Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Status for vill anadrom laksefisk i Skjerstadfjorden Ferskvannsbiologen AS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Status for vill anadrom laksefisk i Skjerstadfjorden Ferskvannsbiologen AS."— Utskrift av presentasjonen:

1 Status for vill anadrom laksefisk i Skjerstadfjorden Ferskvannsbiologen AS

2 Koffør står æ hær ? Foredraget: Anadrom fisk i Skjerstadfjorden –generelt. De store bestandene – Saltdalselva og Beiarelva Hvorfor er Saltdalselva spesiell ? Hva vet vi om påvirkning fra oppdrettsaktivitet per i dag ? Skjerstadfjorden… Økt oppdrettsaktivitet og villfisken…… Ferskvannsbiologen AS

3 Saltdalselva Lakselva-Misvær Beiarelva Valneselva Futelva Lakselva-Valnesfjord

4 Lakseførende elver i Skjerstadfjorden Futelva 2011201220132014 LaksSjøørretLaksSjøørretLaksSjøørretLaksSjøørret Innsig1322025823189272488 fangst32456635492 Høstbestand1001620217154232396 Ferskvannsbiologen AS Lakselva-Valnesfjord 2011201220132014 LaksSjøørretLaksSjøørretLaksSjøørretLaksSjøørret Innsig9884 fangst00 Høstbestand9884 Valneselva 2011201220132014 LaksSjøørretLaksSjøørretLaksSjøørretLaksSjøørret Innsig7521933658358020 fangst002821142235 Høstbestand7521651544137715

5 Lakseførende elver i Skjerstadfjorden Ferskvannsbiologen AS Lakselva-Misvær 2011201220132014 LaksSjøørretLaksSjøørretLaksSjøørretLaksSjøørret Innsig12711425785458179292 fangst17725136167 Høstbestand11010723272452163285 Beiarelva 2011201220132014 LaksSjøørretLaksSjøørretLaksSjøørretLaksSjøørret Innsig940277294845859174027 fangst563673425433264589 Høstbestand377209952341526533438 Saltdalselva 2011201220132014 LaksSjøørretLaksSjøørretLaksSjøørretLaksSjøørret Innsig127962111109402965944197732821 fangst343738305454117799254510 Høstbestand9365473804357554236205192311

6 Lakseførende elver i Skjerstadfjorden Ferskvannsbiologen AS Futelva Lakselva-Valnesfjord Valneselva Lakselva-Misvær Beiarelva Saltdalselvaelva

7 Hvorfor er Saltdalselva spesiell ? Ferskvannsbiologen AS AkershusRogaland og Vest-Agder HordalandSogn & Fjordane Møre & Romsdal Trøndelag NordlandTroms

8 Hvorfor er Saltdalselva spesiell ? Ferskvannsbiologen AS Sogn&Fjordane Nordhordaland Hardanger Rogaland og Vest-Agder

9 Hvorfor er Saltdalselva spesiell ? Ferskvannsbiologen AS Nordland Troms

10 Oppdrettsaktivitet og ville bestander Ferskvannsbiologen AS

11 Rømt opdrettslaks – hva er problemet? Villaks tilpasset sine hjemelver gjennom evolusjon => genetiske forskjeller mellom laks fra ulike vassdrag (og innen vassdrag) Oppdrettslaks «renavlet» i de siste 9-10 generasjoner => tap av «vill» genetisk variasjon, men….. Oppdrettslaks rømmer, vandrer opp i elvene og parrer seg med villaksen -genetisk struktur endres hos villaks -tap av genetisk variasjon hos villaks -produktivitet avtar i villaksbestandene Skadeeffekt avhengig av antall/andel oppdrettslaks som blander seg med villaksen -metoder for å beregne innslag i elvene? -hva er tålegrensene? -når bør det settes inn tiltak og hvilke?

