Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tradisjonelt fiske Basis for lokal verdiskaping og kystkultur? Malangen brygger 28. mars 2011 Arvid Ahlquist Fiskarlaget Nord.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tradisjonelt fiske Basis for lokal verdiskaping og kystkultur? Malangen brygger 28. mars 2011 Arvid Ahlquist Fiskarlaget Nord."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tradisjonelt fiske Basis for lokal verdiskaping og kystkultur? Malangen brygger 28. mars 2011 Arvid Ahlquist Fiskarlaget Nord

2 Fiskeflåtens struktur: En sammensatt flåte dominert av mindre fartøy i antall En sammensatt flåte dominert av mindre fartøy i antall Kvantumsmessig betyr de største båtene mest Kvantumsmessig betyr de største båtene mest Fartøy i Troms er inne i de fleste fiskerier, men liten deltakelse innen ringnot Fartøy i Troms er inne i de fleste fiskerier, men liten deltakelse innen ringnot Særlig få makrellrettigheter Særlig få makrellrettigheter Troms var (og er?) rekefylket Troms var (og er?) rekefylket

3 Beskrivende for utviklingen: Omfattende strukturering både på hav og til lands Omfattende strukturering både på hav og til lands Antall kjøpere sterkt redusert => større avhengighet av mottaksstasjoner Antall kjøpere sterkt redusert => større avhengighet av mottaksstasjoner Antall fiskere sterkt redusert siden 1950 i Troms (fra 16253 til 2119 i 2007) Antall fiskere sterkt redusert siden 1950 i Troms (fra 16253 til 2119 i 2007) Kvantum fisket er like stort eller større Kvantum fisket er like stort eller større Hvor går nedre grense for antall fiskere/båter? Hvor går nedre grense for antall fiskere/båter?

4 Utfordringer for lokal flåte: Arealbeslag/-kamp: - Petroleumsnæringen - Havvindkraftverk/tidevannskraft - Akvakultur Arealbeslag/-kamp: - Petroleumsnæringen - Havvindkraftverk/tidevannskraft - Akvakultur Petroleumsnæringen avklares mot OD og oljeselskapene Petroleumsnæringen avklares mot OD og oljeselskapene Havvindmøller: ”Det er hav nok” – Tydeligvis er det ingen brukere de trenger ta hensyn til Havvindmøller: ”Det er hav nok” – Tydeligvis er det ingen brukere de trenger ta hensyn til

5 Utfordringer forts.: Soria Moria II: Videre satsing på akvakultur. Er det samme holdning til bruk av havet som går igjen her? Soria Moria II: Videre satsing på akvakultur. Er det samme holdning til bruk av havet som går igjen her? ”Bit for bit”-politikk også her ”Bit for bit”-politikk også her Påstand: ”Fiskeoppdrett tar liten prosent av sjøarealene langs kysten” Påstand: ”Fiskeoppdrett tar liten prosent av sjøarealene langs kysten” Prosent av hva? Prosent av hva?

6 Hva er virkeligheten? Selv en enkelt lokalitet kan få betydelig større konsekvens for lokale fiskere i fjorder og langs kysten enn hva anleggets utbredelse tilsier Selv en enkelt lokalitet kan få betydelig større konsekvens for lokale fiskere i fjorder og langs kysten enn hva anleggets utbredelse tilsier Sperrer for gytemoden fisk – er det en medvirkende årsak til kysttorsksituasjonen Sperrer for gytemoden fisk – er det en medvirkende årsak til kysttorsksituasjonen Økende mengde dispensasjoner fra gjeldende arealplaner Økende mengde dispensasjoner fra gjeldende arealplaner

7 Hva gjøres framover? Ikke tillatt med torskeoppdrett i gytefjorder for torsk – også for laks? Ikke tillatt med torskeoppdrett i gytefjorder for torsk – også for laks? Kommunenes vurdering av hva de har igjen for å stille areal til disposisjon – Eksempel Molde og Narvik Kommunenes vurdering av hva de har igjen for å stille areal til disposisjon – Eksempel Molde og Narvik MD på kommunenes side? MD på kommunenes side? => Får kommunene større sjølråderett i oppdrettsspørsmål? => Får kommunene større sjølråderett i oppdrettsspørsmål?

8 Behov: Siden situasjonen ser ut til å tilspisse seg, må kystsoneplanene revideres/ oppgraderes så fort som mulig Siden situasjonen ser ut til å tilspisse seg, må kystsoneplanene revideres/ oppgraderes så fort som mulig Uholdbart å basere utviklingen på dispensasjoner – det er imot sentrale retningslinjer Uholdbart å basere utviklingen på dispensasjoner – det er imot sentrale retningslinjer Må sikre at det også blir plass til småskala fiske langs kysten; hevd på sin aktivitet Må sikre at det også blir plass til småskala fiske langs kysten; hevd på sin aktivitet

9 Behov forts.: Lite rasjonelt å fremme en ny næring på bekostning av en eksisterende Lite rasjonelt å fremme en ny næring på bekostning av en eksisterende Kunnskapsmangel om interaksjon mellom villfisk og oppdrettsvirksomhet Kunnskapsmangel om interaksjon mellom villfisk og oppdrettsvirksomhet Behov for betydelig forskning som kan bekrefte det fiskerne opplever og det som faktisk skjer; jfr. HIs arbeid i bl.a. Lyngen Behov for betydelig forskning som kan bekrefte det fiskerne opplever og det som faktisk skjer; jfr. HIs arbeid i bl.a. Lyngen

10 Prosess: Viktig at alle som kystsoneplanen får virkning for, deltar i prosessen fra dag 1! Viktig at alle som kystsoneplanen får virkning for, deltar i prosessen fra dag 1! Når høringsrunden starter er det for sent – da er svært mye av premissene låst Når høringsrunden starter er det for sent – da er svært mye av premissene låst Fiskarlaget Nord har mange lokale fiskarlag som organiserer brorparten av også småskalafiskerne i Troms. Disse stiller opp! Fiskarlaget Nord har mange lokale fiskarlag som organiserer brorparten av også småskalafiskerne i Troms. Disse stiller opp!


Laste ned ppt "Tradisjonelt fiske Basis for lokal verdiskaping og kystkultur? Malangen brygger 28. mars 2011 Arvid Ahlquist Fiskarlaget Nord."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google