Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VRI-Virkemidler for regional forskning og innovasjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VRI-Virkemidler for regional forskning og innovasjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 VRI-Virkemidler for regional forskning og innovasjon

2 Hovedmål Hovedmålet med VRI er å utvikle kunnskap om og evne til samhandlings- og innovasjonsprosesser i regionene og fremme forskningsbasert innovasjon i arbeidslivet

3 Tre delmål – arbeid på tre fronter

4 Prioriterte innsatsområder Nasjonal and regional finansiering Samhandling Business Regional partners R&D

5 VRI3 Innsatsområder VRI Møre- og Romsdal Maritim teknologi Møbel og interiør, samhandling i helse, Marin verdiskaping VRI Trøndelag Anvendt teknologi, klynger og Bedriftsnettverk, bioøkonomi, opplevelsesøkonomi VRI Nordland Industri, opplevelsesbasert reiseliv, leverandørmatindustri sjømatnæring, VRI Østfold Bærekraftige bygg, teknologi og energi – Grønne løsninger i Smarte byer, kreative næringer VRI Telemark Industri og nye næringer, attraksjonskraft VRI Vestfold Maritim, olje og gass, Film, grønn forskning VRI Buskerud Leverandørinvolvert innovasjon, velferdsteknologi VRI Agder Fremvoksende næringer. IKT, Energi og teknologi, kultur- og opplevelsesnæringene VRI Hordaland Bedrifter i gryende klynger og Nettverk med vekt på Eksisterende og mulige nye ARENA-prosjekt og utvikling og Overføring av kunnskap og Teknologi mellom næringsområder VRI Oslo/Akershus IKT, urbane energiløsninger, e-helse, og velferdsteknologi VRI Finnmark Mineraler, mat, energi, reiseliv, Opplevelser og kulturnæringer VRI Sogn og Fjordane Teknologi/IKT, mat og reiseliv, energi, Sjømat sammen med reiseliv VRI Troms Leverandørindustri marin, leverandørindustri olje og gass, reiseliv VRI Rogaland Teknologi med framtid, verdikjede mat VRI Hedmark/Oppland Reiselivs- og opplevelsesnæringene, skogens bioøkonomi

6 Virkemidler Dialog Individuell Nettverksbasert Foresight Innovasjonsdialoger Dialogkonferanse etc Studentmobilitet Forskermobilitet

7 Antall søknader sendt til regionale, nasjonale og internasjonale program som følge av VRI VRI 1 VRI 2 VRI 3

8 Innovasjonsforskningsporteføljen, VRI 3 VRI 3 Asheim VRI 3 Isaksen VRI 3 Ljunggren VRI 3 Rubach VRI 3 Mariussen VRI 3 Svare University of Vaasa, Finland Møreforsking Molde IRIS, BI Stavanger Høgskolen i Bergen Agderforskning Østfoldforskning, høgskolen i Østfold Høgskolen i Buskerud og Vestfold NIFU, AFI/HiOA SINTEF Trøndelag forskning og utvikling UiT-NAU, Norut Alta Nordlandsforskning

9 Innovasjonsforskningsprosjektene i VRI 3 - forskningsspørsmålene  Isaksen/Agderforskning: Hva skaper næringsutvikling i regioner med ulike forutsetninger, og hvordan kan politikk stimulere utviklingen?  Asheim/IRIS: Finnes RIS i Norge og har VRI bidratt til disse, hvordan har VRI bidratt til regional stiutvikling og hvilke policyutfordringer er det i implementeringen av VRI  Ljunggren/Nordlandsforskning: Hvordan er kjønn innvevd i VRI prosjektene og innovasjonsaktiviteter støttet av VRI, og er VRI med på å produsere en kjønnet forståelse av innovasjon?  Svare/Høyskolen i Buskerud og Vestfold: Hva er det formelle nettverksorganisasjoner gjør som fremmer og hemmer innovasjon og verdiskaping i et bedriftsnettverk  Rubach/Østfoldforskning: Hvordan bidrar interaksjon med ulike typer nettverk til kunnskapsutvikling, innovasjon og verdiskaping for bedrifter  Mariussen/Nordlandsforskning: Utvikle ny metodologisk tilnærming der systemer og nettverk for innovasjon sees som avhengige av både mikroprosesser som læring og institusjonelle og organisatoriske strukturer


Laste ned ppt "VRI-Virkemidler for regional forskning og innovasjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google