Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Om skole og næringslivssamarbeid Ingveig Holand Wahl, NHO Trøndelag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Om skole og næringslivssamarbeid Ingveig Holand Wahl, NHO Trøndelag."— Utskrift av presentasjonen:

1 Om skole og næringslivssamarbeid Ingveig Holand Wahl, NHO Trøndelag

2 Dette er NHO  Norges største interesseorganisasjon for bedrifter  21 500 medlemmer og 527 500 årsverk i medlemsbedriftene foto: Olav Heggø

3 Medlem i fokus  NHO arbeider for bedriftenes arbeidsvilkår  Medlemsbedriftene styrer NHOs arbeid foto: Olav Heggø

4 Verdiskaping = velferd  Lønnsomme bedrifter skaper arbeidsplasser  Gir inntekter som finansierer velferd foto: Jo Michael

5 En del av et større fellesskap 21 lands- foreninger 15 region- kontorer NHO sentralt

6 NHO Finnmark NHO Troms NHO Nordland NHO Trøndelag En del av et større fellesskap NHO Innlandet NHO Oslo og Akershus NHO Østfold NHO Vestfold NHO Telemark NHO Agder NHO Rogaland NHO Buskerud NHO Sogn og Fjordane NHO Hordaland NHO Møre og Romsdal

7 Våre landsforeninger

8 NHOs medlemmer  3 av 4 har færre enn 20 årsverk  Samspill gir gjennomslag foto: Olav Heggø

9 9

10 NHO-bedriftenes politiske prioriteringer ”Hvilke rammebetingelser mener du er viktigst at NHO prioriterer?” 10 40-50% 50-60% 60-65 % Over 65% - Lavere skatt på lønnsinntekt - Fornybar energi -Lavere skatt på bedriftsoverskudd -Fjerne formuesskatten -Økte bevilgninger til vei - Satsing på utdanning - Stabile og lave energipriser - Effektiv kommunesektor - Effektiv offentlig sektor - Fleksibelt arbeidsregelverk - Lavt rentenivå og konkurransedyktig kronekurs - Redusere skjemaveldet Kilde: Næringslivets økonomibarometer

11 Viktige utfordringer  For lav rekruttering til yrkesfag  For lav rekruttering til realfag  Manglende språk- og kulturkunnskap 11

12 Bedriftene mangler kompetanse  Store rekrutteringsutfordringer for høyere teknisk naturvitenskapelig kompetanse  Over halvparten av bedriftene oppgir fortsatt mangel på relevant kompetanse - særlig i olje og gass  1 av 5 virksomheter i privat sektor har måttet utsette, si fra seg eller unnlate å engasjere seg i prosjekter som følge av mangel på kompetanse  Mer enn 70% av virksomhetene oppgir å ha utfordringer med rekruttering Kilde: TEKNAs Synnovate-undersøkelse 2009

13 Sterk vekst i etterspørsel etter realfaglig kompetanse 13 Kilde: SSB

14 Faglært arbeidskraft 14 En motor i norsk verdiskaping Fremskriving av behovet for yrkesfaglig arbeidskraft 2008 – 2030 Kilde: SSB, 2010

15 Bedriftene mangler fagarbeidere 15  Fafo anslår at byggenæringen trenger ca. 10.000 nye medarbeidere hvert år frem mot 2020  Av disse anslår BNL følgende behov:  8.500 fagarbeidere og håndverkere  1.500 ingeniører, sivilingeniører og fagteknikere

16 Unges kjennskap til ulike yrker varierer mye Kilde: NHO-undersøkelse blant ungdomsskoleelever

17 NHO Ung  NHO Besøkssenter  nhoung.no  Partnerskapsavtaler mellom bedrifter og skoler  En av initiativtakerne til Ungt Entreprenørskap foto: Hans Fredrik Asbjørnsen

18 Ungt Entreprenørskap Trøndelag sine tilbud knyttet til karrierevalg Framtid - Samspill - Skaperglede  Økonomi og karrierevalg JobbskyggingFra utdanning til jobb


Laste ned ppt "Om skole og næringslivssamarbeid Ingveig Holand Wahl, NHO Trøndelag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google