Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Virkemidler for regional FoU og innovasjon VRI – 2007 – 2017 Seminar om kultur/opplevelsesnæringer og FoU 17. april 2007 Tindved Kulturhage, Verdal.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Virkemidler for regional FoU og innovasjon VRI – 2007 – 2017 Seminar om kultur/opplevelsesnæringer og FoU 17. april 2007 Tindved Kulturhage, Verdal."— Utskrift av presentasjonen:

1 Virkemidler for regional FoU og innovasjon VRI – 2007 – 2017 Seminar om kultur/opplevelsesnæringer og FoU 17. april 2007 Tindved Kulturhage, Verdal

2 Hva er VRI?  Forskning og innovasjon i norske regioner  Langsiktig og forskningsbasert utvikling i regionen  Økt regional samhandling mellom næringsliv, FoU-aktører og offentlige myndigheter  Regionale prioriteringer og nasjonale strategier  MOBI + VS2010 ++ = VRI

3 Hvorfor VRI?  Utnytte nasjonale og regionale fortrinn  Styrke FoU-miljøenes rolle som regionale utviklingsaktører  Styrke virkemidler basert på moderne innovasjonsforskning  Forberedelse til 2010

4 Hvem deltar i VRI?  Én søknad pr region  Det regionale partnerskapet  Bedrifter og bedriftsnettverk  FoU-institusjoner  Statlige høgskoler og regionale forskningsinstitutter  Universiteter og nasjonale forskningsinstitutter

5  Næringsliv  FoU  Myndigheter VRI skal fremme kunnskapsutvikling, innovasjon og verdiskaping gjennom regional samhandling, særlig mellom bedrifter og FoU-institusjoner, og en forsterket FoU-innsats i og for regionene

6 Bedriftsstyrte innovasjons- prosjekter Samhandlingsaktiviteter mellom bedrifter og FoU-institusjoner, inkl innovasjonsfaglig forskning Strategiske forsknings- prosjekter Virkemidler i VRI: Tre hovedtyper

7 1 Komme i gang – hvor er vi og hvor vil vi? Utgangspunkt:  Regionens tilstand (avklare premissene for samarbeid)  Deltakernes ressurser  Strategiske mål Mulige virkemidler:  Regional dialogkonferanse  Foresight – regional fremtidskonferanse  Kartlegging av regionale FoU- ressurser  Benchmarking av samarbeidet og kompetansen i regionen

8 2 Innovasjonsfremmende samhandling – en mulig arbeidsmetodikk? Utgangspunkt:  Virkemidlene skal utløse innovasjonsfremmende aktiviteter i den enkelte bedrift, i klynger og nettverk og på regionalt nivå.  Forskningsbidrag. Mulige virkemidler:  Dialog og bred medvirkning i bedrift, nettverk og region (H)  Kompetansemegling (H)  Personmobilitet (H)  Regional foresight  Forprosjektmidler  Bedriftsstyrt FoU - prosjekt for regional innovasjon (H)

9 3 Hvordan sørge for at aktørene får mulighet til å lære og å styrke FoU-kompetansen underveis? Utgangspunkt: En pågående strategisk dialog om utfordringene bedriftene, FoU- miljøene og regionen møter. Mulige virkemidler:  Regionale læringsarenaer  Strategiske høgskoleprosjekter (SHP) (H)  Strategiske kompetanseutviklingsprosjekter ved instituttene (SKI) (H)

10 4 Hvordan fremme internasjonalt samarbeid? Utgangspunkt:  Internasjonalt engasjement en forutsetning for læring og nytenkning.  Unngå lock-in  Nettverk, relasjoner og arenaer Mulige virkemidler:  Deltakelse i europeisk og nordisk regionalt samarbeid  Mobilisering av regionale FoU-aktører til deltakelse i internasjonalt FoU-samarbeid (H)

11 Føringer for VRI Trøndelag Næringslivets behov Felles fylkesplan Samhandlingsprogram 2007 OECD-rapporten RIS-prosjektet

12 Konferanser Analyser Megling Mobilitet Forbedre utnyttelsen av teknologimiljøet NTNU/SINTEF Forbedre samhandling Initiere og forsterke klyngeutvikling Understøtte Arena- og NCE-prosjekter Verdikjede mat Energi/Miljø Opplevelses- basert næring Forskningsprosjekter -Blå sektor -Grønn sektor -Blå-grønn samhandling -Reiseliv -Spill/Multimedia -Musikk/Festivaler -Energi/Miljø -Bioenergi -Vann -Skog Innsatsområder Strategier Samhandlings- aktiviteter Prosjekter -Diverse prosjekter -Innovasjons-/organisasjonsfaglige prosjekter -Strategiske regionale forskningsprosjekter -Bedriftsstyrte innovasjonsprosjekter

13 Økonomi Strategiske forskningsprosjekter Samhandlings- aktiviteter Bedriftsstyrte innovasjons-prosjekter SHP SKI Kompetansemegling Mobilitetsordninger Aksjonsforskning (VS2010) Forprosjektmidler 2009: 100 mill 2007, 2. halvår: 22 mill 2008: 60 - 100 mill 2009: 100 mill VRI Trøndelag 2007, 2. halvår: 12 mill 2008 og 2009: 30 mill


Laste ned ppt "Virkemidler for regional FoU og innovasjon VRI – 2007 – 2017 Seminar om kultur/opplevelsesnæringer og FoU 17. april 2007 Tindved Kulturhage, Verdal."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google