12 Hvor blir det av den rømte oppdrettslaksen? Opp i elvene? Dør ? Til «havs»?

13 Hva bestemmer hvor oppdrettslaksen dukker opp ? Ferskvannsbiologen AS p< 0.01, r 2 =0,09 P< 0.01, r 2 =0,24 P< 0.05, r 2 =0,05

14 Ny forskrift – februar 2015 …om fellesansvar for utfisking mv. av rømt oppdrettsfisk IndikatorIKKE PÅLAGT å sette i gang planlegging av tiltak Planlegging av tiltak skal vurderes Tiltak skal planlegges Høstprosent< 5 % rømt laks i elv5-15 % rømt laks i elv> 15 % rømt laks i elv Årsprosent< 4 % rømt laks i elv4-10 % rømt laks i elv> 10 % rømt laks i elv

15 Rømt oppdrettslaks i Skjerstadfjorden 2011201220132014 Futelva10,51,30 Lakselva-Valnesfjord1 Valneselva01,500 Lakselva-Misvær1,82,71,2 Beiarelva1,80,64,3 Saltdalselva0,70,62,11 Ferskvannsbiologen AS Prosentvist innslag av rømt oppdrettslaks under drivtellinger om høsten Men husk, vi gjenkjenner kanskje ikke all rømt oppdrettslaks !

16 Rømt oppdrettslaks i Saltdalselva og Beiarelva Ferskvannsbiologen AS Saltdalselva –vill laks Beiarelva –vill laks Rømt oppdrettslaks –begge elver Oppdrettslaks fra anlegg i Skjerstadfjorden Litt genetikk

17 Rømt oppdrettslaks i Saltdalselva og Beiarelva Oppdrettslaks fanga i elvene De fleste er mer lik vill lokal laks enn «lokal» oppdrettslaks. Ferskvannsbiologen AS Litt mer genetikk

18 Lakselus Vi har dårlige datagrunnlag i Skjerstadfjorden : o Kun subjektive og grove vurderinger fra Saltdalselva og Beiarelva basert på video-overvåking Ferskvannsbiologen AS Saltdalselva 2008Beiarelva 2008

19 Lakselus Ikke fullverdige tellinger av larve-stadier. Andel fisk med >0,1 lus/g fiskevekt var 17% hos sjøørret og 0,5 % hos sjørøye Ferskvannsbiologen AS Data utenfor Skjerstadfjorden: Laksådalsvassdraget

20 Stor tilførsel av ferskvann = lav salinitet i fjorden I tidsrommet april - juli < 10 ‰ ned til 8-10 m dyp Lakselus kan ikke formere seg eller skifte skall < 23 ‰ Ferskvannsbiologen AS Hva er spesielt med Skjerstadfjorden ?

21 Hva er risikoen med økt aktivitet ? Ferskvannsbiologen AS

22 Etablering av anlegg utenfor «salinitets-sperra» Økt infeksjonsfare for laksesmolt på vandring ut av fjorden Økt infeksjonsfare for sjøørret av alle størrelser Sjøørreten møter en «lusevegg» ute i fjorden Vil sjøørreten snu, dvs. at beiteområdet til sjøørret avgrenses ? Vil sjøørreten få et kortere sjøopphold ? Skjerstadfjorden er det primære leveområdet for sjøørreten i Saltdalselva (vel 40 km til Saltstraumen) Økt dødelighet for laksesmolten Økt dødelighet for sjøørret, spesielt de minste Lavere vekst pga. begrensing av beiteområde og/eller avkortet sjøopphold Ferskvannsbiologen AS Hva er risikoen med økt aktivitet ?

23 Sjøørretens livssyklus Ferskvannsbiologen AS

24 Hva er risikoen med økt aktivitet ? Stor ørret – mange ganger ute i fjorden. Saltdalsørreten SVÆRT utsatt pga. mye stor fisk Ferskvannsbiologen AS Sjøørret 4 kg – 6 somre i sjøen (n=135) Sjøørret 6-10 kg - >10 somre i sjøen. Jensen mfl. 2014 Konklusjon : Sjøørreten er spesielt sårbar !

25 Faglig anbefaling : Økt oppdrettsaktivitet kan medføre større konsentrasjoner av lakselus i ytre del av Skjerstadfjorden Laks, og spesielt sjøørret, kan forventes å påvirkes negativt av økt oppdrettsaktivitet i Skjerstadfjorden Eksisterende oppdrettsaktivitet er lokalisert i luse-fri del av fjorden. Det må utvises stor aktsomhet ved vurdering av økt arealutnyttelse og biomasseøkning i fjorden. En unik sjøørret-bestand krever handling etter føre var- prinsippet. Ferskvannsbiologen AS


Laste ned ppt "Status for vill anadrom laksefisk i Skjerstadfjorden Ferskvannsbiologen AS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google