Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon AFP – eller Alt For lite Pensjon Roar Eilertsen Stein Stugu Tirsdag 24/4 - 07 De Facto.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon AFP – eller Alt For lite Pensjon Roar Eilertsen Stein Stugu Tirsdag 24/4 - 07 De Facto."— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon AFP – eller Alt For lite Pensjon Roar Eilertsen Stein Stugu Tirsdag 24/4 - 07 De Facto

2 Pensjonsreform vedtatt 23/4 - 07  Noen hovedpunkter: –Alleårsregel, ikke besteårsregel –Skal redusere statens utgifter  Presse flere til å arbeide lenger  Indeksering – løpende pensjoner reguleres mellom lønn og prisvekst  Automatisk heving av pensjonsalder –Levealder øker et år, må jobbe 8 mnd. lenger for å få samme pensjon De Facto

3 Noen andre momenter  Økt pensjonsalder fra 2011?  Kvinner på deltid rammes kraftig  Minstepensjonen vil gå ned –Fra 31 % av inntekt til 25 % i 2050  Ikke alle vil kunne gå av tidlig –Kommer ikke over minstepensjonsnivå  Hvorfor helt avvisende til økt skatt – OTP fungerer som skatt De Facto

4 Ny tidligpensjon, hovedpunkter  Du skal selv betale for tidligpensjon –Pensjon deles på antall år ditt årskull har igjen å leve –Du mister opptjening –Lavere pensjon fordi staten må betale ut pensjon tidligere –Lavere pensjon fordi løpende pensjon systematisk underreguleres (halv reallønns- utvikling) De Facto

5 Kraftig reduksjon av pensjon ved tidlig avgang (Eksempel – kr. 300 000 i 43 år ved avgang 67 år) Samme pensjon livet ut

6 Likt tillegg til alle?  Regjeringen: –”Regjeringen har videre lagt fram et innspill til de kommende drøftingene med partene i arbeidslivet om framtidas AFP som innebærer et tillegg til folketrygden for alle som omfattes av ordningen.” (Rapport april 2007) –” Med AFP utformet som påslag vil alle berettigede få den samme samlede utbetalingen fra ordningen uavhengig av uttakstidspunkt” (St.meld. s. 129)  Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen: –Kr. 38 000 i 15 år De Facto

7 Tidligpensjon – store tap uten AFP  Stor avstand mellom ny tidligpensjon og dagens pensjonsnivå – hele livet  Enda større etter at nye opptjeningsregler er innført  Kr. 38 000 i femten år – helt utilstrekkelig De Facto Pensjon i dag (med AFP)* Ny tidlig- pensjon Nødvendig tillegg 62- 67 (årlig) Nødvendig tillegg 67 – (årlig) Brit 1747201203705435033950 Hans 2281941620796611545715 * kr. 1700 mnd. brutto

8 Hvem går av med AFP?  Erfaring fra industrifagforeninger (s.40) –Nesten ingen klarer å stå til de blir 67 –Svært mange går av med uføretrygd –Over 90 % går av med AFP  Samsvarer med tidligere forskning –Enda klarere utslag De Facto

9 Hvem tjener på likt tillegg til alle?  Overføring fra de som trenger det til de som ikke trenger det –Friske –Store muligheter for fortsatt arbeid i høy alder –Fra industriarbeider/omsorgsarbeid til funksjonær og intellektuelle (mye større andel som står i arbeid til 67) De Facto

10 Krav til AFP  AFP på minst samme nivå som nå  Fortsatt opptjening av pensjonsrettigheter til ordinær pensjonsalder (67 +)  Skattefordelene må opprettholdes  Må fortsatt stimulere arbeidsgiver til redusert arbeidstid/forbedringer for eldre  Alle må ha rett til å gå av ved 62, også de med lav lønn De Facto


Laste ned ppt "Presentasjon AFP – eller Alt For lite Pensjon Roar Eilertsen Stein Stugu Tirsdag 24/4 - 07 De Facto."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google