Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utfordringer med åpne merder Lars Andresen, WWF-Norge Florø, 25. april 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utfordringer med åpne merder Lars Andresen, WWF-Norge Florø, 25. april 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utfordringer med åpne merder Lars Andresen, WWF-Norge Florø, 25. april 2014

2 Om WWF Utfordringer Løsninger Forventninger Agenda 25. april 2014 Florø

3 KORT OM WWF I over 100 land, på 5 kontinenter +100 Grunnlagt i 1961 1961 Over 5,000 ansatte på verdensbasis +5,000 Drøyt 5 millioner støttespillere +5M Photo: © NASA Florø 25. april 2014

4 Vi skal bruke naturen… …men det skal gjøres på en bærekraftig måte. WWFs holdning Florø 25. april 2014

5 Utfordringer med dagens praksis 1.Lus, faeces/fôrspill, ukjente overføringer marint liv, kjemikalierester 2.Utsettes for påvirkning utenfra. Naboen, fritid, oljesøl, smitte 3.Rømming 4.Areal. Flerbruksområder, ikke sterke nok for offshore 5.Svinn Florø 25. april 2014

6 179 000 pr 24.4.2014

7 Utstyrsfeil Menneskelige feil Årsaker Florø 25. april 2014

8 Bærekraftstrategien Genetisk påvirkning (rømming) Forurensing og utslipp Sykdom og lakselus Arealbruk Fôrressurser Ingen varige endringer, ingen bestandsregulerende effekter. Risikovurderingen fra HI: «middels eller høy sannsynlighet for at miljøeffektene av oppdrett er i strid med målene i bærekraft- strategien langs norskekysten fra Rogaland til og med Finnmark». Florø 25. april 2014

9 Grundig Troverdig Uavhengig Florø 25. april 2014

10 Fra dagens mål: «Vi skal fremme lønnsom og verdiskapende næringsaktivitet gjennom bærekraftig og brukerrettet forvaltning av marine ressurser og marint miljø.» Til morgendagens: “Vi skal bevare økosystemer og artsmangfold i havet som grunnlag for bærekraftig næringsvirksomhet i framtiden” til Direktoratet for marint mangfold fra Fra best på fiske til best på havets natur 25. april 2014 Florø

11 Løsninger ? Viktige funn: -Viljen er der -Dialog og investeringer - Samarbeid er nødvendig - Finansieringsordninger - Kost-nytte-spørsmål - Myndighetskrav framover Florø 25. april 2014

12 Forskning.no jan 2013: Tre av fire oppdrettslakser som rømmer, stikker på grunn av utstyrsfeil eller menneskelig svikt. To av tre rømmingstilfeller skyldes hull i not. Ytterligere åtte prosent stakk av fra merdene på grunn av menneskelige feil i forbindelse med operasjoner. 11 prosent av den rømte laksen stakk av fra landanlegg, og like mange unnslapp på grunn av forhold utenfor selve merdene. Det er bare for fire prosent av rømlingene i perioden 2006–2009 at forskerne ikke har klart å finne en klar årsak. – Hull i notveggen som følge av gnag fra bunnringkjetting sto i perioden 2008 til 2010 for mer enn 50 prosent av antallet rømt fisk, sier Jensen. Færre store rømminger Menneskelige feil i forbindelse med operasjoner som avlusing og vedlikehold, tilskrives sammen med flytting av fisk nærmere 20 prosent av rømmingstallene. Florø

13 Eksempler på framtidas løsninger ? Florø 25. april 2014

14 Forventninger om vekst ? © N.C. Turner / WWF-Canon Grønne konsesjoner MTB Nei fra WWF DN, Veterinærinstituttet, NINA, Havforskningsinstituttet og Mattilsynet Alle fraråder Florø 25. april 2014

15 Florø

16 25. april 2014 Hvem skal ha det siste ordet ?

17 Næringa framover ? Florø 25. april 2014 Merking er første bud og viktig å få på plass Steril laks vil (trolig) løse noen utfordringer Kilosmolt løser endel utfordringer Det vil bli flere løsninger på plass for lukka system Trolig næringas egne løsninger før myndighetskrav. Næringa jobber raskere Liten vekst i produksjonsvolum

18 Delta i utvikling Investere i bedre utstyr og ny teknologi Akseptere merking og sporing Bedre kunnskapen, f.eks kadmiumkrabben Hyppige kontroller og strenge sanksjoner Sonestrukturer og områdeforvaltning Steril fisk Indikatorer før vekst Samarbeid NGO, næring, myndigheter, leverandører Økt tilskudd FoU WWF sier JA til en bærekraftig havbruksnæring -Avvik -Naturmangfoldloven -Strengere sanksjoner -Mer aktiv bruk av sonestrukturer -Krav til merking -Helhetlig økosystembasert forvaltning -Følge opp svinn -Styrket kontrolltelling ved slakt -Styrke samarbeidet med MT og FM Føre-vár Forventninger Florø 25. april 2014

19 TAKK © Paul Nicklen / National Geographic stock / WWF


Laste ned ppt "Utfordringer med åpne merder Lars Andresen, WWF-Norge Florø, 25. april 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google