Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategi for en miljømessig bærekraftig havbruksnæring Seniorrådgiver Christopher Grøvdal Rønbeck Fiskeri- og kystdepartementet Hardangerfjordseminaret.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategi for en miljømessig bærekraftig havbruksnæring Seniorrådgiver Christopher Grøvdal Rønbeck Fiskeri- og kystdepartementet Hardangerfjordseminaret."— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategi for en miljømessig bærekraftig havbruksnæring Seniorrådgiver Christopher Grøvdal Rønbeck Fiskeri- og kystdepartementet Hardangerfjordseminaret 6. mai 2011

2 Verdier fra havet – Norges framtid Makrobeskrivelse – Trender - Havbruk  Økonomisk opptur og miljømessig nedtur  Økende fokus på havbruk – både havbruksnæringen og –forvaltningen  Havbruksvirksomhet har flere steder i mindre grad enn tidligere lokal støtte  Miljøutfordringer og en voksende omdømmeutfordring krever mål og tiltak fra både havbruksnæringen og myndighetene

3 Verdier fra havet – Norges framtid Strategi for en miljømessig bærekraftig havbruksnæring FKD har lagt til grunn 5 fokusområder:  Genetisk interaksjon  Forurensning  Sykdommer  Arealbruk  Fôr HI har nylig foretatt en risikovurdering av miljøvirkninger av oppdrett.

4 Verdier fra havet – Norges framtid Miljømessig fotavtrykk fra havbruksnæringa  Fotavtrykket bestemmes faglig av: Fakta om ”negative” biologisk/kjemiske påvirkninger  Akseptabelt fotavtrykk bestemmes politisk av En veiing av positive bidrag Matproduksjon Sysselsetting Eksportinntekter mot fotavtrykket

5 Verdier fra havet – Norges framtid Utslipp  HIs risikovurdering - fylkesvis ”Grønt lys” hele kysten  Lokalt kan det finnes områder med eutrofieringsrisiko  Ekspertutvalg for eutrofiering Utarbeide felles oppfatning om nivå og betydningen av utslipp – rapport i juni/juli

6 Verdier fra havet – Norges framtid Genetisk interaksjon/Rømming  HI/NINA – felles oppdrag Felles metodikk for å skille oppdrett/vill/hybrid Hvor ulike er oppdrett/villaks på individnivå og bestandsnivå  Risiko = sannsynlighet x konsekvens Kan redusere sannsynlighet (NYTEK) Konsekvens (antall, steril, annet?)  Naturmangfoldloven § 11 Tiltakshaver skal betale for kompenserende tiltak = ”Forurenser betaler”  Gjenfangst i sjø og utfisking av rømt oppdrettslaks fra elver

7 Verdier fra havet – Norges framtid Lakselus Bærekraftsstrategien: Sykdom i oppdrett skal ikke ha bestandsregulerende effekt på villfiskbestander Behov for metoder for å etablere et forhold mellom lusemengder på vill laksefisk til tiltak i oppdrett Forskerne er enige om antall lus hver smolt kan tåle før den påvirkes fysiologisk, og før den dør. Forskerne ikke enige om hva som utgjør bestandsregulerende effekt

8 Verdier fra havet – Norges framtid Havbruksteknologi  Teknologien MÅ videreutvikles  Behov sett fra myndighetenes side: laksen skal være inne i merda færre smolt/settefisk blir ”borte” minst mulig smitterisiko ved transport redusere effekten av fôrspill  Myndighetenes behov – næringas ansvar

9 Verdier fra havet – Norges framtid Hardangerfjordforskrifta  Fagmiljø tilrådde særskilt forvaltningsregime i Hardanger, særlig på grunn av Lakselus på villfisk  Forslag om å begrense max stående biomasse i området til 50.000 tonn  Dette gjøres ved å skjerme tre tillatelser per selskap, mens øvrige tillatelser kan utnyttes med 25 %.

10 Verdier fra havet – Norges framtid Hardangerfjordforskrifta  FKD ba om innspill til andre fordelingsmåter av regional MTB 50.000 tonn Hvordan, ikke om  Restriksjoner på klarering av nye lokaliteter (innført i fbm 5% kap.vekst) er opphevet.  Konsesjons-MTB kan realiseres i andre områder i Region Vest  Forslaget har næringsmessige konsekvenser  Prøvesten på veiing av verdien av miljø/villaks/sjøørret, vs havbruksproduksjon i et område

11 Verdier fra havet – Norges framtid  Ulike synspunkter i høringen 54 høringsuttalelser Mange krever en omfattende KU Miljøforvaltningen, elveeiere og NGO-er: Taket er for høyt, må settes lavere Havbruksnæringa: Taket må heves dersom Langenuen skal tas inn i virkeområdet.

12 Verdier fra havet – Norges framtid Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Strategi for en miljømessig bærekraftig havbruksnæring Seniorrådgiver Christopher Grøvdal Rønbeck Fiskeri- og kystdepartementet Hardangerfjordseminaret."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google