Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Miljømessig fotavtrykk fra havbruksnæringen Avdelingsdirektør Yngve Torgersen Fisker- og kystdepartementet FHL Vestnorsk havbrukslag 17.mars 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Miljømessig fotavtrykk fra havbruksnæringen Avdelingsdirektør Yngve Torgersen Fisker- og kystdepartementet FHL Vestnorsk havbrukslag 17.mars 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Miljømessig fotavtrykk fra havbruksnæringen Avdelingsdirektør Yngve Torgersen Fisker- og kystdepartementet FHL Vestnorsk havbrukslag 17.mars 2011

2 Verdier fra havet – Norges framtid Makrobeskrivelse – Trender - Havbruk  Økende fokus på havbruk – både havbruksnæringen og -forvaltningen  Økonomisk opptur og miljømessig nedtur  Havbruksvirksomhet har flere steder i mindre grad enn tidligere lokal støtte  Miljøutfordringer og en voksende omdømmeutfordring krever mål og tiltak fra både havbruksnæringen og myndighetene

3 Verdier fra havet – Norges framtid Hvordan går det så?  Eksporten av norsk oppdrettslaks setter stadig nye rekorder, og det er gode tider for lakseoppdrettere  Med naturen som produksjonslokale er det spesielt viktig å ta vare på den  Særlig i slike tider er det viktig å merke seg at miljømessig bærekraft er en forutsetning for videre vekst og utvikling av havbruksnæringen  Det er når sola skinner, man må reparere taket!

4 Verdier fra havet – Norges framtid Miljømessig fotavtrykk fra havbruksnæringa  Fotavtrykket bestemmes faglig av:  Fakta om ”negative” biologisk/kjemiske påvirkninger  Akseptabelt fotavtrykk bestemmes politisk av  En veiing av positive bidrag •Matproduksjon •Sysselsetting •Eksportinntekter mot fotavtrykket

5 Verdier fra havet – Norges framtid Havbruksteknologi  Teknologien MÅ videreutvikles  Behov sett fra myndighetenes side:  laksen skal være inne i merda  færre smolt/settefisk blir ”borte”  minimalisere effekten av kjønnsmodning hos torsk  minst mulig smitterisiko ved transport  redusere effekten av fôrspill  Myndighetenes behov – næringas ansvar

6 Verdier fra havet – Norges framtid Genetisk interaksjon/Rømming  HI/NINA – felles oppdrag  Felles metodikk for å skille oppdrett/vill/hybrid  Hvor ulike er oppdrett/villaks på individnivå og bestandsnivå  Risiko = sannsynlighet x konsekvens  Kan redusere sannsynlighet (NYTEK)  Konsekvens (antall, steril, annet?)  Naturmangfoldloven § 11  Tiltakshaver skal betale for kompenserende tiltak = ”Forurenser betaler”  Gjenfangst i sjø og utfisking av rømt oppdrettslaks fra elver

7 Verdier fra havet – Norges framtid Utslipp  HIs risikovurdering - fylkesvis  ”Grønt lys” hele kysten  Lokalt kan det finnes områder med eutrofieringsrisiko  Ekspertutvalg for eutrofiering  Utarbeide felles oppfatning om nivå og betydningen av utslipp – rapport i juni/juli  NIVA/IRIS har på oppdrag fra Klif vurdert teknologi mhp utslipp

8 Verdier fra havet – Norges framtid Lakselus •Bærekraftsstrategien: Sykdom i oppdrett skal ikke ha bestandsregulerende effekt på villfiskbestander •Behov for metoder for å etablere et forhold mellom lusemengder på vill laksefisk til tiltak i oppdrett •Forskerne er enige om antall lus hver smolt kan tåle før den påvirkes fysiologisk, og før den dør. •Forskerne ikke enige om hva som utgjør bestandsregulerende effekt

9 Verdier fra havet – Norges framtid Hardangerfjordforskrifta  Fagmiljø tilrådde særskilt forvaltningsregime i Hardanger  Lakselus på villfisk  Rømt oppdrettsfisk  (næringssalter/utslipp)  ”Frys-instruks” april 2008: ikke klarering av nye lokaliteter og ikke innflytting av biomasse etter ”melderegelen”  Forslag om å begrense max stående biomasse i området til 50.000 tonn

10 Verdier fra havet – Norges framtid Hardangerfjordforskrifta- 2  Ulike synspunkter i høringen  Miljøforvaltningen, elveeiere og NGO-er: Taket er for høyt, må settes lavere  Havbruksnæringa: Taket er for lavt/legger hindring for videre næringsutvikling  Max stående biomasse (inkl Langenuen*):  2007: 46763  2008: 48357  2009: 48216/50869*  2010: 52812/58048*

11 Verdier fra havet – Norges framtid

12

13 Hardangerfjordforskrifta - 3  FKD ber om innspill til andre fordelingsmåter av regional MTB 50.000 tonn Hvordan, ikke om  Restriksjoner på klarering av nye lokaliteter (innført i fbm 5% kap.vekst) er opphevet.  Konsesjons-MTB kan realiseres i andre områder i Region Vest  Forslaget har næringsmessige konsekvenser  Prøvesten på veiing av verdien av miljø/villaks/sjøørret, vs havbruksproduksjon i et område

14 Verdier fra havet – Norges framtid..og framover?  Vil vente til 2012 med å vurdere ytterligere kapasitetsøkning  I mellomtiden må DERE bruke tiden riktig til å få bukt med lakselus og resistensproblemene  Få fram mer av den fisken som settes ut i merdene til slakting, dvs. forhindre rømming og redusere dødeligheten/tap  Øke verdiskapingen ved å gjøre mer ut av produsert volum, ikke bare ved å produsere mer

15 Verdier fra havet – Norges framtid Framtidige rammevilkår  Rammevilkår framover vil henge tett sammen med hvordan næring og myndigheter sammen - og hver for seg - løser havbruksnæringas miljøutfordringer

16 Verdier fra havet – Norges framtid Hva skjer de neste 10 årene?

17 Verdier fra havet – Norges framtid Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Miljømessig fotavtrykk fra havbruksnæringen Avdelingsdirektør Yngve Torgersen Fisker- og kystdepartementet FHL Vestnorsk havbrukslag 17.mars 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google