Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© EL & IT forbundet, tirsdag, 15. juli 2014 Lysbilde nr.: 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© EL & IT forbundet, tirsdag, 15. juli 2014 Lysbilde nr.: 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 © EL & IT forbundet, tirsdag, 15. juli 2014 Lysbilde nr.: 1

2 © EL & IT forbundet, tirsdag, 15. juli 2014 Lysbilde nr.: 2 Hva sa Jens Stoltenberg og Bjarne H. Hanssen om AFP da pensjonsmeldingen ble lagt fram?

3 © EL & IT forbundet, tirsdag, 15. juli 2014 Lysbilde nr.: 3

4 © EL & IT forbundet, tirsdag, 15. juli 2014 Lysbilde nr.: 4

5 © EL & IT forbundet, tirsdag, 15. juli 2014 Lysbilde nr.: 5

6 © EL & IT forbundet, tirsdag, 15. juli 2014 Lysbilde nr.: 6 Ad tidligpensjon Allmennrett til å gå av fra fylte 62 år (unntak inntekt under ca. 250.000). Men pensjonen avkortes med ca 4,4% per år før 67 år. Dvs. en pensjon på kr 200.000 fra 67 år – reduseres til kr 156.000 ved uttak 62 år og livet ut. Allmennrett til å gå av fra fylte 62 år (unntak inntekt under ca. 250.000). Men pensjonen avkortes med ca 4,4% per år før 67 år. Dvs. en pensjon på kr 200.000 fra 67 år – reduseres til kr 156.000 ved uttak 62 år og livet ut.

7 © EL & IT forbundet, tirsdag, 15. juli 2014 Lysbilde nr.: 7 Hva gjenstår? Tilpasset AFP (bedriftenes bidrag) Tilpasning av tjenestepensjoner –Herunder ordninger i offentlig sektor Uførepensjonsordningen Særaldersgrenser Lovarbeid folketrygden – med overgangsregler IKT Samlet informasjon om pensjonsrettigheter Tilpasset AFP (bedriftenes bidrag) Tilpasning av tjenestepensjoner –Herunder ordninger i offentlig sektor Uførepensjonsordningen Særaldersgrenser Lovarbeid folketrygden – med overgangsregler IKT Samlet informasjon om pensjonsrettigheter

8 © EL & IT forbundet, tirsdag, 15. juli 2014 Lysbilde nr.: 8 Tilpassing av AFP Regjeringen inviterer partene i arbeidslivet til en bred prosess om utformingen av en tilpasset (forbundets understreking) ordning for AFP. Overgangen til en tilpasset AFP-ordning vurderes i lys av regjeringens forslag til innfasing av den nye alderspensjonen i folketrygden. Et forslag til ny AFP skal foreligge i god tid før hovedoppgjøret i 2008. Regjeringen inviterer partene i arbeidslivet til en bred prosess om utformingen av en tilpasset (forbundets understreking) ordning for AFP. Overgangen til en tilpasset AFP-ordning vurderes i lys av regjeringens forslag til innfasing av den nye alderspensjonen i folketrygden. Et forslag til ny AFP skal foreligge i god tid før hovedoppgjøret i 2008.

9 © EL & IT forbundet, tirsdag, 15. juli 2014 Lysbilde nr.: 9 Hva mener LO OM AFP vedtok LO-kongressen 2005: ”Det er en absolutt forutsetning at AFP opprettholdes. Leveladerjusteringens avkortningseffekt må ikke komme til anvendelse før ordinær pensjonsalder på 67 år er nådd. En hevning av normal pensjonsalder må innebære at AFP-perioden forlenges tilsvarende”. Etter stortingsforliket om pensjon i mai 2005 uttalte LOs leder: ”Alle LO-kravene er på plass”. Er de det? – Jf. tidligpensjon og en ”tilpasset” AFP? OM AFP vedtok LO-kongressen 2005: ”Det er en absolutt forutsetning at AFP opprettholdes. Leveladerjusteringens avkortningseffekt må ikke komme til anvendelse før ordinær pensjonsalder på 67 år er nådd. En hevning av normal pensjonsalder må innebære at AFP-perioden forlenges tilsvarende”. Etter stortingsforliket om pensjon i mai 2005 uttalte LOs leder: ”Alle LO-kravene er på plass”. Er de det? – Jf. tidligpensjon og en ”tilpasset” AFP?

