Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Varmere klima – helseutfordringer ved oppdrett av fisk Are Nylund Institutt for biologi Universitetet i Bergen 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Varmere klima – helseutfordringer ved oppdrett av fisk Are Nylund Institutt for biologi Universitetet i Bergen 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Varmere klima – helseutfordringer ved oppdrett av fisk Are Nylund Institutt for biologi Universitetet i Bergen 2008

2 Alle biologiske prosesser er temperaturavhengige

3 Alle arts-spesifikke virus, bakterier og parasitter har en optimal temperatur for replikasjon/formering som ligger innenfor det naturlige temperatur- regimet for verten.

4 ILA virus Optimal temp. for replikasjon = 15 ºC

5 Konsekvenser…. Ved økte vintertemperaturer (opp til 15ºC) vil virusproduksjonen bli påvirket og kan resultere i økt produksjon av virus. Ved økte sommertemperaturer (over 15ºC) vil virusproduksjon kunne avta.

6 Thorud 1991

7 SAV (PD) Økte temperaturer gir redusert oksygen i sjø. Oksygen-stress utløser SAV syken. Resultat: Tilfeller med SAV-syken vil kunne øke i frekvens nordover (sammenfallende med økte sjø-temperaturer)

8 Lakselus

9 Caligus curtus – ”Torskelus” Vanligste art på torsk Nesten dobbelt så stor som C. elongatus Samme problemer Behandles med luse- middel ?

10 Marin fisk Alle arts-spesifikke virus, bakterier og parasitter hos marin fisk vil bli påvirket av temperaturøkning langs Norskekysten. Effekten vil være avhengig av om temperaturen beveger seg –mot en mer optimal temperatur for patogenet eller –om temperaturen beveger seg bort fra den optimale temperatur for patogenet.

11 Hva med invasjon av patogener fra områder med høyere temperaturer? Spredning nordover av ”nye” patogener?

12 Ny torskesykdom ”Francisellose”

13

14

15

16

17

18

19 MILT

20 Muskulatur

21 Francisella piscicida

22 Geografisk utbredelse Tilsvarende bakterier har vært påvist: –Asia (Taiwan, Japan etc) –Nord-America (Hawaii,USA (østkyst)) –Chile –Europa (Sverige, Danmark, Norge)

23 Forekomst i Norsk torskeoppdrett (2006) Positive områder

24 Forekomst hos villtorsk Undersøkte lokaliteter Positive områder

25 Resultater av undersøkelsene Aust-AgderVest-AgderRogalandHordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal N5360377161100 Pos6471110 % Positive117191620

26

27 Slektskap til Francisella fra torsk 16S

28 0.01 F. philomiragia 51 Francisella sp. Laks, Chile F. piscicida Torsk, laks Norge 100 F. tularensis Francisella sp Tilapia, Isaki 100 Slekt Francisella rRNA genene

29 Francisella piscicida Temperatureffekter 18 ºC

30 Smitteforsøk - kohabitant Francisella piscicida 16. mars 2007 14 ºC og 18 ºC, fullt sjøvann 10 fisk ip smittet, 0,5 ml (ca 10 8 /ml) 45 ml tilsatt i tank 60 kohabitanter Tilvarende behandling av kontroll gruppene

31 Smitteforsøk ved 14ºC og 18ºC Francisella piscicida Kumulativ dødelighet 18F 14F 3 mnd 20 % 51 % 6 %

32 Smitteforsøk ved 14ºC og 18ºC Francisellose

33 14F1306, etter 89 dager

34 Konklusjon – smitte 14ºC-18ºC -Høyest dødelighet ved 18ºC i forsøksperioden - Etter 89 dager er all torsk ved 14ºC og 18ºC syk, dvs de har utviklet francisellose. - Ko-habitant/badsmittet torsk utvikler francisellose ved temperaturer over 12 ºC, dødeligheten vil være temperaturavhengig i de første månedene, men all fisk vil utvikle sykdom.

35 Smitteforsøk Aeromonas salmonicida s.sp. achromogenes A.salmonicida s.sp. achromogenes 23. mars 2007 14 ºC og 18 ºC 10 fisk ip smittet, 0,5 ml (ca 10 8 /ml) 45 ml tilsatt i tank 60 kohabitanter Tilvarende behandling av kontroll gruppene

36 Smitteforsøk ved 14ºC og 18ºC Aeromonas salmonicida subsp. achromogenes 38,2% 33,3% 6 %

37 Konklusjon Økte temperaturer kombinert med flytting av smittet fisk vil kunne få dramatiske konsekvenser for oppdrett av marin fisk. I tillegg kommer naturlig spredning av patogener fra sør til nord i forbindelse med økte temperaturer.

38 Temperaturen i Nordsjøen har vært logget siden 1873. De siste årene har oppsiktsvekkende høye temperaturer vært målt. Denne trenden begynte i 1988. I oktober 2006 var temperaturen i snitt 2.4 grader høyere enn snittemperaturen etter 1968 (foreløpig rekord, ICES 2006). Samme trend med høyere temperaturer er målt i Skagerrak.

39 Utviklingen i nordsjøtorskens gytebestand (Cefas 2006).


Laste ned ppt "Varmere klima – helseutfordringer ved oppdrett av fisk Are Nylund Institutt for biologi Universitetet i Bergen 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google