Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilskudd til uttak av flis til bioenergi Per Guldbrand Solli SLF Seksjon Skog og kulturlandskap.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilskudd til uttak av flis til bioenergi Per Guldbrand Solli SLF Seksjon Skog og kulturlandskap."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilskudd til uttak av flis til bioenergi Per Guldbrand Solli SLF Seksjon Skog og kulturlandskap

2 Flisordningen – startet som krisepakke Hovedmålsetning for 2009 var: Kortsiktig sysselsetting for utsatte grupper i skogbruket og økt fokus og kunnskap på uttak av skogsvirke til bioenergi Flisordningen er videreført for 2010 der målsetting er mer langsiktig. Fokus på å få fram mest mulig volum bioenergivirke, bygge opp infrastruktur, kunnskap og erfaring, skape grunnlag for sunn og levedyktig verdikjede

3 2009 Bevilget: 30 mill kr Forbruk: 16 mill kr Flisordningen - Tilskudd 2010 Bevilget: 7 mill kr Omdisponert 10 mill kr Overført: 14 mill kr Utbetalt ,5 mill kr Forventet forbruk 31 mill kr

4 ArealtilskuddDriftstilskudd Førstegangstynning, heltre 200 kr/daa 40 % Hogstavfall (GROT) Ungskogpleie Lauvskoghogst Kulturlandskapspleie Veikantrydding 400 kr/daa Førstegangstynning, rundvirke 100 kr/daa0 % Flisordningen

5 Flisordningen 2010 (fra 1. april) SortimentTiltakTilskuddssatser Rundvirke Førstegangstynning 20 kr/fm 3 rundtømmer ≈1 øre/kWh Heltre Førstegangstynning Ungskogpleie Lauvskoghogst Kulturlandskapspleie Veikantrydding 70 kr/lm 3 skogsflis ≈8 øre/kWh Hogstavfall ( GROT) Vanlig uttak Opprydding etter katastrofer (brann, storm, innsektsangrep og snøbrekk) 35 kr/lm 3 skogsflis ≈4 øre/kWh

6 Flisordningen Overgangsregler Søknader frem til 1. april 2010, behandles etter 2009 regelverket. Alle søknader etter dette behandles etter det nye regelverket. Det er søknadsdatoen som er avgjørende for om tiltaket skal behandles etter gammelt eller nytt regelverk.

7 Flisordningen 2010 – Tilskuddsgrunnlag Søkeren må oppgi mengden i lm 3 fliset skogsflis OMREGNINGSFORMEL: 1 lm 3 heltre eller GROT på velta = 0,8 lm 3 skogsflis dette forutsetter måling av ferskt virke

8 Østfold Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder00 Rogaland Hordaland00 Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark SUM Utbetalte tilskudd 2009 Forventet tilskudd 2010

9 Flisordningen – Hvem og hvor? Skogeierorganisasjoner Mjøsen Viken Allskog Norskog Hvor i landet Hedmark Oppland Buskerud Oslo/Akershus Troms >90%

10 2009 Utbet. tilskudd Kr Anslått volum lm 3 Energi mill kWh Sum Førstegangstynning – heltre Hogstavfall – GROT Ungskogpleie Lauvskoghogst Kulturlandskapspleie og veikantrydding

11 Flisordningen – effekter Næringen har reagert positivt Omfanget tar seg opp Driftsapparatet har raskt bygd seg opp (der det er avsetning) Også nye biovarmeanlegg begynner nå å komme, basert på virke fra flisordningen

12 Flisordningen – bekymringsmeldinger Langsiktige rammebetingelser en nødvendighet Flisa går til Sverige… Ikke noe marked for flis Krevende ordning å administrere og kontrollere Miljøriktig drift i kulturlandskapet

13 Flisordningen – Hva nå? Politisk vilje til å videreføre ordningen OK med Innretning av tilskudd mot virke som ellers ikke ville blitt drevet Justering av satsene for 2011 ? Ellers ingen store endringer for 2011

14 Spørsmål og innspill?

15 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Tilskudd til uttak av flis til bioenergi Per Guldbrand Solli SLF Seksjon Skog og kulturlandskap."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google