Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Spredning av lakselus aqKva? 2008 Stord 17 januar Karin Kroon Boxaspen og Lars Asplin.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Spredning av lakselus aqKva? 2008 Stord 17 januar Karin Kroon Boxaspen og Lars Asplin."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Spredning av lakselus aqKva? 2008 Stord 17 januar Karin Kroon Boxaspen og Lars Asplin

3 Lakselus Eggstabler “Kilde til spredning” “Jegeren” Jakten har vært vellykket Starten på en ny runde I sjøen På laksen

4 Mer enn en type lus også…

5 Spredning Egenbevegelse –Respons på ytre stimuli Passiv drift –Strøm Hastighet Retning –Vind –Oppkonsentrering –”Livslengde”

6 Livslengde og spredning Tiden lakselusa lever vil bestemme hvor langt den kan komme.. Fysiske faktorer som påvirker dette –Temperatur –Saltholdighet –”aktivitet” – vind, bølger

7 Overlevelse = infeksjon? Se på copepoditt –Bevegelse? –Tarmbevegelse? Hvis jeg finner en laks vil jeg være i stand til å feste meg? –Får aldri 100 % påslag

8 Infeksjonspress Varierer med –Temperatur i sjøen –Antall reproduktive lus i systemet

9 Tid til klekking og copepoditt y = 1,0236x 2 - 19,129x + 101,5 R 2 = 0,9954 y = 0,6255x 2 - 11,993x + 66,039 R 2 = 0,9904 0 10 20 30 40 50 60 70 80 1234567891011 Temperatur (°C) Tid (dager) Første klekking Første copepoditter Poly. (Første copepoditter) Poly. (Første klekking)

10 Påslagssuksess på 6 og 12°C Første infeksjon Siste infeksjon Påslag

11 Sammenstilling Eks: 8 grader Nauplie til copepoditt – 5 -7 dager Copepoditt – 12 – 28 dager

12 Saltholdighet og temperatur hva skjer med eggstrenger i brakkvannsområder? 24 ppt og 5°C senker klekkesuksess og overlevelse til copepoditt

13 Mengden av lakselus i en fjord avhenger av 1. Produksjon av larver på matfisk 2. Produksjon av larver på vill fisk 3. Vanntemperatur (vekst) 4. Saltholdighet (unnvikelse) 5. Spredning av vannet (strøm)

14 Hvordan studerer vi fysisk spredning? 1. Observerer hydrografi 2. Observerer strøm 3. Modellerer hydrografi og strøm 4. Observerer lakselus indirekte (smoltmerder) 5. Modellerer spredning av lakselus Trenger tidsserier!

15 Numerisk modellering av fjorden Basert på hydrodynamiske ligninger kan vi regne ut hvordan endringer i strøm og hydrografi vil være fra et utgangspunkt ved gitte drivkrefter. Drivkreftene er: –vind, ferskvannsavrenning, –tidevann, solinnstråling.

16 Modellering av strøm og hydrografi Fjordmodellen er ”nøstet” inne i to grovere havmodeller

17 Modellert saltholdighet i Hardangerfjorden

18 Hardanger, smoltmerder

19 Smoltmerder: Volum 1 m 3 30 smolt i hver merd 2-3 ukers varighet Plassering ca. 1 m under overflaten Brukt i Sognefjorden, Hardangerfjorden og Osterfjordsystemet. Indirekte observasjon av lakselus

20 Utsett av laksesmolt

21 Laksen er oppdrettsfisk 60 to 90 g fisk

22 Hardangerfjorden

23 Påslag av lakselus i Hardanger

24 Påslag av lakselus i Osterfjorden 2 2 4 4 3 3 5 5 6 6 9 9 10 12 7 7 8 8 11

25 Modell for lakselus Veksten estimeres som døgngrader (tid * omgivelsestemperatur)

26 20 km May 8th, 2003. 00 hours. Spredning av lakselus kan skje raskt

27 20 km May 8th, 2003. 06 hours. Spredning av lakselus kan skje raskt

28 20 km May 8th, 2003. 12 hours. Spredning av lakselus kan skje raskt

29 20 km May 8th, 2003. 18 hours. Spredning av lakselus kan skje raskt

30 20 km May 9th, 2003. 00 hours. Spredning av lakselus kan skje raskt

31 20 km May 9th, 2003. 06 hours. Spredning av lakselus kan skje raskt

32 20 km May 9th, 2003. 12 hours. Partikkelhastighet: ~0.5 m/s (~2km/t). Spredning av lakselus kan skje raskt

33 Stor potensiell spredning av lakselus 20 km Spredning etter 9 dager fra posisjonen MAX = 79 km (begrenset av modellområdets utstrekning) MIN = 0.7 km (begrenset av gitteroppløsningen (800 m))

34 2001 Lus mot sør og innover 2003 Lus mot nord og utover Mellomårlig variasjon (modellresultater, 20 dagers spredning) Signifikante forskjeller mellom våren 2001 og 2003

