Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Villfiskens bæreevne for lakselus Anne D. Sandvik, Lars Asplin, Pål Arne Bjørn og Karin K. Boxaspen Leikanger. 4. oktober 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Villfiskens bæreevne for lakselus Anne D. Sandvik, Lars Asplin, Pål Arne Bjørn og Karin K. Boxaspen Leikanger. 4. oktober 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Villfiskens bæreevne for lakselus Anne D. Sandvik, Lars Asplin, Pål Arne Bjørn og Karin K. Boxaspen Leikanger. 4. oktober 2011.

2 Plan for presentasjonen Litt om Havforskningsinstituttet Lakselus som en trussel for vill fisk Nasjonal lakselusovervåkning Bæreevnemodell Eksempler

3 Havforskningsinstituttet Underlagt Fiskeri og kystdepartementet. 6-700 ansatte, omsetning 2010: 841 millioner kroner. AVDELING TROMSØ FORSKNINGSSTASJONEN MATRE FORSKNINGSSTASJONEN AUSTEVOLL FORSKNINGSSTASJONEN FLØDEVIGEN ▶ Et nasjonalt institutt Kontor Oslo Kontor Trondheim Parisvatnet i Øygarden Holmfjord i Porsangerfjorden Guddalselva i Kvinnherad I Bergen har Havforskningsinstituttet kontorer og laboratorier i flere bygg på Nordnes

4 Skal gi forskningsbaserte råd som støtter fiskeri-, havbruks- og matforvaltningens beslutninger. Fra Statsbudsjettet 2010: “Forske på og dokumentere miljøtilstanden i fjordsystemene, på kysten og i havene, og gi råd om virkninger som følge av endret tilstand.” “Skaffe kunnskapsgrunnlag og gi forvaltningsråd for å sikre at havbruksproduksjonen skjer på en bærekraftig og miljøvennlig måte”. Havforskningsinstituttet

5 ▶ Forsknings- og rådgivningsprogram akvakultur FORURENSING OG UTSLIPP – MILJØVIRKNINGER OG ØKOLOGISKE EFFEKTER AV HAVBRUK SYKDOM OG SMITTESPREDNING HOS OPPDRETTSORGANISMER EFFEKTER AV RØMT FISK VELFERD HOS OPPDRETTSORGANISMER Havforskningsinstituttet

6 Hvorfor er lakselus et problem? Mer enn 100 ganger flere verter for lakselus: Lakselus er naturlig tilpasset en villfiskmengde omkring dagens nivå på noen få millioner individer. Med nesten 1000 oppdrettsanlegg langs hele landet var det ved utgangen av 2010 ca. 355 millioner oppdrettsfisk (kilde Fiskeridirektoratet). Selv lave gjennomsnittsverdier av lakselus på oppdrettsfisk vil kunne gi betydelige mengder totalt i en region.

7 Hva er egentlig lakselus? Lakselusen er en parasitt med ti livsstadier fordelt på tre frittlevende, fire fastsittende og tre mobile stadier. Slår seg ned på laksen i det tredje. Lepeophtheirus salmonis. Finnes naturlig i norske farvann. Spiser skinn og blod fra laksefisk. Formerer seg hele året, men hurtigere når temperaturen øker utover våren. Hunnlus med eggstrenger

8 Lakselusas første uker (de tre første frittdrivende stadiene): 1-3Uker4-6 Nauplius 1-2Copepoditt

9 Havforskningsinstituttet koordinerer en nasjonal lakselusovervåkning i forhold til infeksjonspress for villfisk på oppdrag fra Mattilsynet og i samarbeid med NINA, Rådgivende Biologer og Uni Miljø. FKD ønsker i større grad å bruke infeksjonspress på villfisk som et mål på lakselusproblemet (og ikke mengden lakselus på oppdrettsfisk). Vi mangler endel kunnskap, samt vi må koble eksisterende kunnskap, for å ha en forståelse av hva det infeksjonspresset vi overvåker faktisk betyr. Nasjonal lakselusovervåkning

10 2 3 5 7 8 10 12 13 1.Porsangerfjord, Finnmark 2.Altafjord, Finnmark 3.Vik, Nordland 4.Folda, Nordland 5.Vefsnfjord, Nordland 6.Namsenfjorden, Nord-Trøndelag 7.Trondheimsfjord, Sør-Trøndelag 8.Romsdalsfjord, Møre og Romsdal 9.Ålesundfjorden, Møre og Romsdal 10.Sognefjorden, Sogn og Fjordane 11.Vosso, Hordaland 12.Hardangerfjord og Ryfylket 13.Sandnesfjord 1 Undersøkelseslokaliteter 11 6 G, B G G G, B,T G, B G G G,B,T G Elfiske 4 G, B 9 Vill laksefisk må være indikator for å vurdere om iverksatte tiltak er riktig og tilstrekkelige. G = garnfiske. B = smoltbur. T = postsmolttråling. Nasjonal overvåkning lakselus

11 For å konstruere en slik modell trenger vi kunnskap om: 1.Kildene for lakselus (oppdrettsanlegg, villfisk). 2.Spredning og vekst av lakselus (strømmodeller, miljøforhold, spredningsmodeller for lakselus). 3.Mengde og utbredelse av villfisk (fiskevandringsmodell). 4.Påslag av lakselus på villfisk (dose). 5.Respons av lakselus på villfisk (individ og populasjon). Bæreevnemodell for villfisk i forhold til lakselus

12 Eksempel på lakselusspredning: Hardangerfjorden Kilde, 10 lus/time En tenkt kilde. 10 lakselus/time. NorFjords – 200m, 15.mai – 30 dager. Grønne = nauplier. Røde = copepoditter.

13 Eksempel på lakselusspredning: Hardangerfjorden Tellinger fra smoltbur kan kombiners med tall fra modellen

14 Release rate: 40 lice pr hour km Lice nr 5 km 60 km

15 Eksempel på lakselusspredning: Sognefjorden Tre kilder. 5 lakselus/time. NorKyst-800, 1.april – 85 dager. Grønne/sorte = nauplier. Røde = copepoditter.

16 Eksempel på lakselusspredning: Sognefjorden

17 Tre kilder. 5 lakselus/time. NorKyst-800, 1.april – 85 dager. Grønne/sorte = nauplier. Røde = copepoditter.

18 Kystmodellen NorKyst800 Et samarbeid mellom HI, Meteorologisk institutt og Niva for å lage en høyoppløslig strømmodell for Norskekysten. Simulerer strøm og hydrografi med 800 m oppløsning tilbake til ~1955 eller 10 dager fram i tid.

19 Kystmodellen NorKyst800 Et samarbeid mellom HI, Meteorologisk institutt og Niva for å lage en høyoppløslig strømmodell for Norskekysten. Simulerer strøm og hydrografi med 800 m oppløsning tilbake til ~1955 eller 10 dager fram i tid. Gir nødvendig randverdier til fjordmodeller (NorFjords).

20 Fjordmodeller NorFjords Høyoppløslige fjordmodeller (50-200 m oppløsning) Beregner strøm (inkl. tidevann), saltholdighet, temperatur, isforhold, vannstand, blandings- parametre etc. Driver applikasjoner for spredning (parasitter, patogener, forurensning), algevekst, vannkvalitet, etc.


Laste ned ppt "Villfiskens bæreevne for lakselus Anne D. Sandvik, Lars Asplin, Pål Arne Bjørn og Karin K. Boxaspen Leikanger. 4. oktober 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google