Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Psykiske lidelser og uføretrygd Arnstein Mykletun Professor, seniorforsker, dr psychol FHI & UiB.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Psykiske lidelser og uføretrygd Arnstein Mykletun Professor, seniorforsker, dr psychol FHI & UiB."— Utskrift av presentasjonen:

1 Psykiske lidelser og uføretrygd Arnstein Mykletun Professor, seniorforsker, dr psychol FHI & UiB

2 Høyt nivå av helserelaterte trygdeytelser i Norge

3

4

5

6

7 Tre paradigmer • Trygdemedisinsk paradigme: Sykdom • Pull: Trygd er et rasjonelt og informert valg, frivillig ”handling” • Push: Trygd er et resultat av forhold utenfor den enkeltes kontroll

8 Økende, men undervurdert betydning av psykiske lidelser for uførhet

9 Awards of disability pension

10

11 Forekomst av psykiske lidelser • Nøkkeltall – 50% i løpet av livet – 30% i løpet av 12 måneder • Tre største – Angstlidelser – Depressive lidelser – Alkoholrelaterte lidelser

12 Øker psykiske lidelser? • Forekomst av psykiske lidelser øker trolig ikke • Økte konsekvenser (arbeidsuførhet)?

13 Psykiske lidelser og uføretrygd: Vi må skille mellom milde og moderate/alvorlige psykiske lidelser

14 Kontiniuum Antall individer Alvorlighetsgrad av symptomer

15 Antall individer Alvorlighetsgrad av symptomer Ikke noe klart skille mellom frisk og syk

16 Mild Moderat Alvorlig ”Sub-klinisk” Antall individer Alvorlighetsgrad av symptomer

17 Risiko for uføretrygding Antall individer Risiko for uføretrygding Alvorlighetsgrad av symptomer

18 Milde tilstander forårsaker mye uføretrygd Antall individer Risiko for uføretrygding Alvorlighetsgrad av symptomer Knudsen et al. Journal of Psychosomatic Research (2010).

19 Milde psykiske lidelser • Liten risiko for arbeidsuførhet pr person, men mange personer • Ofte ikke – erkjent – diagnostisert – behandlet • Tiltak: Unngå klientifisering, passifisering, utenforskap (gradert sykmelding)

20 Moderate og alvorlige psykiske lidelser • Stor risiko for uføretrygd per person, men relativt færre personer • Ofte – erkjent – diagnostisert – behandlet • Tiltak: IPS, behandling, rehabilitering

21 Sykmelding og uføretrygding som medisinsk eller psykologisk intervensjon

22 Behandling • Generell underbehandling av psykiske lidelser • Generell ”overtrygding” for angstlidelser • Også før uføretrygding for psykiske lidelser: – Vanligste behandling ett forsøk på ett SSRI (Isometse 2007) – 1 av 3 sier de ikke har vært i behandling (Øverland 2007)

23

24 Flaskehalser til behandling • Hvor mange med psykiske lidelser søker hjelp? • Hvor mange får korrekt diagnose? • Hvor mange får tilbud om behandling? • Hvor mange gjennomfører behandlingen? • Hvor effektiv er behandlingen?

25 Uføretrygd for angstlidelser? • Største enkeltdiagnosegruppe (FHI rapport 2009:4) • Svært god prognose med adekvat behandling (FHI rapport 2009:8)

26

27

28 Ikke noe skarpt skille mellom syk og frisk

29 syk ≠ sykmeldt

30 estimerte tall Andel gradert sykmelding (høyre akse) Totalt legemeldt sykefravær (venstre akse)

31 Graderingsandel og sykefraværsrate i Sverige Försäkringskassan Enheten för Statistisk analys

32 arnstein.mykletun@uib.no


Laste ned ppt "Psykiske lidelser og uføretrygd Arnstein Mykletun Professor, seniorforsker, dr psychol FHI & UiB."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google