Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilskudd til uttak av flis til bioenergi Per Guldbrand Solli SLF Seksjon Skog og kulturlandskap.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilskudd til uttak av flis til bioenergi Per Guldbrand Solli SLF Seksjon Skog og kulturlandskap."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilskudd til uttak av flis til bioenergi Per Guldbrand Solli SLF Seksjon Skog og kulturlandskap

2 Flisordningen – startet som krisepakke Hovedmålsetning for 2009 var: Kortsiktig sysselsetting for utsatte grupper i skogbruket og økt fokus og kunnskap på uttak av skogsvirke til bioenergi Flisordningen er videreført for 2010 der målsetting er mer langsiktig. Fokus på å få fram mest mulig volum bioenergivirke, bygge opp infrastruktur, kunnskap og erfaring, skape grunnlag for sunn og levedyktig verdikjede

3 2009 Bevilget: 30 mill kr Forbruk: 16 mill kr Flisordningen - Tilskudd 2010 Bevilget: 7 mill kr Omdisponert 10 mill kr Overført: 14 mill kr Utbetalt 10.08 10,5 mill kr Forventet forbruk 31 mill kr

4 ArealtilskuddDriftstilskudd Førstegangstynning, heltre 200 kr/daa 40 % Hogstavfall (GROT) Ungskogpleie Lauvskoghogst Kulturlandskapspleie Veikantrydding 400 kr/daa Førstegangstynning, rundvirke 100 kr/daa0 % Flisordningen - 2009

5 Flisordningen 2010 (fra 1. april) SortimentTiltakTilskuddssatser Rundvirke Førstegangstynning 20 kr/fm 3 rundtømmer ≈1 øre/kWh Heltre Førstegangstynning Ungskogpleie Lauvskoghogst Kulturlandskapspleie Veikantrydding 70 kr/lm 3 skogsflis ≈8 øre/kWh Hogstavfall ( GROT) Vanlig uttak Opprydding etter katastrofer (brann, storm, innsektsangrep og snøbrekk) 35 kr/lm 3 skogsflis ≈4 øre/kWh

6 Flisordningen 2010 - Overgangsregler Søknader frem til 1. april 2010, behandles etter 2009 regelverket. Alle søknader etter dette behandles etter det nye regelverket. Det er søknadsdatoen som er avgjørende for om tiltaket skal behandles etter gammelt eller nytt regelverk.

7 Flisordningen 2010 – Tilskuddsgrunnlag Søkeren må oppgi mengden i lm 3 fliset skogsflis OMREGNINGSFORMEL: 1 lm 3 heltre eller GROT på velta = 0,8 lm 3 skogsflis dette forutsetter måling av ferskt virke

8 20092010 Østfold83 000520 000 Akershus1 300 0002 440 000 Hedmark4 800 0007 920 000 Oppland2 900 0007 320 000 Buskerud3 700 0004 700 000 Vestfold35 000390 000 Telemark030 000 Aust-Agder21 000560 000 Vest-Agder00 Rogaland65 000100 000 Hordaland00 Sogn og Fjordane7 50020 000 Møre og Romsdal27 000120 000 Sør-Trøndelag126 00060 000 Nord-Trøndelag296 000510 000 Nordland0600 000 Troms2 500 0005 180 000 Finnmark0540 000 SUM15 860 00031 010 000 Utbetalte tilskudd 2009 Forventet tilskudd 2010

9 Flisordningen – Hvem og hvor? Skogeierorganisasjoner Mjøsen Viken Allskog Norskog Hvor i landet Hedmark Oppland Buskerud Oslo/Akershus Troms >90%

10 2009 Utbet. tilskudd Kr Anslått volum lm 3 Energi mill kWh Sum15 751 153 222 000 177 Førstegangstynning – heltre733 818 19 000 15 Hogstavfall – GROT997 150 26 000 21 Ungskogpleie398 267 4 000 3 Lauvskoghogst4 575 912 80 000 64 Kulturlandskapspleie og veikantrydding9 046 006 93 000 74

11 Flisordningen – effekter Næringen har reagert positivt Omfanget tar seg opp Driftsapparatet har raskt bygd seg opp (der det er avsetning) Også nye biovarmeanlegg begynner nå å komme, basert på virke fra flisordningen

12 Flisordningen – bekymringsmeldinger Langsiktige rammebetingelser en nødvendighet Flisa går til Sverige… Ikke noe marked for flis Krevende ordning å administrere og kontrollere Miljøriktig drift i kulturlandskapet

13 Flisordningen – Hva nå? Politisk vilje til å videreføre ordningen OK med Innretning av tilskudd mot virke som ellers ikke ville blitt drevet Justering av satsene for 2011 ? Ellers ingen store endringer for 2011

14 Spørsmål og innspill?

15 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Tilskudd til uttak av flis til bioenergi Per Guldbrand Solli SLF Seksjon Skog og kulturlandskap."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google