Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Miniseminar om villaks, oppdrett og miljøkrav ”Situasjonsbilde for den atlantiske villaksen i Norge” Janne Solli, direktør i Direktoratet for Naturforvaltning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Miniseminar om villaks, oppdrett og miljøkrav ”Situasjonsbilde for den atlantiske villaksen i Norge” Janne Solli, direktør i Direktoratet for Naturforvaltning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Miniseminar om villaks, oppdrett og miljøkrav ”Situasjonsbilde for den atlantiske villaksen i Norge” Janne Solli, direktør i Direktoratet for Naturforvaltning ”Helsesituasjonen i oppdrettsnæringen med særlig fokus på lakselus og trusler mot villaks”, Kristina Landsverk, tilsynsdirektør i Mattilsynet ”Hvordan forholder industrien seg til samfunnets miljøkrav?” Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri ”Ser vi et politisk klimaskifte i debatten rundt miljøkrav til havbruksnæringen?” Avsluttende kommentar fra arrangørene

2 Politiske rammer for bærekraft i havbruksnæringen ” Loven skal fremme akvakulturnæringens lønnsomhet og konkurransekraft innenfor rammene av en bærekraftig utvikling…” (Akvakulturloven § 1. Formål) ”Regjeringen vil arbeide for å gjøre oppdrettsnæringen bærekraftig” (Soria Moria-erklæringen 2005-2009) "All utvikling av sjømatnæringen skal være bærekraftig og da mener jeg den ytterste betydning av begrepet. Det skal være økologisk bærekraftig, økonomisk bærekraftig og rettferdig fordelt.” (Kyst og Fiskeriminister Helga Pedersen, 14. mai på Fiskeri og havbrukskonferansen til Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-Trøndelag)

3 Regjeringens ”Strategi for en miljømessig bærekraftig havbruksnæring” kan bli en viktig milepæl om den følges opp i praksis. Oppfølging vil blant annet innebære: - Kontinuerlig overvåkning av lus også på villfisk - Årlig og sesongmessig overvåkning av rømt fisk i gytebestander - Tilbakekalling av lokaliteter ved stor miljøbelastning - Mulig forbud mot bruk av svært store enheter Ser vi et politisk klimaskifte i debatten rundt miljøkrav til havbruksnæringen?

4 Viktige punkter å følge opp - lus  Ny og strengere luseforskrift, utkastet har mangler, må strammes opp.  Hel eller delvis brakklegging av Hardangerfjorden  Frys tildeling av nye konsesjoner  Større nasjonale laksefjorder og forbud mot oppdrett i de allerede etablerte fjordene  Overvåkning av lus på ville bestander og etablere grenseverdier for når laksebestander er truet av rømt fisk slik at tiltak kan iverksettes.

5 Viktige punkter å følge opp - rømming  Overvåkning av rømt fisk i gytebestander av villaks og etablere grenseverdier for når laksebestander er truet av rømt fisk slik at tiltak kan iverksettes.  Rømming må bli ulovlig og strafferammen for rømmingshendelser må økes.  Obligatorisk merking av oppdrettsfisk.  Videre forskning på bruk av steril oppdrettsfisk.  Gjennomføre en grundig analyse av muligheten for å benytte lukkede anlegg i sjø, eventuelt på land, også med tanke på bruk i områder der miljøbelastningen er stor.

6  Villaksen er under sterkt press – utryddet i 45 elver i Norge  Internasjonale forpliktelser – NASCO – Norge et av få land som kan redde villaksen  Politikere og myndigheter må stille krav til næringa - all annen industri må ta miljøhensyn  Forurenser må betale - oppdrettsindustrien har råd til det Konklusjon


Laste ned ppt "Miniseminar om villaks, oppdrett og miljøkrav ”Situasjonsbilde for den atlantiske villaksen i Norge” Janne Solli, direktør i Direktoratet for Naturforvaltning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google