10 © EL & IT forbundet, tirsdag, 15. juli 2014 Lysbilde nr.: 10 Hva mener EL & IT Forbundet LO-kongressens absolutte formulering om AFP skal følges opp. Dvs. det er uakseptabelt at pensjonen reduseres for en AFP-pensjonist med uttak mellom 62 - 67 år! En av partene regjeringen/bedriftene må gi mer skal kongressens krav innfris! Stortingets vedtak om en ”tilpasset” AFP- ordning må utsettes til etter at disse forhandlingene er sluttført. Eventuelt til etter tariffoppgjøret 2008. LO-kongressens absolutte formulering om AFP skal følges opp. Dvs. det er uakseptabelt at pensjonen reduseres for en AFP-pensjonist med uttak mellom 62 - 67 år! En av partene regjeringen/bedriftene må gi mer skal kongressens krav innfris! Stortingets vedtak om en ”tilpasset” AFP- ordning må utsettes til etter at disse forhandlingene er sluttført. Eventuelt til etter tariffoppgjøret 2008.

11 © EL & IT forbundet, tirsdag, 15. juli 2014 Lysbilde nr.: 11 Vi vil minne om LO-kongressens vedtak: " LO krever en bredere innsats for å sikre økonomien i pensjonssystemet. For LO er det en forutsetning for en slik levealdersjustering at vi får et inkluderende arbeidsliv som gjør at folk både kan og vil fortsette å jobbe lenger enn i dag. Det er en absolutt forutsetning at AFP opprettholdes. Levealdersjusteringens avkortningseffekt må ikke kommer til anvendelse før ordinær pensjonsalder på 67 år er nådd. En heving av normal pensjonsalder må innebære at AFP-perioden forlenges tilsvarende." LO-kongressens vedtak må være et minimum for hva fagbevegelsen kan godta. Vi vil minne om LO-kongressens vedtak: " LO krever en bredere innsats for å sikre økonomien i pensjonssystemet. For LO er det en forutsetning for en slik levealdersjustering at vi får et inkluderende arbeidsliv som gjør at folk både kan og vil fortsette å jobbe lenger enn i dag. Det er en absolutt forutsetning at AFP opprettholdes. Levealdersjusteringens avkortningseffekt må ikke kommer til anvendelse før ordinær pensjonsalder på 67 år er nådd. En heving av normal pensjonsalder må innebære at AFP-perioden forlenges tilsvarende." LO-kongressens vedtak må være et minimum for hva fagbevegelsen kan godta.

12 © EL & IT forbundet, tirsdag, 15. juli 2014 Lysbilde nr.: 12 Vi vil forsvare eksisterende rettigheter og økonomiske nivå med hensyn til AFP, tjenestepensjoner og særaldersgrenser. EL&IT Forbundet vil slå ring rundt retten til å gå av med AFP uten å havne i et økonomisk uføre. Derfor krever vi at regjeringspartiene endrer sin innstilling til ny pensjonsreform.

13 © EL & IT forbundet, tirsdag, 15. juli 2014 Lysbilde nr.: 13 AFP-pensjonene må ikke bli på et lavere økonomisk nivå enn dagens AFP-pensjonister må fortsatt tjene opp pensjon fram til de når alderspensjon AFP-perioden må forlenges tilsvarende en heving av normal pensjonsalder, slik LO- kongressen forutsetter. EL & IT Forbundet vil mobilisere kraftig for å få hele LO med på kampen for å sikre at LO- kongressens vedtak blir ivaretatt i framtidige pensjonssystemer. AFP-pensjonene må ikke bli på et lavere økonomisk nivå enn dagens AFP-pensjonister må fortsatt tjene opp pensjon fram til de når alderspensjon AFP-perioden må forlenges tilsvarende en heving av normal pensjonsalder, slik LO- kongressen forutsetter. EL & IT Forbundet vil mobilisere kraftig for å få hele LO med på kampen for å sikre at LO- kongressens vedtak blir ivaretatt i framtidige pensjonssystemer.


Laste ned ppt "© EL & IT forbundet, tirsdag, 15. juli 2014 Lysbilde nr.: 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google