Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

I samarbeid med sentrale private og offentlige partnere ønsker SINTEF Byggforsk og NTNU å etablere Klima 2050 som et senter for forskningsdrevet innovasjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "I samarbeid med sentrale private og offentlige partnere ønsker SINTEF Byggforsk og NTNU å etablere Klima 2050 som et senter for forskningsdrevet innovasjon."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 I samarbeid med sentrale private og offentlige partnere ønsker SINTEF Byggforsk og NTNU å etablere Klima 2050 som et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) SFI Klima 2050 vil ha som mål å utvikle teknologier, robuste løsninger og beslutningsstøtte for tilpasning av eksisterende og framtidige bygg og infrastruktur til et klima i endring. Mål og ambisjon www.nrk.no

3 SFI-ordningen skal styrke innovasjon gjennom satsing på langsiktig forskning i et nært samarbeid mellom forskningsaktive bedrifter og fremstående forskningsmiljøer. SFI skal utvikle kompetanse på høyt internasjonalt nivå på områder som er viktig for innovasjon og verdiskaping. Ordningen skal styrke teknologioverføring, internasjonalisering og forskerutdanning Det forutsettes samfinansiering mellom bedrifter, vertsinstitusjon og Forskningsrådet. Bedrifter må delta aktivt i senterets styring, finansiering og forskning. Sentrene vil bli etablert for en periode på maksimalt fem pluss tre år. Hovedkriteriet for å velge ut sentre er potensial for innovasjon og verdiskaping. Vitenskapelig kvalitet i forskningen må ligge på høyt internasjonalt nivå. Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

4 Foto: Arne Nævra / SCANPIX Norsk klima – Store variasjoner Klima i endring Endra klimapåkjenning pga. samfunnsendringer Klimaendring

5

6 Forsikringsutbetalinger Sum alle skader forårsaket av vanninntrenging utenfra 2008-2012 Kilde: Finans Norge

7

8

9 Fokus Kunnskapsutvikling knyttet til håndtering av og bestandighet mot nedbør alene og i kombinasjon med temperatur- og vindpåkjenning. Både ekstreme værsituasjoner og de gradvise endringene i globalt og lokalt klima sentrale.

10 Effektiv og varig klimatilpasning oppnås gjennom samspill mellom mange ulike fag og aktører Klima 2050 skal være en internasjonalt ledende innovasjonsarena for klimatilpasning og bærekraftig utvikling og en møteplass for industri, forskning, undervisning, forvaltning, forsikring, myndigheter og offentlige etater Klima 2050 vil være i den internasjonale forskningsfronten for utvikling av klimatilpassede løsninger for eksisterende og nye bygninger og infrastruktur Klima 2050 skal stimulere til forskerutdanning gjennom PhD-oppgaver og bidra til styrking av undervisningen med næringsrelevante prosjekt- og masteroppgaver ved NTNU Møteplass, innovasjonsarena og forskerutdanning

11 Sette fokus på klimatilpasning av bygninger og infrastruktur i det norske samfunnet Bygge kompetanse på klimapåkjenninger, konsekvenser, tilpasningstiltak og tilpasningsstrategier Skape underlag for utvikling av produkter og løsninger hos senterets industripartnere Utvikle nye og framtidsrettede løsninger for klimatilpasning Gi retningslinjer og veiledninger om klimatilpasning for hele byggenæringen Sikre rask implementering av kunnskap om klimatilpasning hos alle aktørene i senteret Gi grunnlag for gode og trygge arealdisponeringer hos norske kommuner Mål

12 Forsknings- og innovasjonsaktiviteter

13 Partnere i søknadsprosessen Offentlig sektor Private bedrifter ForskningspartnereInteresseorganisasjoner

14 Finansiering Finansiering fra konsortiedeltakerne: 1. Eigeninnsats (timer, utlegg) 2. Pilotprosjekt 3. Krone-bidrag

15 Søknadsfrist 12.02.2014 Oppstart 2015


Laste ned ppt "I samarbeid med sentrale private og offentlige partnere ønsker SINTEF Byggforsk og NTNU å etablere Klima 2050 som et senter for forskningsdrevet innovasjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google