Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Idedugnader med en rekke frivillige organisasjoner, ungdomsorganisasjoner, faggrupper og profesjoner En egen idedugnad om kvinnehelse Utstrakt samarbeid.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Idedugnader med en rekke frivillige organisasjoner, ungdomsorganisasjoner, faggrupper og profesjoner En egen idedugnad om kvinnehelse Utstrakt samarbeid."— Utskrift av presentasjonen:

1 Idedugnader med en rekke frivillige organisasjoner, ungdomsorganisasjoner, faggrupper og profesjoner En egen idedugnad om kvinnehelse Utstrakt samarbeid med andre departementer og fagetater Trendanalyse av ungdomskulturen

2 Flere leveår med god helse Redusere helseforskjeller

3 Redusere sosiale helseforskjeller Et nytt hovedmål Et politisk og samfunnsmessig anliggende Forebyggingstiltak skal målrettes for å redusere helseforskjeller Alltid vurdere konsekvenser mht. helseulikhet Styrke forskning og bygge opp kompetansemiljø

4 Helseulikheter i Norge Store ulikheter i livsstil: overvekt, kosthold, røyking og fysisk aktivitet Store forskjeller mht: levealder, sykdomshyppighet og egenvurdert helse Ny forskning antyder økende helseulikheter

5 Hjerte- og karsykdommer viktigste dødsårsak Sterk økning av diabetes type 2 Kreftdødeligheten stabilisert på 1990-tallet, men flere kvinner dør av lungekreft Økning i omfang og dødelighet av KOLS Nedgang ulykker med dødelig utfall, men svak økning i ulykker som fører til sykehusinnleggelse

6 Hver tiende ungdom har behov for hjelp pga. psykiske problemer Selv om kostholdet er blitt magrere, spiser vi fremdeles for lite frukt og grønnsaker Opptil tre av fire barn og unge, og mer enn halvparten av voksne, er for lite fysisk aktive Nesten hver tredje kvinne og mann røyker daglig - og 400.000 av og til

7 Gjøre det enklere å ta ansvar for egen helse Brede allianser for folkehelse Helsetjenesten - forebygge mer for å reparere mindre Tiltak basert på erfaring og kunnskap

8 Legge til rette for et folk i bevegelse Gjøre sunn mat mer tilgjengelig Hindre passiv røyking, redusere rekruttering av nye røykere og bidra til røykeslutt Styrke informasjons- og selvhjelpsarbeidet for psykisk helse Sikre at livsstilstiltak bidrar til å jevne ut sosiale ulikheter i helse

9 Partnerskap mellom staten, fylkeskommuner, kommuner, frivillig sektor, fagmiljøer og næringsliv Folkehelse et hovedhensyn i all samfunnsplanlegging Helsehensyn skal på vektskålen i alle sektorer Samspill med frivillige organisasjoner

10 Livsstilstiltak som førstevalg: Fra piller til grønn resept Lavterskeltilbud til barn og unge Styrke forebyggingsinnsatsen ved sykehus

11 Vi skal i større grad vite hva som skjer lære av det vi gjør forske på hva som fører til helseproblemer vite hvilke tiltak som gjør en forskjell utnytte foreliggende kunnskap i det praktiske folkehelsearbeidet

12 Helsetjenesten skal møte kvinner på en mer likeverdig måte Sikre kjønnsperspektivet i forskning, politikkutforming, forebygging og helsetjenester Sette søkelys på kvinner og psykisk helse, spiseforstyrrelser, beinskjørhet, kreft og diabetes Styrke kunnskapen om bivirkninger som særlig rammer kvinner


Laste ned ppt "Idedugnader med en rekke frivillige organisasjoner, ungdomsorganisasjoner, faggrupper og profesjoner En egen idedugnad om kvinnehelse Utstrakt samarbeid."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google