Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

| Behov for ny statistikk i KOSTRA ved oppbygging av lokalmedisinske sentre Michael Kaurin Helsedirektoratet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "| Behov for ny statistikk i KOSTRA ved oppbygging av lokalmedisinske sentre Michael Kaurin Helsedirektoratet."— Utskrift av presentasjonen:

1 | Behov for ny statistikk i KOSTRA ved oppbygging av lokalmedisinske sentre Michael Kaurin Helsedirektoratet

2 | Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Prop. 91 L (2010 – 2011) Kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold til pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp.

3 | Hvilke grupper snakker vi om? I første omgang somatiske pasienter, men på sikt også andre grupper Utskrivingsklare pasienter ”Unødvendige” innleggelser Dette vil gi økt behov for ulike korttidsplasser i kommunene

4 | Staten og kommunene har behov for å følge med på hvordan tilbudene i kommunene endrer seg ved innføring av nytt lovverk og gjennomføringen av samhandlingsreformen Hvordan skal vi gruppere institusjonsplassene for å få fram den viktigste informasjonen for kommunene og staten?

5 | Noen kjennetegn på LMS Vil variere fra kommune til kommune Tilbyr helhetlige og integrerte tjenester før, i stede for og etter spesialisthelsetjenester. Legger vekt på egenmestring og tidlig intervensjon. Dette inkluderer rehabilitering og lærings- og mestringstilbud. Legger vekt på tverrfaglig tilnærming Inkluderer habiliterings- og rehabiliteringstjenester, tjenester til barn og unge, tjenester til personer med kroniske lidelser, tjenester til personer med kognitiv svikt.

6 | Kan samlokaliseres med allmennlegetjenester, psykisk helse og rustjenester Samlokalisering med desentraliserte spesialisthelsetjenester også aktuelt. Kan også inneholde plasser til lindrende behandling, sykestue, legevakt osv.

7 | Reformen bruker tre begreper: før – i stede for og etter sykehusbehandling. Noen kommuner vil opprette LMS for å møte behovet for denne type plasser – men for mange kommuner vil organiseringen av dette tilbudet ikke innbære opprettelse av et senter. Vi må derfor telle plasser som har denne type funksjoner – ikke telle LMS:

8 | Hva registreres i KOSTRA I dag telles følgende i skjema 5 institusjoner for eldre og funksjonshemmede under 3. spesielle tilbud: Plasser avsatt til tidsbegrenset opphold Av disse Plasser spesielt avsatt til rehab. opphold Avlastning Nytt Plasser spesielt avsatt til tilbud før sykehusinnleggelse Plasser spesielt avsatt til tilbud i stede for sykehusinnleggelse Plasser spesielt avsatt til tilbud etter sykehusinnleggelse

9 | Hva slags type plasser vil vi kunne operere med? Fra hjemmet Avlastning for pårørende Korttidsopphold Etter utskrivning Opptrening etter eksempelvis lårhalsbrudd Utskrivningsklare, men ikke ferdigbehandlede – dagens intermediær Før eller i stede for - Akuttplasser Rehabiliteringsplasser Lindrende plasser – hentes fra pallreg.

10 | PallReg. PallReg: Nasjonalt register over palliative virksomheter I PallReg er det mulig å søke opp og se på informasjon om palliative virksomheter i Norge. Registeret er åpent for alle. Søket kan begrenses ut fra helseregion, fylke eller kommune, og viser da virksomheter i både kommune- og spesialisthelsetjenesten. Disse kan sorteres ved å velge enten ”kommunehelsetjeneste” eller ”sykehus”. Søket kan også begrenses ut fra et helseforetak, og vil da bare vise tiltak i spesialisthelsetjenesten. For hver virksomhet er følgende informasjon registrert: Navn på virksomheten, lokalisering, type virksomhet, oppstartsår og antall årsverk. For palliative sengeenheter er antall senger registrert. Det er oppført antall av ressurssykepleiere i den enkelte kommune, hvor mange av disse som er kreftsykepleiere, samt antall kreftsykepleiere i kommunen utenfor kompetansenettverk. Type virksomhet er registrert i henhold til betegnelsene i Standard for palliasjon. Regionalt palliativt senter omfatter palliativt team og palliativ enhet ved regionsykehus, samt regionalt kompetansesenter i lindrende behandling.

11 |

12 |

13 |


Laste ned ppt "| Behov for ny statistikk i KOSTRA ved oppbygging av lokalmedisinske sentre Michael Kaurin Helsedirektoratet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google