Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utfordringer med åpne merder

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utfordringer med åpne merder"— Utskrift av presentasjonen:

1 Utfordringer med åpne merder
Lars Andresen, WWF-Norge Florø, 25. april 2014 Først vil jeg si tusen takk for invitasjonen. J Fin presentasjon, men litt lang. Syns det var ok med så mye på ASC, er det som er vårt hovedfokus. Men jeg ville brukt mer tid på slutten av presentasjonen med hva vi ønsker av FHL. Har fjernet noen slides, og foreslått noen som kan fjernes. I tillegg så tror jeg at i 2014 så må vi fornye oss i presentasjonene, mange av de som jobber i fiskeri- og havbruksnæringen har sett dette nå flere ganger Fjernet slide 7 Fjernet de tre slidene om bærekraftig sjømat, kommer senere så blir repetisjon Fjernet slide 11 Jeg ville fjernet slide 14 og 15 -> disse har vi brukt veldig mange ganger og de virker utdaterte Velg slide av 16 eller 17 – den ene hadde du brukt i begynnelsen Slide 31 0og 33 blir veldig nærme hverandre – føles som en repitisjon, ville avsluttet med en utfordring til FHL? Hva venter vi av FHL? Kravene som står nå er rettet mot næringen, viktig at vi utfordrer FHL. Sliden med næringslivtoppene er en fin overgang til avslutte med noen gode utfordringer og krav til dem

2 Agenda Om WWF Utfordringer Løsninger Forventninger Om WWF
Havbruk i dag Næringens veivalg Hvorfor sertifisere Hva er ASC og hvorfor er det viktig Forventninger til næringen i 2020 Florø 25. april 2014

3 KORT OM WWF +100 +5,000 1961 +5M I over 100 land, på 5 kontinenter
Over 5,000 ansatte på verdensbasis 1961 +5M Grunnlagt i 1961 Drøyt 5 millioner støttespillere Photo: © NASA Florø 25. april 2014

4 WWFs holdning Vi skal bruke naturen…
…men det skal gjøres på en bærekraftig måte. Det gjelder både for bestander, habitat, økonomisk, økologisk, osv… Betyr IKKE at all oppdrett skal på land. Eller i lukka system. Ennå. Florø 25. april 2014

5 Utfordringer med dagens praksis
Lus, faeces/fôrspill, ukjente overføringer marint liv, kjemikalierester Utsettes for påvirkning utenfra. Naboen, fritid, oljesøl, smitte Rømming Areal. Flerbruksområder, ikke sterke nok for offshore Svinn Florø 25. april 2014

6 pr

7 Årsaker Utstyrsfeil Menneskelige feil Florø 25. april 2014

8 Bærekraftstrategien Forurensing og utslipp Sykdom og lakselus
• Genetisk påvirkning (rømming) Forurensing og utslipp Sykdom og lakselus Arealbruk Fôrressurser Ingen varige endringer, ingen bestandsregulerende effekter. Risikovurderingen fra HI: «middels eller høy sannsynlighet for at miljøeffektene av oppdrett er i strid med målene i bærekraft- strategien langs norskekysten fra Rogaland til og med Finnmark». FAO: Aquaculture in 2012 will supply more than 50% of world’s fish consumption Bedre å oppdrette en kylling, svin og ku sett fra utslipp av GHG – i disse klimaendringstider er dette et poeng, MEN viktig å huske at naturmangfoldet er klodens immunsvar, og det er viktig at dette ikke er ødelagt fordi en trenger et godt immunforsvar for å takle klimaendringene. Og oppdrett av fisk kan ha en stor negativ påvirkning her – spesielt fordi det vokser så fort Florø 25. april 2014

9 Grundig Troverdig Uavhengig Florø 25. april 2014

10 Fra best på fiske til best på havets natur
til Direktoratet for marint mangfold Fra dagens mål: «Vi skal fremme lønnsom og verdiskapende næringsaktivitet gjennom bærekraftig og brukerrettet forvaltning av marine ressurser og marint miljø.» Til morgendagens: “Vi skal bevare økosystemer og artsmangfold i havet som grunnlag for bærekraftig næringsvirksomhet i framtiden” Florø 25. april 2014

11 Løsninger ? Viktige funn: Viljen er der Dialog og investeringer
- Samarbeid er nødvendig - Finansieringsordninger - Kost-nytte-spørsmål - Myndighetskrav framover Florø 25. april 2014

12 Forskning.no jan 2013: Tre av fire oppdrettslakser som rømmer, stikker på grunn av utstyrsfeil eller menneskelig svikt. To av tre rømmingstilfeller skyldes hull i not. Ytterligere åtte prosent stakk av fra merdene på grunn av menneskelige feil i forbindelse med operasjoner. 11 prosent av den rømte laksen stakk av fra landanlegg, og like mange unnslapp på grunn av forhold utenfor selve merdene. Det er bare for fire prosent av rømlingene i perioden 2006–2009 at forskerne ikke har klart å finne en klar årsak. – Hull i notveggen som følge av gnag fra bunnringkjetting sto i perioden 2008 til 2010 for mer enn 50 prosent av antallet rømt fisk, sier Jensen. Færre store rømminger Menneskelige feil i forbindelse med operasjoner som avlusing og vedlikehold, tilskrives sammen med flytting av fisk nærmere 20 prosent av rømmingstallene. Florø

13 Eksempler på framtidas løsninger ?
Florø 25. april 2014

14 Forventninger om vekst ?
Grønne konsesjoner MTB Nei fra WWF DN, Veterinærinstituttet, NINA, Havforskningsinstituttet og Mattilsynet Alle fraråder © N.C. Turner / WWF-Canon Florø 25. april 2014

15 Florø 25. april 2014

16 Hvem skal ha det siste ordet ?
Florø 25. april 2014

17 Næringa framover ? Merking er første bud og viktig å få på plass
Steril laks vil (trolig) løse noen utfordringer Kilosmolt løser endel utfordringer Det vil bli flere løsninger på plass for lukka system Trolig næringas egne løsninger før myndighetskrav. Næringa jobber raskere Liten vekst i produksjonsvolum Florø 25. april 2014

18 Forventninger Delta i utvikling
Investere i bedre utstyr og ny teknologi Akseptere merking og sporing Bedre kunnskapen, f.eks kadmiumkrabben Hyppige kontroller og strenge sanksjoner Sonestrukturer og områdeforvaltning Steril fisk Indikatorer før vekst Samarbeid NGO, næring, myndigheter, leverandører Økt tilskudd FoU WWF sier JA til en bærekraftig havbruksnæring Avvik Naturmangfoldloven Strengere sanksjoner Mer aktiv bruk av sonestrukturer Krav til merking Helhetlig økosystembasert forvaltning Følge opp svinn Styrket kontrolltelling ved slakt Styrke samarbeidet med MT og FM Føre-vár Florø 25. april 2014

19 TAKK © Paul Nicklen / National Geographic stock / WWF


Laste ned ppt "Utfordringer med åpne merder"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google