT på vegne av Sør-Trøndelag fylkeskommune, samt 3 folkehøgskoler, Rørosmuseet, IKA Trøndelag IKS og Kontrollutvalgssekretariatet Midt-Norge IKS. De 20 tilsluttede kommunene har denne rammeavtalen som opsjon. NB! Klæbu kommune har falt ut i konkurransegrunnlaget pkt. 1.2 side 5. Klæbu er med på lik linje med de andre kommunene. Det vil bli utarbeidet referat fra anbudskonferansen som sammen med denne presentasjonen legges ut på www.doffin.no.www.doffin.no

4 Konkurransegrunnlaget Avtale med 3 leverandør på hele avtaleområdet. Avtalens varighet 2-årig rammeavtale med mulighet for 1+1 års forlengelse Tidsfrister Spørsmålsfrist: Torsdag 20.05.2009 kl. 16.00 Tilbudsfrist: Onsdag 03.06.2009 kl. 12.00 Tilbudet leveres i ett eksemplar samt ett eksemplar på minnepenn eller CD

5 Avtalens omfang Anskaffelsen omfatter: Teknisk : innføring og videreutvikling av driftløsninger Utvikler: utvikling av IKT løsninger Rådgiver/Prosjektleder: ressurs innenfor rådgivning og prosjektledelse.

6 Avtalens omfang Antatt verdi: Volum for 2008 var på ca. 3,7 mill kr. for STFK Anslaget er veiledende og ikke bindende.

7 Parallelle rammeavtaler Avtale med 3 leverandører Forutsetning; tilstrekkelig antall egnede leverandører og tilbud Utvelgelse; de 3 beste ut fra det økonomisk mest fordelaktige tilbud i evalueringen Kjøp under kr 100.000 – Den leverandør som ble vinner av anbudskonkurransen kontaktes først. Kan ikke denne leverandøren utføre oppdraget (dvs: levere til ønsket tidspunkt og med ønsket gjennomføringsevne osv), skal nummer 2 kontaktes, videre nr 3 dersom ikke nr 2 kan utføre oppdraget. Kjøp over kr 100.000 – alle leverandørene skal forespørres, minikonkurranse, jfr FOA § 15-3

8 Kravspesifikasjon Kravspesifikasjonen (vedlegg 6) beskriver oppdraggivers minstekrav, samt en beskrivelse av omfang og kompetanse på de ulike konsulenttjenestegruppene. For at tilbudet skal bli vurdert må alle punkter i vedlegg 6 besvares og/eller kommenteres. Manglende besvarelse kan føre til avvisning av tilbudet.

9 Offentlighet (pkt 3.2) Tilbyder skal anmerke i tilbudet hva de mener er forretningshemmeligheter/taushetsbelagt. Ny offentlighetslov gjeldende fra 01.01.09

10 Kvalifikasjonskrav (pkt 4.1) Skatter og avgifter - gyldig attest for betalt mva og skatt HMS - skjema vedlegg 1a Organisatorisk og juridisk stilling - firmaattest Økonomisk og finansiell kapasitet - god soliditet, min. tilsvarende ratingkode A/AN fra D&B - siste årsberetning - siste årsregnskap m/noter og revisors kommentar - foretaksrapport fra D&B (kan hentes av oppdragsgiver)

11 Kvalifikasjonskrav (pkt 4.1) Tekniske og faglige kvalifikasjoner Oversikt over firmaets totale bemanning. Erfaring fra tilsvarende oppdrag - viktigste leveranser de siste 3 årene Andel uført av underleverandør Godt og velfungerende kvalitetssikringssystem - redegjørelse eller kopi av sertifikat dersom tilbyder er sertifisert Bevisst forhold til miljøpåvirkning - redegjørelse eller kopi av sertifikat dersom tilbyder har sertifisering.

12 Forbehold og avvik (pkt 5.4) Forbehold skal framgå av tilbudsbrevet Forbehold skal være presise og entydige Tilbyder skal beskrive hvilke konsekvenser forbeholdene får samt prissette konsekvensene Forbehold som ikke lar seg kostnadsberegne, kan føre til avvisning

13 Tildelingskriterier (pkt 7.2) Oppdragsgiver vil velge den leverandøren som har det økonomisk mest fordelaktige tilbudet Tildelingskriterier Pris – 65% Leveringssikkerhet– 35% Kriteriene vil bli vurdert etter en skala fra 1-10, hvor 10 er best Prisskjemaet skal være komplett utfylt

14 ILO-konvensjonene (vedlegg 2) Erklæring – skal underskrives og legges ved tilbudet Retten til å være organisert i en fagforening Retten til kollektive forhandlinger Forbud mot tvangsarbeid Forbud mot forskjellsbehandling i arbeid og belønning Fastsette en minimums aldersgrense for å forhindre barnearbeid Forbud mot de grusomste formene for barnearbeid

15 Standard avtalevilkår Følgende kapittel utgår for denne rammeavtalen: Kap 10, Retur av varer Kap 12, montering/installasjon Kap 17, Statistikk NB! Også kap. 7 om E-handel.

16 Konsulenttjenester - IKT Spørsmål ?


Laste ned ppt "Anbudskonferanse Rammeavtale for kjøp av Konsulenttjenester - IKT 30.04.2009 kl. 12.00 Fylkeshuset, Erling Skakkes gt 14 Møterom Kobberkis 5 etg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google