Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Status for vill anadrom laksefisk i Skjerstadfjorden

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Status for vill anadrom laksefisk i Skjerstadfjorden"— Utskrift av presentasjonen:

1 Status for vill anadrom laksefisk i Skjerstadfjorden
Ferskvannsbiologen AS

2 Ferskvannsbiologen AS
Koffør står æ hær ? Foredraget: Anadrom fisk i Skjerstadfjorden –generelt. De store bestandene – Saltdalselva og Beiarelva Hvorfor er Saltdalselva spesiell ? Hva vet vi om påvirkning fra oppdrettsaktivitet per i dag ? Skjerstadfjorden… Økt oppdrettsaktivitet og villfisken…… Ferskvannsbiologen AS

3 Ferskvannsbiologen AS
Lakselva-Valnesfjord Futelva Valneselva Lakselva-Misvær Saltdalselva Beiarelva Ferskvannsbiologen AS

4 Lakseførende elver i Skjerstadfjorden
Futelva 2011 2012 2013 2014 Laks Sjøørret Innsig 132 20 258 23 189 27 248 8 fangst 32 4 56 6 35 9 2 Høstbestand 100 16 202 17 154 239 Lakselva-Valnesfjord 2011 2012 2013 2014 Laks Sjøørret Innsig 98 84 fangst Høstbestand Valneselva 2011 2012 2013 2014 Laks Sjøørret Innsig 75 21 93 36 58 35 80 20 fangst 28 14 22 3 5 Høstbestand 65 15 44 13 77 Ferskvannsbiologen AS

5 Lakseførende elver i Skjerstadfjorden
Lakselva-Misvær 2011 2012 2013 2014 Laks Sjøørret Innsig 127 114 257 85 458 179 292 fangst 17 7 25 13 6 16 Høstbestand 110 107 232 72 452 163 285 Beiarelva 2011 2012 2013 2014 Laks Sjøørret Innsig 940 2772 948 4585 917 4027 fangst 563 673 425 433 264 589 Høstbestand 377 2099 523 4152 653 3438 Saltdalselva 2011 2012 2013 2014 Laks Sjøørret Innsig 1279 6211 1109 4029 659 4419 773 2821 fangst 343 738 305 454 117 799 254 510 Høstbestand 936 5473 804 3575 542 3620 519 2311 Ferskvannsbiologen AS

6 Lakseførende elver i Skjerstadfjorden
Futelva Lakselva-Valnesfjord Lakselva-Misvær Valneselva Beiarelva Saltdalselvaelva Ferskvannsbiologen AS

7 Hvorfor er Saltdalselva spesiell ?
Rogaland og Vest-Agder Møre & Romsdal Akershus Hordaland Sogn & Fjordane Trøndelag Nordland Troms Ferskvannsbiologen AS

8 Hvorfor er Saltdalselva spesiell ?
Sogn&Fjordane Hardanger Nordhordaland Rogaland og Vest-Agder Ferskvannsbiologen AS

9 Hvorfor er Saltdalselva spesiell ?
Nordland Troms Ferskvannsbiologen AS

10 Oppdrettsaktivitet og ville bestander
Ferskvannsbiologen AS

11 Rømt opdrettslaks – hva er problemet?
Villaks tilpasset sine hjemelver gjennom evolusjon => genetiske forskjeller mellom laks fra ulike vassdrag (og innen vassdrag) Oppdrettslaks «renavlet» i de siste 9-10 generasjoner => tap av «vill» genetisk variasjon, men….. Oppdrettslaks rømmer, vandrer opp i elvene og parrer seg med villaksen genetisk struktur endres hos villaks tap av genetisk variasjon hos villaks produktivitet avtar i villaksbestandene Skadeeffekt avhengig av antall/andel oppdrettslaks som blander seg med villaksen metoder for å beregne innslag i elvene? hva er tålegrensene? når bør det settes inn tiltak og hvilke?

