Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© EL & IT forbundet, tirsdag, 15. juli 2014 Lysbilde nr.: 1 Forsvar AFP konferanse Sørmarka 13. september 2007 Innledning ved Hans O. Felix Forsvar AFP.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© EL & IT forbundet, tirsdag, 15. juli 2014 Lysbilde nr.: 1 Forsvar AFP konferanse Sørmarka 13. september 2007 Innledning ved Hans O. Felix Forsvar AFP."— Utskrift av presentasjonen:

1 © EL & IT forbundet, tirsdag, 15. juli 2014 Lysbilde nr.: 1 Forsvar AFP konferanse Sørmarka 13. september 2007 Innledning ved Hans O. Felix Forsvar AFP konferanse Sørmarka 13. september 2007 Innledning ved Hans O. Felix

2 © EL & IT forbundet, tirsdag, 15. juli 2014 Lysbilde nr.: 2 Hva mener LO OM AFP vedtok LO-kongressen 2005: ”Det er en absolutt forutsetning at AFP opprettholdes. Leveladerjusteringens avkortningseffekt må ikke komme til anvendelse før ordinær pensjonsalder på 67 år er nådd. En hevning av normal pensjonsalder må innebære at AFP-perioden forlenges tilsvarende”. Etter stortingsforliket om pensjon i mai 2005 uttalte LOs leder: ”Alle LO-kravene er på plass”. Er de det? – Jf. tidligpensjon og en ”tilpasset” AFP? OM AFP vedtok LO-kongressen 2005: ”Det er en absolutt forutsetning at AFP opprettholdes. Leveladerjusteringens avkortningseffekt må ikke komme til anvendelse før ordinær pensjonsalder på 67 år er nådd. En hevning av normal pensjonsalder må innebære at AFP-perioden forlenges tilsvarende”. Etter stortingsforliket om pensjon i mai 2005 uttalte LOs leder: ”Alle LO-kravene er på plass”. Er de det? – Jf. tidligpensjon og en ”tilpasset” AFP?

3 © EL & IT forbundet, tirsdag, 15. juli 2014 Lysbilde nr.: 3 LO kongressens krav AFP-pensjonene må ikke bli på et lavere økonomisk nivå enn dagens AFP-pensjonister må fortsatt tjene opp pensjon fram til de når alderspensjon AFP-perioden må forlenges tilsvarende en heving av normal pensjonsalder, slik LO-kongressen forutsetter. AFP-pensjonene må ikke bli på et lavere økonomisk nivå enn dagens AFP-pensjonister må fortsatt tjene opp pensjon fram til de når alderspensjon AFP-perioden må forlenges tilsvarende en heving av normal pensjonsalder, slik LO-kongressen forutsetter.

4 © EL & IT forbundet, tirsdag, 15. juli 2014 Lysbilde nr.: 4 Hva mener EL & IT Forbundet LO-kongressens absolutte formulering om AFP skal følges opp. Dvs. det er uakseptabelt at pensjonen reduseres for en AFP-pensjonist med uttak mellom 62 - 67 år! LO-kongressens absolutte formulering om AFP skal følges opp. Dvs. det er uakseptabelt at pensjonen reduseres for en AFP-pensjonist med uttak mellom 62 - 67 år!

5 © EL & IT forbundet, tirsdag, 15. juli 2014 Lysbilde nr.: 5 Ny uføretrygd STOR BETYDNING FOR TJENESTEPENSJONENE Uføredekning nå = alderspensjon, sammenhengen endres

6 © EL & IT forbundet, tirsdag, 15. juli 2014 Lysbilde nr.: 6 ENDRINGSBEHOVENE aktuarlogikken (uføre ”må ikke” ikke få 30 pst høyere pensjon enn de som tar ut tidligpensjon fra 62 år) generell tilpasning til p.reformen

7 © EL & IT forbundet, tirsdag, 15. juli 2014 Lysbilde nr.: 7 Det nye i Pensjonsmeldingen er: nye regler for opptjeningen, med gradvis virkning ny tidligpensjon i Folketrygden, med virkning for AFP, etter plan fra 2010 Hovedtrekket i systemet med en minstepensjon, en inntektsbasert tilleggspensjon og en tjenestepensjon på toppen videreføres.

