Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 - Alle skal få mer! Alle som tjener under en halv million i året skal komme bedre ut enn i dag, lover ”pensjonsminister” Bjarne Håkon Hanssen. NTB 20.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 - Alle skal få mer! Alle som tjener under en halv million i året skal komme bedre ut enn i dag, lover ”pensjonsminister” Bjarne Håkon Hanssen. NTB 20."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 - Alle skal få mer! Alle som tjener under en halv million i året skal komme bedre ut enn i dag, lover ”pensjonsminister” Bjarne Håkon Hanssen. NTB 20. oktober 2006

2 2

3 3 Hold fast på kongress-vedtaket! For LO er det en forutsetning for en slik levealderjustering at vi får et inkluderende arbeidsliv som gjør at folk både kan og vil fortsette å jobbe lenger enn i dag. Det er en absolutt forutsetning at AFP opprettholdes. Levealderjusteringens avkortningseffekt må ikke komme til anvendelse før ordinær pensjonsalder på 67 år er nådd. En heving av normal pensjonsalder må innebære at AFP-perioden forlenges tilsvarende. Vedtak på LO-kongressen

4 4 Hvem tar feil? - Det er feil at den nye AFP-pensjonen blir dårligere enn i dag, sier arbeidsminister Bjarne Håkon Hanssen. ANB 9.2.2007

5 5 Mandatet for AFP-utvalget Utvalget skal foreslå hvordan AFP- ordningene i privat sektor kan tilpasses den nye modellen for opptjening og uttak av alderspensjon i folketrygden. ”…en tilpasset AFP-modell (må) understøtte de målene som er satt for et nytt pensjonssystem, bl.a. slik at det lønner seg å stå i arbeid etter fylte 62 år”

6 6 Mandatet Det legges opp til at Staten bidrar med samme andel av den totale finansieringen som i dag. Utvalget skal blant annet vurdere … om ytelsen skal være opphørende (for eksempel etter 15 år) eller livsvarig Utvalget skal foreslå finansieringsløsning for en ny ordning, herunder beregning av partenes og statens bidrag og hvordan partenes bidrag skal utliknes på medlems­ bedriftene.

7 7 Mandatet Utvalget skal vurdere kriteriene for tilslutning til ordningen og nærmere regler for hvem som skal ha rett til en AFP-ytelse, herunder krav til opptjeningstid og behandlingen av deltidsansatte.

8 8 Våre krav AFPs framtid skal være en del av grunnlaget for uravstemningen ved tariffoppgjøret 2008 AFP må forbeholdes de som har tariffavtale Regjeringa og arbeidsgiveren må øke sine bidrag for å kompensere for nye pensjonsmodell Vi aksepterer IKKE at AFP blir dårligere enn i dag!


Laste ned ppt "1 - Alle skal få mer! Alle som tjener under en halv million i året skal komme bedre ut enn i dag, lover ”pensjonsminister” Bjarne Håkon Hanssen. NTB 20."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google