12 Hvor blir det av den rømte oppdrettslaksen?
Opp i elvene? Til «havs»? Dør ?

13 Hva bestemmer hvor oppdrettslaksen dukker opp ?
p< 0.01, r2=0,09 P< 0.05, r2=0,05 P< 0.01, r2=0,24 Ferskvannsbiologen AS

14 Ny forskrift – februar 2015 …om fellesansvar for utfisking mv. av rømt oppdrettsfisk Indikator IKKE PÅLAGT å sette i gang planlegging av tiltak Planlegging av tiltak skal vurderes Tiltak skal planlegges Høstprosent < 5 % rømt laks i elv 5-15 % rømt laks i elv > 15 % rømt laks i elv Årsprosent < 4 % rømt laks i elv 4-10 % rømt laks i elv > 10 % rømt laks i elv

15 Rømt oppdrettslaks i Skjerstadfjorden
Prosentvist innslag av rømt oppdrettslaks under drivtellinger om høsten 2011 2012 2013 2014 Futelva 1 0,5 1,3 Lakselva-Valnesfjord Valneselva 1,5 Lakselva-Misvær 1,8 2,7 1,2 Beiarelva 0,6 4,3 Saltdalselva 0,7 2,1 Men husk, vi gjenkjenner kanskje ikke all rømt oppdrettslaks ! Ferskvannsbiologen AS

16 Rømt oppdrettslaks i Saltdalselva og Beiarelva
Litt genetikk Saltdalselva –vill laks Beiarelva –vill laks Rømt oppdrettslaks –begge elver Oppdrettslaks fra anlegg i Skjerstadfjorden Ferskvannsbiologen AS

17 Rømt oppdrettslaks i Saltdalselva og Beiarelva
Litt mer genetikk Oppdrettslaks fanga i elvene De fleste er mer lik vill lokal laks enn «lokal» oppdrettslaks. Ferskvannsbiologen AS

18 Ferskvannsbiologen AS
Lakselus Vi har dårlige datagrunnlag i Skjerstadfjorden : Kun subjektive og grove vurderinger fra Saltdalselva og Beiarelva basert på video-overvåking Saltdalselva 2008 Beiarelva 2008 Ferskvannsbiologen AS

19 Ferskvannsbiologen AS
Lakselus Data utenfor Skjerstadfjorden: Laksådalsvassdraget Ikke fullverdige tellinger av larve-stadier. Andel fisk med >0,1 lus/g fiskevekt var 17% hos sjøørret og 0,5 % hos sjørøye Ferskvannsbiologen AS

20 Ferskvannsbiologen AS
Hva er spesielt med Skjerstadfjorden ? Stor tilførsel av ferskvann = lav salinitet i fjorden I tidsrommet april - juli < 10 ‰ ned til 8-10 m dyp Lakselus kan ikke formere seg eller skifte skall < 23 ‰ Ferskvannsbiologen AS

21 Hva er risikoen med økt aktivitet ?
Ferskvannsbiologen AS

22 Hva er risikoen med økt aktivitet ?
Etablering av anlegg utenfor «salinitets-sperra» Økt infeksjonsfare for laksesmolt på vandring ut av fjorden Økt infeksjonsfare for sjøørret av alle størrelser Sjøørreten møter en «lusevegg» ute i fjorden Vil sjøørreten snu, dvs. at beiteområdet til sjøørret avgrenses ? Vil sjøørreten få et kortere sjøopphold ? Skjerstadfjorden er det primære leveområdet for sjøørreten i Saltdalselva (vel 40 km til Saltstraumen) Økt dødelighet for laksesmolten Økt dødelighet for sjøørret, spesielt de minste Lavere vekst pga. begrensing av beiteområde og/eller avkortet sjøopphold Ferskvannsbiologen AS

23 Sjøørretens livssyklus
Ferskvannsbiologen AS

24 Hva er risikoen med økt aktivitet ?
Stor ørret – mange ganger ute i fjorden. Saltdalsørreten SVÆRT utsatt pga. mye stor fisk Jensen mfl. 2014 Sjøørret 4 kg – 6 somre i sjøen (n=135) Sjøørret 6-10 kg - >10 somre i sjøen. Konklusjon : Sjøørreten er spesielt sårbar ! Ferskvannsbiologen AS

25 Ferskvannsbiologen AS
Faglig anbefaling : Økt oppdrettsaktivitet kan medføre større konsentrasjoner av lakselus i ytre del av Skjerstadfjorden Laks, og spesielt sjøørret, kan forventes å påvirkes negativt av økt oppdrettsaktivitet i Skjerstadfjorden Eksisterende oppdrettsaktivitet er lokalisert i luse-fri del av fjorden. Det må utvises stor aktsomhet ved vurdering av økt arealutnyttelse og biomasseøkning i fjorden. En unik sjøørret-bestand krever handling etter føre var- prinsippet. Ferskvannsbiologen AS


Laste ned ppt "Status for vill anadrom laksefisk i Skjerstadfjorden"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google