8 © EL & IT forbundet, tirsdag, 15. juli 2014 Lysbilde nr.: 8 Stortingsmelding nr. 5 (2006 – 2007) I st.meld. nr. 5 (2006 -2007) foreslår Regjeringen at AFP omgjøres til et årlig påslag til alderspensjonen fra folketrygden. I AFP-området vil en få et tillegg til Folketrygden også etter 67 år, i motsetning til i dag hvor AFP står for hele pensjonen i fem år. Størrelse og varighet på AFP-påslaget skal avklares gjennom forhandlinger med partene. I st.meld. nr. 5 (2006 -2007) foreslår Regjeringen at AFP omgjøres til et årlig påslag til alderspensjonen fra folketrygden. I AFP-området vil en få et tillegg til Folketrygden også etter 67 år, i motsetning til i dag hvor AFP står for hele pensjonen i fem år. Størrelse og varighet på AFP-påslaget skal avklares gjennom forhandlinger med partene.

9 © EL & IT forbundet, tirsdag, 15. juli 2014 Lysbilde nr.: 9 626770 Økt ytelse pga opptjening etter 62 år Økt ytelse pga utsatt avgangstidspunkt Uttak 62 år Pensjonsnivå etter uttakstidspunkt Folketrygd også fra 62 år, nivået avhenger av alder

10 © EL & IT forbundet, tirsdag, 15. juli 2014 Lysbilde nr.: 10 UFØREPENSJON = ALDERSPENSJON ikke lenger mulig som følge av: Alleårsregel uten aldersgrense Aktuarisk prinsipp: senere pensjonsuttak gir 5 % (ca) økt årlig pensjon Levealdersjustering

11 © EL & IT forbundet, tirsdag, 15. juli 2014 Lysbilde nr.: 11 HOVEDUTFORDRINGER Uføre må ikke få mye høyere alderspensjon enn de som jobber Hvor stor uføretrygden skal være Hvor høy alderspensjon ved overgang fra uføretrygd Når? endringsbehov også i tjenestepensjonene

12 © EL & IT forbundet, tirsdag, 15. juli 2014 Lysbilde nr.: 12 AID-TALL Pensjon ved uttak 62 år. Lønn 311 000 kroner i 40 år Basert på dagens folketrygd-regler og regnet før skatt (afp-tillegg nå på 11 000) 62-66 år Nå afp i 5 år178 000166 000 Nytt 15 år påslag 37 000 167 000 130 000 156 000 Varig påslag 26 000 - 36 000+ 1 000- 11 000 Endring 15 år - 22 000 - 10 000 varig 67-76 år77 år---+

13 © EL & IT forbundet, tirsdag, 15. juli 2014 Lysbilde nr.: 13 Hvilke krav er nødvendig for å berge AFP? 1.I de sentrale trepartsforhandlingene må LO ikke gi aksept for at AFP på noen som helst måte blir svekket – en AFP til alle som i sum gir lavere pensjon livet ut er absolutt uakseptabelt! 2.Hvis ikke alle LOs krav (iht. kongressens vedtak) blir innfridd – brytes forhandlingene. 3.Videreføring av AFP blir et hovedkrav i forbindelse med tariffoppgjøret 2008. 1.I de sentrale trepartsforhandlingene må LO ikke gi aksept for at AFP på noen som helst måte blir svekket – en AFP til alle som i sum gir lavere pensjon livet ut er absolutt uakseptabelt! 2.Hvis ikke alle LOs krav (iht. kongressens vedtak) blir innfridd – brytes forhandlingene. 3.Videreføring av AFP blir et hovedkrav i forbindelse med tariffoppgjøret 2008.

14 © EL & IT forbundet, tirsdag, 15. juli 2014 Lysbilde nr.: 14 Hvilke krav er nødvendig for å berge AFP? 4.Arbeidstaker som tar ut AFP skal ha en pensjon som svarer til det arbeidstakeren ville ha fått fra folketrygden ved fylte 67 år. 5.AFP skal, som i dag, bestå av pensjon + et skattefritt AFP tillegg. 6.Regulering fram til 67 år videreføres slik som i dag, dvs. full reallønnsvekst. 7.Ved eventuell levealdersjustering, justeres AFP tilsvarende. 4.Arbeidstaker som tar ut AFP skal ha en pensjon som svarer til det arbeidstakeren ville ha fått fra folketrygden ved fylte 67 år. 5.AFP skal, som i dag, bestå av pensjon + et skattefritt AFP tillegg. 6.Regulering fram til 67 år videreføres slik som i dag, dvs. full reallønnsvekst. 7.Ved eventuell levealdersjustering, justeres AFP tilsvarende.


Laste ned ppt "© EL & IT forbundet, tirsdag, 15. juli 2014 Lysbilde nr.: 1 Forsvar AFP konferanse Sørmarka 13. september 2007 Innledning ved Hans O. Felix Forsvar AFP."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google