Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pensjonsreformen og AFP Statssekretær Jan-Erik Støstad YS’ AFP-seminar 23. oktober 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pensjonsreformen og AFP Statssekretær Jan-Erik Støstad YS’ AFP-seminar 23. oktober 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Pensjonsreformen og AFP Statssekretær Jan-Erik Støstad YS’ AFP-seminar 23. oktober 2007

2 2 Vi kommer til å trenge seniorenes arbeidskraft - Størst befolkningsvekst blant de eldre

3 3 Svakheter pensjonsreformen griper fatt i I – Privatiseringspress på velferdsstaten Pensjonsutgifter øker fra 6 nå til 15 prosent av samfunnskaka i 2050 Fare for at 62 blir pensjonsalderen for alle Svært krevende å sikre offentlig helse, omsorg, skole Privatiseringspress også på pensjon, jf debatten for 4-5 år siden Større arbeidsinnvandring øker problemene med sosial dumping

4 4 Andeler av samfunnskaka til pensjon Nå: 6 % til pensjon 2050: Dagens system: 15 % til pensjon Forslaget: 12 % til pensjon ”Innsparing” ”Større kake”

5 5 Svakheter pensjonsreformen griper fatt i II – Mye bra i dag, men urettferdig for mange Mange minstepensjonister (minstepensjonsfella) Vilkårlighet (jevn inntekt taper, stigende inntekt vinner) Aldersgrense i folketrygden 67 år høy ”Uforståelige” avkortinger AFP ”usikret” Dårlige tjenestepensjoner i privat sektor

6 6 Pensjonsreformens tre trinn 1.Pensjonsforliket mai 2005. Bl.a. OTP, AFP, offentlig tjenestepensjoner – og levealdersjustering mv. 2.Pensjonsmeldingen - St. meld. nr. 5 (2006 - 2007) Opptjening og uttak av alderspensjon i folketrygden 20. oktober 2006. Nytt forlik 21. mars 2007. 3.Videre arbeid fram mot 2008/2010: Tilpasset AFP Tilpasning av tjenestepensjoner Uførepensjon Lovarbeid folketrygden – med overgangsregler Info om all din pensjon på ett sted

7 7 Ny opptjeningsmodell Opptjening fra første krone – minstepensjonsfella bort Årlig inntekt over 7,1 G - dvs ca 450 000 kroner – teller ikke Garantipensjon (minstepensjon) Alle år teller (40-årsregelen bortfaller) Alle år teller likt (besteårsregelen bortfaller) Viktig: Levealdersjustering

8 8 Ingen smalhans: Stadig bedre kjøpekraft for pensjonistene År for uttak av pensjon Beløp i tusen kroner OBS: Også slik forbedring hvis avgang 62

9 9 Ny uttaksmodell Mulig å ta ut folketrygd alt fra 62 år – betydelig velferdsreform for dem som ikke har AFP Kan kombinere arbeid og pensjon uten avkorting Mulig å ta ut delpensjon og trappe gradvis ned Hvis helse og arbeidslyst: Arbeidsinnsats og utsatt uttak etter 62 gir klart høyere årlig pensjon Regulering løpende pensjoner: gjennomsnitt pris og lønn

10 10 Fleksibel pensjon i folketrygden Eks: Inntekt 311 000 kroner i 40 år ved 62 år Økt pensjon ved utsatt uttak OBS: AFP og ev. OTP på toppen

11 11 AFP Folketrygd fra 62 år er nå avklart. Regjeringen har invitert til en bred prosess om AFP, og legger vekt på: AFP skal bidra til et godt tidligpensjonssystem – fortsatt sikre verdig avgang fra 62 år AFP videreføres som årlig påslag på toppen av folketrygden. Jobbing uten avkorting. ”Toleransebeløpet” på 15 000 kroner avvikles Staten viderefører sitt økonomiske bidrag til AFP – matcher eldrebølgen med mer ressurser Forslag til ny AFP i forkant av hovedoppgjøret i 2008 Pensjonsforliket inkl H sikrer AFP – men ikke i mål…

12 12 AFP – på toppen av folketrygden fra 62 Ny folketrygd fra 62 år Tilpasset AFP Arbeidsinntekt? Tjenestepensjon?

13 13 AFP-utvalget Består av lederne av de store organisasjonene i arbeidslivet, ledes av Bjarne Håkon Hanssen Skal lage forslag til framtidas AFP Mandat bygger på brev til partene i 2006 og pensjonsforliket i Stortinget Frist 31.12.2007. Så til lønnsoppgjøret Krevende oppgave (penger, struktur)

14 14 AFP-utvalget II Privat sektor Men kan gi føringer for offentlig sektor AFP Se på mulighetene for å lage én ordning Inngangskriterier, utmåling, finansiering, organisering Viktig: overgangsordninger

15 15 AFP – bruk eksempler, men med vett! OBS: Må passe på hva en sammenlikner: –Avgang 62 mot 62, eller 62 mot 67? –Snakker vi om 2010 eller 2050? –Med eller uten AFP? –Løpende pensjon kan endres i pensjonistperioden –Hvis vi sammenlikner mot dagens folketrygd – er den robust? Hvor realistisk er uendret folketrygd hvis levealderen øker? Overgangsregler for alle fra 2010 – også for AFP Jobbe ved siden av uten avkortning

16 16 Fortsatt solidarisk folketrygd! Heloffentlig pensjonsordning – forblir bærebjelken i pensjonssystemet Betales av fellesskapet over skatteseddelen Dekker alle, gir trygghet Betydelig utjevning fra høytlønte til lavtlønte Viktig nå: AFP, uføre og tjenestepensjon


Laste ned ppt "Pensjonsreformen og AFP Statssekretær Jan-Erik Støstad YS’ AFP-seminar 23. oktober 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google