Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Malangen 28. mars 2011 Are Kvistad, Kommunikasjonsdirektør FHL.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Malangen 28. mars 2011 Are Kvistad, Kommunikasjonsdirektør FHL."— Utskrift av presentasjonen:

1 Malangen 28. mars 2011 Are Kvistad, Kommunikasjonsdirektør FHL

2

3

4 Source: UN 2004 projections Økende verdens- befolkning

5 Stort sjømatpotensial CROPS: 85.1 % (6.5 BN MT) LIVESTOCK: 13.1 % (1 BN MT) SEAFOOD: 1.8 % (140 M MT) Source: FAO Stat 2008 Verdens matvareproduksjon:

6 Kilde: Budsjettnemda for jordbruket, FHL, Fiskeridirektoratet. Verdier oppgitt i tonn hel slakt kjøtt. Betegnelsen hel slakt inkluderer kjøtt og bein, men ikke innmat. Ca. 20% av et helt slakt består av bein. Fisk er oppgitt i rund vekt Norsk ”kjøtt”produksjon i volum Norsk matproduksjon er sjømat

7 Eksport havbruk og fiskeri Kilde: EFF

8 Verdens produksjon av atlantisk laks *Estimate **Prognosis

9 ”Alt er litt vanskeligere her nord…?”

10 Laks og ørret-kvantum Fylkesvis slaktet kvantum 2009. Kilde: FHL

11 Ansatte i havbruk Fylkesvis fordeling av antall ansatte i havbruksnæringen 2009. Kilde: Fiskeridirektoratet

12 12 Ringvirkninger av norsk havbruk (inkluderer oppdrett, foredling og grossistledd) • Verdikjede havbruk sysselsetter 20.000 årsverk inkl ringvirkninger i leverandør-industrien og andre næringer. • Hvert årsverk i kjerneaktiviteten skaper 1,7 årsverk i annet næringsliv.  2-gangen: Hver krone i verdiskaping (bidrag til BNP) i kjerneaktiviteten skaper 1,95 kroner i verdiskaping i annet norsk næringsliv

13 Fiskeri og fiskeoppdrett har en overlegen vekstrate

14 Vekst i verdiskaping per timeverk i sjømat er overlegen andre sektorer

15 Akvakulturnæringen har i løpet av de siste 40 år gjennomgått en utrolig utvikling. Med en vekst i produksjon fra beskjedne 531 tonn i 1971 til ca. 1 million tonn i 2010 har akvakulturnæringen etablert seg som en av våre viktigste kystnæringer. For å komme dit har det underveis blitt utvist en imponerende evne til å løse en lang rekke utfordringer knyttet til teknologi, drift, sykdom, avl, fôr, marked osv. Det er lagt et grunnlag for at akvakulturnæringen kan bli en av den norske økonomiens aller viktigste eksportnæringer når oljeepoken er over. ”

16 Vi må utnytte våre naturgitte forhold til å videreutvikle norsk havbruks- næring Pr. 29.11.2009 Til sammenligning: Andøya= 489 km 2

17 Matproduksjon

18 Arbeidsplasser

19 Også "hjernekraft" i Tromsø

20

21 • De beste lokalitetene gir mer produksjon på mindre areal • Forutsigbarhet: - At arealplanene følges - Rullering Trenger god kystsoneplaner

22 Økt volum på mindre areal •Avgjørende: De gode lokalitetene

23

24 FHLs miljøpolitiske målsetning • Sjømatproduksjonen skal være miljømessig bærekraftig og miljøforurensninger skal ikke begrense mulighetene for å produsere trygg sjømat.

25 ”Forsøpler fjordene”?

26 Havforskningsinstituttet: Hav- og kyststrømmer gjør at næringssalter ikke er noe problem i det store bildet og det kan produseres mye mer fisk

27 Det er god tilstand på havbunnen under anleggene Kilde: Fiskeridirektoratet

28 Vi trenger næringsutvikling - og sjømat


Laste ned ppt "Malangen 28. mars 2011 Are Kvistad, Kommunikasjonsdirektør FHL."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google