Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategi for en miljømessig bærekraftig havbruksnæring

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategi for en miljømessig bærekraftig havbruksnæring"— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategi for en miljømessig bærekraftig havbruksnæring
Seniorrådgiver Christopher Grøvdal Rønbeck Fiskeri- og kystdepartementet Hardangerfjordseminaret 6. mai 2011

2 Makrobeskrivelse – Trender - Havbruk
Økonomisk opptur og miljømessig nedtur Økende fokus på havbruk – både havbruksnæringen og –forvaltningen Havbruksvirksomhet har flere steder i mindre grad enn tidligere lokal støtte Miljøutfordringer og en voksende omdømmeutfordring krever mål og tiltak fra både havbruksnæringen og myndighetene

3 Strategi for en miljømessig bærekraftig havbruksnæring
FKD har lagt til grunn 5 fokusområder: Genetisk interaksjon Forurensning Sykdommer Arealbruk Fôr HI har nylig foretatt en risikovurdering av miljøvirkninger av oppdrett.

4 Miljømessig fotavtrykk fra havbruksnæringa
Fotavtrykket bestemmes faglig av: Fakta om ”negative” biologisk/kjemiske påvirkninger Akseptabelt fotavtrykk bestemmes politisk av En veiing av positive bidrag Matproduksjon Sysselsetting Eksportinntekter mot fotavtrykket

5 Utslipp HIs risikovurdering - fylkesvis ”Grønt lys” hele kysten
Lokalt kan det finnes områder med eutrofieringsrisiko Ekspertutvalg for eutrofiering Utarbeide felles oppfatning om nivå og betydningen av utslipp – rapport i juni/juli

6 Genetisk interaksjon/Rømming
HI/NINA – felles oppdrag Felles metodikk for å skille oppdrett/vill/hybrid Hvor ulike er oppdrett/villaks på individnivå og bestandsnivå Risiko = sannsynlighet x konsekvens Kan redusere sannsynlighet (NYTEK) Konsekvens (antall, steril, annet?) Naturmangfoldloven § 11 Tiltakshaver skal betale for kompenserende tiltak = ”Forurenser betaler” Gjenfangst i sjø og utfisking av rømt oppdrettslaks fra elver

7 Lakselus Bærekraftsstrategien: Sykdom i oppdrett skal ikke ha bestandsregulerende effekt på villfiskbestander Behov for metoder for å etablere et forhold mellom lusemengder på vill laksefisk til tiltak i oppdrett Forskerne er enige om antall lus hver smolt kan tåle før den påvirkes fysiologisk, og før den dør. Forskerne ikke enige om hva som utgjør bestandsregulerende effekt

8 Havbruksteknologi Teknologien MÅ videreutvikles
Behov sett fra myndighetenes side: laksen skal være inne i merda færre smolt/settefisk blir ”borte” minst mulig smitterisiko ved transport redusere effekten av fôrspill Myndighetenes behov – næringas ansvar

9 Hardangerfjordforskrifta
Fagmiljø tilrådde særskilt forvaltningsregime i Hardanger, særlig på grunn av Lakselus på villfisk Forslag om å begrense max stående biomasse i området til tonn Dette gjøres ved å skjerme tre tillatelser per selskap, mens øvrige tillatelser kan utnyttes med 25 %.

10 Hardangerfjordforskrifta
FKD ba om innspill til andre fordelingsmåter av regional MTB tonn Hvordan, ikke om Restriksjoner på klarering av nye lokaliteter (innført i fbm 5% kap.vekst) er opphevet. Konsesjons-MTB kan realiseres i andre områder i Region Vest Forslaget har næringsmessige konsekvenser Prøvesten på veiing av verdien av miljø/villaks/sjøørret, vs havbruksproduksjon i et område

11 Ulike synspunkter i høringen
54 høringsuttalelser Mange krever en omfattende KU Miljøforvaltningen, elveeiere og NGO-er: Taket er for høyt, må settes lavere Havbruksnæringa: Taket må heves dersom Langenuen skal tas inn i virkeområdet.

12 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Strategi for en miljømessig bærekraftig havbruksnæring"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google