Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sykdomsbyrde i Norge Helsekonferansen 7. mai 2013 Camilla Stoltenberg Direktør Folkehelseinstituttet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sykdomsbyrde i Norge Helsekonferansen 7. mai 2013 Camilla Stoltenberg Direktør Folkehelseinstituttet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sykdomsbyrde i Norge Helsekonferansen 7. mai 2013 Camilla Stoltenberg Direktør Folkehelseinstituttet

2 Folkehelseprofiler og sykdomsbyrde I 2012 lanserte Folkehelseinstituttet kommunehelseprofiler I 2013 fylkeshelseprofiler Nå ønsker vi å ta steget videre med beregning av sykdomsbyrde

3 Hva skal vi med kunnskap om sykdomsbyrde? Få et bedre bilde av helsetilstanden i befolkningen •Helhetlig helsestatistikk som er sammenlignbar internasjonalt, regionalt og over tid •Verktøy for prioritering, planlegging og prognoser •Verktøy for å vurdere effekten av tiltak

4 Global Burden of Disease Study Christopher J.L. Murray

5 •Forekomsten av sykdom, død og risikofaktorer •Beregner sykdomsbyrde i form av •Tapte leveår •Leveår med uførhet og nedsatt helse •Andel som kan forklares av en risikofaktor Den globale sykdomsbyrdestudien

6 Sykdomsbyrde Helsetapsjusterte leveår = Tapte leveår på grunn av død før 86 års alder + Leveår med nedsatt helse eller uførhet

7 Mål for folkehelsearbeidet •Norge skal være blant de tre landene i verden som har høyest levealder •Befolkningen skal oppleve flere leveår med god helse og trivsel •Vi skal skape et samfunn som fremmer helse i hele befolkningen og reduserer sosiale helseforskjeller

8 Norge 1845-2010: Forventet levealder Stagnasjon kvinner 1984-1989 83.2* 78.9* Fattigdom Krig-pandemi Krig Tobakk Farlig fett Overvekt Inaktivitet Alkohol Hjertekar- revolusjon Fallende spedbarnsdødelighet Forventet levealder (år) FHI-rapport 2012:4 side 12 Datakilde: Human mortality database; *SSB-tall for 2010 Stagnasjon menn 1955-1975, 1984-1988 China (76) India (66) Sør-Afrika (55) USA (80) Egypt (71) Afghanistan (44) Kongo (50) Japan (86)

9 Tilbake på pallen? •Norge 1950-tallet: Verdens høyeste forventede levealder •Norge 2010: Ikke lengre 10 på topp •menn #12 •kvinner #13

10 Sosiale forskjeller i helse har økt Steingrímsdóttir et al. (2012) Eur J Epidemiol 27:163-71 Forventet gjenværende levetid ved 35 års alder MennKvinner Årstall GrunnskoleVideregåendeHøyere utdanning År

11 Hva er forklaringen? •Samlet forklarte hjerte- og karsykdommer, lungekreft og KOLS 60% av forskjellen •Sosiale helseforskjeller i røykevaner er antagelig den viktigste årsaken •Sosiale forskjeller i røykevaner er større i Norge enn i mange andre europeiske land

12 Sykdomsbyrdeprofil for Norge Faktaark for Norge 4 sider På engelsk

13 DØD og TAPTE LEVEÅR

14 Alle dødsfall 2010 •Dødeligheten har gått betydelig ned i alle aldersgrupper siden 1990 •Mest hos barn 0-15 år og voksne 30-70 år •Minst hos unge menn 25-29 år •Knyttet til rus og ulykker •Norge dårligere enn andre land

15 Hva dør vi av? Dødsfall i Norge i 2010: Smittsomme sykdommer Ulykker/vold Ikke-smittsomme sykdommer Hjerte- og karsykdommer Kreft Andre Kilde: http://ihmeuw.org/wg

16 Årsaker til tapte leveår 2010 Tre på topp •Hjertesykdom 15% •54% ned fra 1990 •Hjerneslag 7% •42% ned fra 1990 •Lungekreft 6% •27% opp fra 1990

17 Årsaker til tapte leveår 2010 Økning fra 1990 •KOLS54% •Alzheimer157% •Rus206%

18 SYKDOM og ÅR MED LIDELSE eller UFØRHET

19 Hva lider vi av? År levd med helsetap Sykelighet i Norge i 2010 Smittsomme sykdommer Ulykker/vold Ikke-smittsomme sykdommer Smerter i korsrygg Nakkesmerter Annen muskelskjelettsykdom Psykiske lidelser: •Alvorlig depresjon •Angstlidelser •Rusmisbruk •Schizofreni Diabetes KOLS Astma Migrene Alzh Fall Trafikkulykker Kilde: http://ihmeuw.org/wg

20 RISIKOFAKTORER

21 Risikofaktor som fører til død i Norge Usunt kosthold Høyt blodtrykk Røyking Overvekt/fedme Fysisk inaktivitet Høyt kolesterol Alkohol Høyt blodsukker Rusmiddelbruk Radon Lav bentetthet 10005 873 Antall dødsfall 9444 6623 4238 3623 2727 2465 501 316 277

22 Helsetapsjusterte leveår Fra topp 25 1.Ryggsmerter 2.Hjertesykdom (IHD) 3.Alvorlig depresjon 4.Hjerneslag 5.Fall (lårhalsbrudd) 6.KOLS 7.Diabetes 8. Lungekreft 9. Angst 11. Alzheimer 14. Alkohol 15. Rus 16. Trafikk 17. Selvskading

23 Nye oppgaver Folkehelseinstituttet har fått i oppdrag å utvikle et nasjonalt sykdomsbyrdeprosjekt

24 Sykdomsbyrdeanalyser i Norge Fylker og kommuner UtdanningInntekt Sosioøkonomiske faktorer

25 Sykdomsbyrdeanalyser i Norge •Nye og bedre data er nødvendig, spesielt om risikofaktorer •Befolkningen •Kommunehelsetjenesten •Spesialisthelsetjenesten

26 Helsetilstanden i Norge •KONTROLLERES Smittsomme sykdommer kontrolleres aktivt og effektivt •MINKER eller VIL MINKE OVER TID En del ikke-smittsomme sykdommer knyttet til livsstil •Hjertekarsykdom < 70 år •Kreftsykdom knyttet til røyking

27 Helsetilstanden i Norge •ØKER •Livsstilssykdommer •Fysisk inaktivitet, usunt kosthold, overvekt og fedme •Alkohol og andre rusmidler •Ikke-smittsomme sykdommer med ukjent årsak eller årsaker vi ikke klarer å gjøre noe med •Depresjon, schizofreni, bipolar lidelse, autisme, ADHD og andre psykiske lidelser •Demens, multippel sklerose, og andre nevrologiske lidelser

28 Helsetilstanden - Kortversjonen •Bedre helse •Flere syke •Sosial ulikhet •Trenger KUNNSKAP

29 Takk! Camilla Stoltenberg camilla.stoltenberg@fhi.no Takk til Stein Emil Vollset Fredrik Swift og mange andre


Laste ned ppt "Sykdomsbyrde i Norge Helsekonferansen 7. mai 2013 Camilla Stoltenberg Direktør Folkehelseinstituttet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google