Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kjetil Drangsholt, koordinerende rådgivende overlege NAV Vest- Agder Sykmelding – sikkerhetsnett eller hengekøye? HMS dagen 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kjetil Drangsholt, koordinerende rådgivende overlege NAV Vest- Agder Sykmelding – sikkerhetsnett eller hengekøye? HMS dagen 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kjetil Drangsholt, koordinerende rådgivende overlege NAV Vest- Agder Sykmelding – sikkerhetsnett eller hengekøye? HMS dagen 2014

2 NAV, Side 2 Tema å ta opp  Hva er en hengekøye  Hva er et sikkerhetsnett  Hvordan kan en og samme konstruksjon fungere så ulikt  Sykefraværets mange porter  Når blir det en hengekøye  Når blir det et sikkerhetsnett

3 NAV, Side 3 Hva er en hengekøye  Fra aktivitet til passivitet  La humla suse  Tenke litt på alt mulig  Melde seg ut  Lure på om dette er lurt på sikt  Etter hvert ganske kjedelig

4 NAV, Side 4 Hva er et sikkerhetsnett  Beskytter mot uforutsette hendelser  Fleksibelt og sterkt  Ivaretar vitale funksjoner  Plassert strategisk i løypa  Ganske kostbart

5 NAV, Side 5 Hvordan kan en og samme funksjon fungere så ulikt

6 NAV, Side 6 6 porter i sykefraværsløypa – sikkerhetsnett eller hengekøye? 1. Det helsefremmende og forebyggende arbeide 2. Inngangsvilkårene 3. Oppfølgingsplanen 4. Dialogmøte I 5. 8 ukers aktivitetsplikten 6. Dialogmøte II 7. Sanksjoner

7 NAV, Side 7 Port 1 Det helsefremmende og forebyggende arbeidet  Samfunnsøkonomisk verdi er høy  Investeringslysten er lav  Den individuelle verdi er høy: Sett, hørt, verdsatt  Hengekøye?  Sikkerhetsnett?

8 NAV, Side 8 Port 2: Inngangsvilkårene Sykepenger ytes til den som er arbeidsufør på grunn av funksjonsnedsettelse som klart skyldes sykdom eller skade. Arbeidsuførhet som skyldes sosiale eller økonomiske problemer o.l. gir ikke rett til sykepenger Lov om folketrygd § 8-4

9 NAV, Side 9 Hva er sykdom og skade  ICPC-2  Sykdomsdiagnoser  Symptomdiagnoser 0-29  Sykdomsbegrepet av 1907  Sterk økning i symptomdiagnoser

10 NAV, Side 10 Legen: Advokat eller sakkyndig  Skal handle til pasientens beste  Skal handle som sakkyndig overfor NAV  Rollekonflikt?  Når blir legens sykmeldingspraksis et sikkerhetsnett?  Når blir legens sykmeldingspraksis en hengekøye?

11 NAV, Side 11 Alternativene i sykmeldingsporteføljen  Ingen  Avventende  Gradert  100 %  Enkeltstående behandlingsdager  Svangerskapspenger

12 NAV, Side 12 Hva med  Sykdom i familien  Sorgreaksjoner  Konflikter på arbeidsplassen  Økonomiske problemer  Permittering  Konkurs  Konflikter i samlivet  Skilsmisser  Fyllesyke

13 NAV, Side 13 Fylkesvise forskjeller i varighet  Tall fra  Gjennomsnittlig fraværslengde 33 dager i Oslo og 50 dager i Hedmark  Halvparten av sykefraværstilfellene avsluttes innen 8 dager i Oslo og 14 dager i Aust-Agder

14 NAV, Side 14 Fylkesvise forskjeller i varighet innen samme diagnose  L29 Skuldersyndrom 55 dager i Oslo og 85 dager i Oppland  L86 Ryggsyndrom med smerteutstråling 62 dager i Troms og 90 dager i Hedmark  P76 Depressiv lidelse 76 dager i Finnmark og 101 dager i Aust-Agder

15 NAV, Side 15  A04 Slapphet og tretthet 45 dager i Oslo og 71 dager i Aust-Agder  X76 Ondartet svulst i bryst 98 dager i Troms og 275 dager i Aust-Agder

16 NAV, Side 16 Hvorfor?  Ulik grad av gradering?  Ulik næringsstruktur?  Ulik diagnosepraksis?  Forhold utenfor selve sykdommen?  Ulik tilgang til medisinsk behandling?  Ulik tilrettelegging på arbeidsplassen?  Hengekøye?  Sikkerhetsnett?

17 NAV, Side 17 Port 3 Oppfølgingsplanen  Tilretteleggingsplikten  Medvirkningsplikten  Dialogmøte 1  Handlingsplanen  Sintef rapporten april 2013  Sikkerhetsnett?  Hengekøye?

18 NAV, Side 18 Port 4 Dialogmøte I  Senest ved 7 ukers arbeidsuførhet  Arbeidsplass som arena  Mange deltagere  BHT – hvor er de blitt av?  Hengekøye?  Sikkerhetsnett ?

19 NAV, Side 19 Port 5 Aktivitetsplikten etter 8 ukers 100% arbeidsuførhet  Sterkt etterspurt av Stortinget i 2004  Aktivitet særlig viktig ved psykiske lidelser  Unntak fra aktivitetsplikten når det foreligger «- vektige» medisinske grunner  Riksrevisjonens rapport 2011: Hos 26 av 100 med 100 % sykefravær mangler medisinsk dokumentasjon for å vurdere unntak  Hengekøye?  Sikkerhetsnett?

20 NAV, Side 20 Port 6 Dialogmøte II  26 uker  NAV innkaller «-når det finnes hensiktsmessig»  De fleste møter  Alltid forhåndsavtale med legene!  BHT – borte vekk?  Hengekøye?  Sikkerhetsnett?

21 NAV, Side 21 Noen kritiske spørsmål  Er løypa for lang?  Er portene rett plassert?  For mye papir?  For mye byråkrati?  Mangel på incentiver?

22 NAV, Side 22 Når er vi i mål i sykefraværsløypa?

23 NAV, Side 23 Når vi er  Lojale  Nøye  Faglig kompetente  Sorterte  Disiplinerte  Glade  Åpne  Vennlige


Laste ned ppt "Kjetil Drangsholt, koordinerende rådgivende overlege NAV Vest- Agder Sykmelding – sikkerhetsnett eller hengekøye? HMS dagen 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google