35 Modellresultatene overenstemmer godt med observasjonene fra smoltmerdene 2001 Lus mot sør og innover 2003 Lus mot nord og utover

36 CTD: Langs fjorden - Hardanger CHL-a, Envisat, april 2003 NERSC

37 CTD: Over tid i snitt H4

38 Validering av modell strøm vs. observasjoner (Sognefjord)

39 0HR (MAY 10, 2001) Modelled spreading of a batch salmon lice in the Hardangerfjord May 10 – May 16, 2001

40 4HR (MAY 10, 2001)

41 8HR (MAY 10, 2001)

42 12HR (MAY 10, 2001)

43 16HR (MAY 10, 2001)

44 20HR (MAY 10, 2001)

45 24HR (MAY 11, 2001)

46 28HR (MAY 11, 2001)

47 32HR (MAY 11, 2001)

48 36HR (MAY 11, 2001)

49 40HR (MAY 11, 2001)

50 44HR (MAY 11, 2001)

51 48HR (MAY 12, 2001)

52 52HR (MAY 12, 2001)

53 56HR (MAY 12, 2001)

54 60HR (MAY 12, 2001)

55 64HR (MAY 12, 2001)

56 68HR (MAY 12, 2001)

57 72HR (MAY 13, 2001)

58 76HR (MAY 13, 2001)

59 80HR (MAY 13, 2001)

60 84HR (MAY 13, 2001)

61 88HR (MAY 13, 2001)

62 92HR (MAY 13, 2001)

63 96HR (MAY 14, 2001)

64 100HR (MAY 14, 2001)

65 104HR (MAY 14, 2001)

66 108HR (MAY 14, 2001)

67 112HR (MAY 14, 2001)

68 116HR (MAY 14, 2001)

69 120HR (MAY 15, 2001)

70 124HR (MAY 15, 2001)

71 128HR (MAY 15, 2001)

72 132HR (MAY 15, 2001)

73 136HR (MAY 15, 2001)

74 140HR (MAY 15, 2001)

75 144HR (MAY 16, 2001)

76 148HR (MAY 16, 2001)

77 152HR (MAY 16, 2001)

78 156HR (MAY 16, 2001)

79 160HR (MAY 16, 2001)

80 164HR (MAY 16, 2001)

81 168HR (MAY 16, 2001) Modelled spreading of a batch salmon lice in the Hardangerfjord May 10 – May 16, 2001

82 Source The tracer is diluted, darker color is higher concentration Modelled spreading of a passive tracer at 10 m depth. Daily values.

83 Source The tracer is diluted, darker color is higher concentration Modelled spreading of a passive tracer at 10 m depth

84 Source The tracer is diluted, darker color is higher concentration Modelled spreading of a passive tracer at 10 m depth

85 Source The tracer is diluted, darker color is higher concentration Modelled spreading of a passive tracer at 10 m depth

86 Source The tracer is diluted, darker color is higher concentration Modelled spreading of a passive tracer at 10 m depth

87 Source The tracer is diluted, darker color is higher concentration Modelled spreading of a passive tracer at 10 m depth

88 Source The tracer is diluted, darker color is higher concentration Modelled spreading of a passive tracer at 10 m depth

89 Source The tracer is diluted, darker color is higher concentration Modelled spreading of a passive tracer at 10 m depth

90 Source The tracer is diluted, darker color is higher concentration Modelled spreading of a passive tracer at 10 m depth

91 Source The tracer is diluted, darker color is higher concentration Modelled spreading of a passive tracer at 10 m depth

92 Source The tracer is diluted, darker color is higher concentration Modelled spreading of a passive tracer at 10 m depth

93 Source The tracer is diluted, darker color is higher concentration Modelled spreading of a passive tracer at 10 m depth

94 Source The tracer is diluted, darker color is higher concentration Modelled spreading of a passive tracer at 10 m depth

95 Source The tracer is diluted, darker color is higher concentration Modelled spreading of a passive tracer at 10 m depth

96 Source The tracer is diluted, darker color is higher concentration Modelled spreading of a passive tracer at 10 m depth

97 Source The tracer is diluted, darker color is higher concentration Modelled spreading of a passive tracer at 10 m depth

98 Source The tracer is diluted, darker color is higher concentration Modelled spreading of a passive tracer at 10 m depth

99 Source The tracer is diluted, darker color is higher concentration Modelled spreading of a passive tracer at 10 m depth

100 Source The tracer is diluted, darker color is higher concentration Modelled spreading of a passive tracer at 10 m depth

101 Source The tracer is diluted, darker color is higher concentration Modelled spreading of a passive tracer at 10 m depth

102 Resultater 1.Spredningen av lakselus innen en fjord kan skje raskt 2.Den potensielle spredning kan være stor innen et fjordsystem og mellom fjorder 3.Det kan være store forskjeller i lakselusfordeling i rom og tid


Laste ned ppt "Spredning av lakselus aqKva? 2008 Stord 17 januar Karin Kroon Boxaspen og Lars Asplin."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google