Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pensjon i historisk perspektiv

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pensjon i historisk perspektiv"— Utskrift av presentasjonen:

1 Pensjon i historisk perspektiv
Pensjonskommisjonen og folketrygden fortid og framtid

2

3 Antall yrkesaktive pr. pensjonist

4 Grunnlag for bekymring?

5 Pensjonskommisjonen svartmaler!
Pensjonsekspert Harald Engelstad refser pensjonskommisjonen for å svartmale Folketrygdens framtid og holde skjult at pensjonistene vil bidra med stadig mer skatt

6 Pensjonskommisjonen To saker som behandles i kommisjonen:
Folketrygden, reformen gjelder alle Tjenestepensjon, et flertall i kommisjonen går inn for at det etableres et obligatorisk element i pensjonssystemet, i tillegg til folketrygden

7 Pensjonskommisjonen Folketrygden:
Livsløpsopptjening, alle år i arbeid skal gi likeverdig opptjening av pensjon i folketrygden. Garantipensjon, gir en grunnsikring, tilsvarende dagens minstepensjon. Hvis forventa levealder øker vil man måtte arbeide lenger for å få samme årlige pensjon Ulønna omsorg vil gi bedre uttelling

8 Pensjonskommisjonen Fleksibel pensjoneringsalder i Folketrygden fra fylte 62 år. Den enkelte må selv dekke hoveddelen av kostnadene ved å gå av tidlig. Pensjonen reguleres årlig med gjennomsnittlig lønns- og prisvekst

9 Konsekvenser av fleksibel pensjoneringsalder
Årslønn som må til for å komme over minstepensjon 62 år 63 år 64 år 65 år 66 år

10 Pensjonskommisjonen Offentlig tjenestepensjon legges om slik at den blir et netto tillegg til Folketrygden Omleggingen blir gjenstand for forhandlinger

11 Pensjonskommisjonen Pensjonene finansieres i hovedsak over statsbudsjettet Det etableres et Statens Pensjonsfond, basert på Petroleumsfondet og Folketrygdfondet.

12 Pensjonskommisjonen Framdrift:
Innstillingen er lagt fram som en NOU, : 1 Regjeringen Bondevik ønsker å få saken behandlet i Stortinget før jul 2004 AP vil ha saken ut til en bred debatt og ønsker den behandlet i Stortinget etter stortingsvalget i 2005.

13 Hvordan ser det ut i resten av verden?

14 Folkepensjonskomiteen 1962
”utrede pensjonspørsmålet i hele sin bredde med sikte på at alle i samfunnet skal være sikret en inntekt i sin alderdom som står i rimelig forhold til den arbeidsinntekt de har hatt”

15 Hvem var arkitekten bak dagens folketrygd?
Med den kobling som var mellom Arbeiderparti i regjeringsposisjon og LO i etterkrigsårene, så har faktisk fagbevegelsen hatt stor innvirkning på hvordan folketrygden ser ut i dag. Paradoksalt nok er det Kings bay ulykken som gjorde at arbeiderpartiregjeringen gikk inn for det forslag som LO hadde som mindretall i folkepensjonskomiteen. Dette forslaget ble vedtatt av den borgerlige regjeringen i 1966 og innført i 1967.

16 Pensjon og arbeidsliv For å oppnå fulle pensjonsrettigheter vil vi måtte stå stadig lenger i jobb etter som forventa levealder øker. Hvilke krav stiller dette til arbeidslivet? Hvilke krav stiller dette til oss som arbeidstakere?

17 Pensjonskommisjonen Større sammenheng mellom inntekt og pensjon i kommisjonens innstilling. Kommisjonen sier at pensjonssystemet kun i en viss utstrekning kan rette opp for skjevheter i inntekt Skjevheter i inntekt og dermed pensjon må finne sin løsning i inntektspolitikken


Laste ned ppt "Pensjon i historisk perspektiv"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google