Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

V/ Øyvind Giæver, Sosial- og helsedirektoratet Sosial ulikhet i helse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "V/ Øyvind Giæver, Sosial- og helsedirektoratet Sosial ulikhet i helse."— Utskrift av presentasjonen:

1 v/ Øyvind Giæver, Sosial- og helsedirektoratet Sosial ulikhet i helse

2 24.11.06| Et løp mot fremtiden | 2 Hva er sosial ulikhet i helse? Helseforskjeller i befolkningen som systematisk følger sosioøkonomiske grupper Sosioøkonomiske mål: utdanning yrke inntekt Helsemål: dødelighet i alle aldre sykelighet ift. de fleste sykdommer egenrapportert helse

3 24.11.06| Et løp mot fremtiden | 3 Kvinner, 45-59 år 200 400 600 800 1000 1200 1970-771980-871990-97 høgskole/universitetuniversitet/forskernivå Menn, 45-59 år 200 400 600 800 1000 1200 1970-771980-871990-97 døde pr år pr 100.000 barne/ungdomsskolevideregående skole Kilde: Nasjonalt folkehelseinstitutt Dødelighet etter utdanning, 1970-97

4 24.11.06| Et løp mot fremtiden | 4 Dødelighet etter utdanning, 1994-2003 0 200 400 600 800 1000 1994-981999-2003 døde pr år pr 100.000 kort utdanningmiddels utdanninglang utdanning 0 200 400 600 800 1000 1994-981999-2003 Menn, 45-59 år Kvinner, 45-59 år Kilde: Nasjonalt folkehelseinstitutt

5 24.11.06| Et løp mot fremtiden | 5 Forventet levealder etter yrke, menn Kilde: SSB

6 24.11.06| Et løp mot fremtiden | 6 Forventet levealder etter yrke, kvinner Kilde: SSB

7 24.11.06| Et løp mot fremtiden | 7 Et betydelig folkehelseproblem Et regnestykke: Utgangspunkt: menn 40-66 år i 1992 Antall døde de følgende sju årene, fordelt på fem utdanningsgrupper ”Overdødeligheten” i de tre gruppene med kortest utdanning: vel 12.000 Antall døde totalt pga. selvmord og trafikkulykker i samme periode: ca. 6.000 Kilde: Elstad: Sosioøkonomiske ulikheter i helse – teorier og forklaringer

8 24.11.06| Et løp mot fremtiden | 8 Et gjennomtrengende problem Finnes det unntak? En omvendt gradient for enkelte kreftformer og voldsomme dødsfall blant kvinner Tilnærmet ingen sosial ulikhet i neonatal spedbarnsdødelighet og i barnedødelighet For nær sagt alle andre helsemål er sosiale ulikheter betydelige og veldokumenterte

9 24.11.06| Et løp mot fremtiden | 9 Årsaker til sosial ulikhet i helse For marginaliserte grupper er helseproblemer ofte årsak til tap av sosial posisjon I de brede lag av befolkningen er helseforskjeller forårsaket av sosiale strukturer: inntekts- og ressursfordeling oppvekst og utdanning arbeid og arbeidsmiljø sosial kapital helseatferd helsetjenester

10 24.11.06| Et løp mot fremtiden | 10 Hvordan redusere sosial ulikhet i helse? Gradientutfordringen: sosial ulikhet i helse berører hele befolkningen, ikke bare utsatte grupper Folkehelseutfordringen: Sosial ulikhet i helse oppstår utenfor helsesektoren og kan derfor ikke løses av helsesektoren alene

11 24.11.06| Et løp mot fremtiden | 11 Tiltakskart for strategi mot sosial ulikhet i helse

12 24.11.06| Et løp mot fremtiden | 12 Ny fase: Nasjonal strategi Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) startet et arbeid med en nasjonal strategi mot sosial ulikhet i helse i 2006 En rekke departementer deltar, bl.a. AID, KD, KRD, BLD, FIN, KKD og JD Strategien legges fram som en melding for Stortinget våren 2007

13 24.11.06| Et løp mot fremtiden | 13 Orden i egne hus Alle sektorer og forvaltningsnivåer bør ha et bevisst forhold til mulige fordelingseffekter av sine aktiviteter Sjekklister er et virkemiddel som kan øke denne bevisstheten Sjekklister må tilpasses lokalt

14 24.11.06| Et løp mot fremtiden | 14 Eksempler på sjekkliste-punkter Er effekten av tiltaket avhengig av utdanning eller inntekt til de som er i målgruppen? Vil alle i målgruppa – uavhengig av inntekt, utdanning og yrke – kunne benytte seg av tiltaket? Er prosjektet eller tiltaket som skal iverksettes like tilgjengelig for alle? Finnes det kunnskap om fordelingseffekter som kan knyttes til tiltaket som skal iverksettes? Bør tiltaket eller planen som skal iverksettes rettes mot hele befolkningen eller utvalgte grupper?


Laste ned ppt "V/ Øyvind Giæver, Sosial- og helsedirektoratet Sosial ulikhet i helse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google