Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norge i dag – fakta om sosial ulikhet i helse Bjørn Heine Strand, Nasjonalt Folkehelseinstitutt Folkehelsekonferanse Bodø tirsdag 1.november 2005 kl.13.15-14.00.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norge i dag – fakta om sosial ulikhet i helse Bjørn Heine Strand, Nasjonalt Folkehelseinstitutt Folkehelsekonferanse Bodø tirsdag 1.november 2005 kl.13.15-14.00."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norge i dag – fakta om sosial ulikhet i helse Bjørn Heine Strand, Nasjonalt Folkehelseinstitutt Folkehelsekonferanse Bodø tirsdag 1.november 2005 kl

2 Skisse over foredraget •Innledning •Historikk •Fakta om sosial ulikhet i helse •Ulikheter i helseadferd •Forklaringsmodeller •Litt om tiltak

3 Hva mener vi med sosioøkonomiske helseulikheter? Kilde: ”Bedre helse – større forskjeller”, Rapport Folkehelseinstituttet 2003

4 Er dette noe å bry seg om? •Om lag menn i alderen •I perioden døde av disse •Dersom alle hadde like lav dødelighet som de med forskerutdanning ville bare vært døde (!) •Dvs vi hadde ”spart” dødsfall i løpet av 7 år. •Stort potensiale til forebygging!

5 Litt historikk

6

7 •Friedrich Engels: ”The Condition of the Working Class in England”, •” society in England daily and hourly commits social murder… •…it has placed workers under conditions in which they can neither retain health nor live long….so hurries them to the grave before their time.”

8 Dr Elizabeth Shore, Professor Margaret Whitehead, Dr David Player, Jill Turner Professor John Fox, Professor Jerry Morris, Sir Douglas Black, Professor Peter Townsend and Professor Arthur Buller. The Black report

9 Hva med Norge? Likhetssamfunn?

10 Artikkel som viste store forskjeller i Norge

11 •Stortingsmelding 16 ( ) Resept for et sunnere Norge: ”Rettferdighetsproblem når mennesker med lav sosial status, få goder og få ressurser i tillegg er mer belastet med smerte, sykdom, nedsatt funksjonsevne og forkortet levealder.” •2003: Rapporten ”Bedre helse – Større forskjeller” fra Folkehelseinstituttet 2003.

12

13 Dette vet vi om sosial ulikhet i helse 1.Barn/ungdom 2.Voksne 3.Helseadferd

14 1. Barn/ungdom

15 Spedbarnsdødelighet per 1000 levendefødte etter foreldrenes utdannelse ( ) Neonatal (første 0-27 dager) Mor mindre enn 10 års utdannelse 3.87 Mor mer enn 12 års utdannelse 3.02 Kilde: Annett Arntzen, 2004

16 Fødselsvekt etter mors utdannelse ( ) Mor mindre enn 10 års utdannelse gram Mor mer enn 15 års utdannelse gram Kilde: Annett Arntzen, 1994

17 Barn og ungdom Kilde: Grøholt EK, 2003

18 2. Voksne

19 Inntektsfordeling, Rikeste 20% Kilde: SSB

20 Forventet levealder for menn i ulike yrker, Kilde: Borgan, 2004

21 Levealder i Oslo

22 Dødelighet - trender •Regionale heseforskjeller i Oslo omtrent samme nivå på 1970 og 1980 tallet (Gjestland & Moen 1988). •Økte forskjeller i perioden blant yrkesaktive (Dahl & Kjærsgaard, 1993). •Økte forskjeller i perioden etter inntektsnivå og stabile forskjeller etter utdaningsnivå (Zahl m.flere, 2003).

23 Dødelighet etter inntekt, menn år Kilde: ”Bedre helse – større forskjeller”, Rapport Folkehelseinstituttet 2003

24 Dødelighet etter inntekt, kvinner år Kilde: ”Bedre helse – større forskjeller”, Rapport Folkehelseinstituttet 2003

25 Dødelighet etter utdanning, menn år Kilde: ”Bedre helse – større forskjeller”, Rapport Folkehelseinstituttet 2003

26 Dødelighet etter utdanning, kvinner år Kilde: ”Bedre helse – større forskjeller”, Rapport Folkehelseinstituttet 2003

27 Psykisk helse – samme mønster?

28 Psykisk helse og utdanning (1998) Kilde: Rognerud, m.flere Data fra SSBs helseundersøkelse 1998

29 Utdanningsforskjeller i selvmord, , alder i 1990 Kilde: Strand & Kunst 2005, innsendt forskningsartikkel

30 Omvendt gradient for brystkreft Kilde: Strand, Tverdal, Claussen, Zahl, 2005

31 3. Helseadferd

32 Amming (1998, 3000 barn) Kilde: Lande B m.flere, 2003 Amming ved 6 mnd alder Mors utdanning <10 år 64% Mors utdanning >12 år 89%

33 Røyking og sosial ulikhet i Norge, Kilde: Lund & Lund, Aldersjusterte tall

34 Røyking og geografi, Kilde: Lund & Lund, Justerte tall

35 Alkoholbruk Kilde: Strand & Steiro, 2003

36 Sosiale ulikheter og kosthold •Ungkost-2000: Fireåringer og 4.- og 8.-klassinger viste høyere inntak fett og sukker blant barn av foreldre med lav versus høy utdanning. •Voksne personer fra lavere sosiale klasser har et lavere inntak av frukt, grønnsaker, skummet melk, fisk, ost, olje og fiber og et høyere inntak av helmelk, lettmelk og poteter

37 Forklaringer til hvorfor det finnes sosiøkonomiske ulikheter i helse 1.Mobilitet/seleksjon 2.Materialistisk forklaring 3.Helseadferd 4.Det psykososiale perspektivet •Livsløp, programmering, akkumulering, kontekst, neo- materialistisk (kollektiv infrastruktur)

38 Tiltak mot sosiale helseulikheter •Kunnskap om effektive tiltak mot sosiale ulikhter i helse er svært mangelfull i Norge (Dahl, 2000). •Det samme er tilfellet internasjonalt. •Men…eliminere fattigdom, redusere arbeidsledigheten, bedre levekår for utsatte grupper, universelle velferdsordninger, tiltak mot røyking etc, lik tilgang til helsetjenester (egenandeler fjernes).

39 Oppsummering •Ulikheter i helse eksisterer i Norge –Dødelighet, selvrapportert, mental helse •Blant barn, ungdommer og voksne •Ulikhetene øker •Helseadferd: Sosial gradient i røyking, fet mat, sukker, fysisk aktivitet •Potensiale til forebygging!

40 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Norge i dag – fakta om sosial ulikhet i helse Bjørn Heine Strand, Nasjonalt Folkehelseinstitutt Folkehelsekonferanse Bodø tirsdag 1.november 2005 kl.13.15-14.00."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google