Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pensjonsreformen og AFP Statssekretær Jan-Erik Støstad YS’ AFP-seminar 23. oktober 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pensjonsreformen og AFP Statssekretær Jan-Erik Støstad YS’ AFP-seminar 23. oktober 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Pensjonsreformen og AFP Statssekretær Jan-Erik Støstad YS’ AFP-seminar 23. oktober 2007

2 2 Vi kommer til å trenge seniorenes arbeidskraft - Størst befolkningsvekst blant de eldre

3 3 Svakheter pensjonsreformen griper fatt i I – Privatiseringspress på velferdsstaten Pensjonsutgifter øker fra 6 nå til 15 prosent av samfunnskaka i 2050 Fare for at 62 blir pensjonsalderen for alle Svært krevende å sikre offentlig helse, omsorg, skole Privatiseringspress også på pensjon, jf debatten for 4-5 år siden Større arbeidsinnvandring øker problemene med sosial dumping

4 4 Andeler av samfunnskaka til pensjon Nå: 6 % til pensjon 2050: Dagens system: 15 % til pensjon Forslaget: 12 % til pensjon ”Innsparing” ”Større kake”

5 5 Svakheter pensjonsreformen griper fatt i II – Mye bra i dag, men urettferdig for mange Mange minstepensjonister (minstepensjonsfella) Vilkårlighet (jevn inntekt taper, stigende inntekt vinner) Aldersgrense i folketrygden 67 år høy ”Uforståelige” avkortinger AFP ”usikret” Dårlige tjenestepensjoner i privat sektor

6 6 Pensjonsreformens tre trinn 1.Pensjonsforliket mai Bl.a. OTP, AFP, offentlig tjenestepensjoner – og levealdersjustering mv. 2.Pensjonsmeldingen - St. meld. nr. 5 ( ) Opptjening og uttak av alderspensjon i folketrygden 20. oktober Nytt forlik 21. mars Videre arbeid fram mot 2008/2010: Tilpasset AFP Tilpasning av tjenestepensjoner Uførepensjon Lovarbeid folketrygden – med overgangsregler Info om all din pensjon på ett sted

7 7 Ny opptjeningsmodell Opptjening fra første krone – minstepensjonsfella bort Årlig inntekt over 7,1 G - dvs ca kroner – teller ikke Garantipensjon (minstepensjon) Alle år teller (40-årsregelen bortfaller) Alle år teller likt (besteårsregelen bortfaller) Viktig: Levealdersjustering

8 8 Ingen smalhans: Stadig bedre kjøpekraft for pensjonistene År for uttak av pensjon Beløp i tusen kroner OBS: Også slik forbedring hvis avgang 62

9 9 Ny uttaksmodell Mulig å ta ut folketrygd alt fra 62 år – betydelig velferdsreform for dem som ikke har AFP Kan kombinere arbeid og pensjon uten avkorting Mulig å ta ut delpensjon og trappe gradvis ned Hvis helse og arbeidslyst: Arbeidsinnsats og utsatt uttak etter 62 gir klart høyere årlig pensjon Regulering løpende pensjoner: gjennomsnitt pris og lønn

10 10 Fleksibel pensjon i folketrygden Eks: Inntekt kroner i 40 år ved 62 år Økt pensjon ved utsatt uttak OBS: AFP og ev. OTP på toppen

11 11 AFP Folketrygd fra 62 år er nå avklart. Regjeringen har invitert til en bred prosess om AFP, og legger vekt på: AFP skal bidra til et godt tidligpensjonssystem – fortsatt sikre verdig avgang fra 62 år AFP videreføres som årlig påslag på toppen av folketrygden. Jobbing uten avkorting. ”Toleransebeløpet” på kroner avvikles Staten viderefører sitt økonomiske bidrag til AFP – matcher eldrebølgen med mer ressurser Forslag til ny AFP i forkant av hovedoppgjøret i 2008 Pensjonsforliket inkl H sikrer AFP – men ikke i mål…

12 12 AFP – på toppen av folketrygden fra 62 Ny folketrygd fra 62 år Tilpasset AFP Arbeidsinntekt? Tjenestepensjon?

13 13 AFP-utvalget Består av lederne av de store organisasjonene i arbeidslivet, ledes av Bjarne Håkon Hanssen Skal lage forslag til framtidas AFP Mandat bygger på brev til partene i 2006 og pensjonsforliket i Stortinget Frist Så til lønnsoppgjøret Krevende oppgave (penger, struktur)

14 14 AFP-utvalget II Privat sektor Men kan gi føringer for offentlig sektor AFP Se på mulighetene for å lage én ordning Inngangskriterier, utmåling, finansiering, organisering Viktig: overgangsordninger

15 15 AFP – bruk eksempler, men med vett! OBS: Må passe på hva en sammenlikner: –Avgang 62 mot 62, eller 62 mot 67? –Snakker vi om 2010 eller 2050? –Med eller uten AFP? –Løpende pensjon kan endres i pensjonistperioden –Hvis vi sammenlikner mot dagens folketrygd – er den robust? Hvor realistisk er uendret folketrygd hvis levealderen øker? Overgangsregler for alle fra 2010 – også for AFP Jobbe ved siden av uten avkortning

16 16 Fortsatt solidarisk folketrygd! Heloffentlig pensjonsordning – forblir bærebjelken i pensjonssystemet Betales av fellesskapet over skatteseddelen Dekker alle, gir trygghet Betydelig utjevning fra høytlønte til lavtlønte Viktig nå: AFP, uføre og tjenestepensjon


Laste ned ppt "Pensjonsreformen og AFP Statssekretær Jan-Erik Støstad YS’ AFP-seminar 23. oktober 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google