Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VRI-Finnmarks forskerprosjekt: ”Framveksten av globaliserte innovasjonssystemer i råvarebaserte moderne periferier” •Generelt om VRI og forskerprosjektene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VRI-Finnmarks forskerprosjekt: ”Framveksten av globaliserte innovasjonssystemer i råvarebaserte moderne periferier” •Generelt om VRI og forskerprosjektene."— Utskrift av presentasjonen:

1 VRI-Finnmarks forskerprosjekt: ”Framveksten av globaliserte innovasjonssystemer i råvarebaserte moderne periferier” •Generelt om VRI og forskerprosjektene •VRI Finnmark (samhandlingsprosjektet) •Forprosjektet til forskerprosjektet i Finnmark •Forskerprosjektet i Finnmark

2 Hva er VRI? •Virkemiddel for å skape forskningsbaserte utviklingsprosesser i bedrifter i alle norske regioner •NFRs strategi sett fra regionalt nivå •Utviklingsstrategi sett fra regionene og den enkelte region •Grunnleggende utfordring av det nasjonale nivås posisjon og rolle – eller?

3 Forskerprosjektenes kontekst •Mulighet for nye - og regionale aktører i norsk innovasjonsforskning •De regionale partnerskapenes sjanse for å sette på dagsorden egne og spesifikke forskningsutfordringer: Hva lurer vi på regionalt? Hvor strekker ikke etablerte teorier til? Forskningsutfordringer regionalt •En regional forberedelse til regionale forskningsfond •Partnerskapene har prioritert •15 forskerprosjekt totalt (?), i stor grad forankra i de regionale instituttene

4 Hva er så de enkelte regioner opptatt av? •At vi vet for lite – også teoretisk (dvs. som utgangspunkt for å analysere regional innovasjon) •Innovasjon i spesifikke bransjer, både dominerende og nye i regionen •Geografien (avstander til sentrum, interne forhold) •Hvordan bedriftene i regionen de facto agerer i nettverk •Og selvsagt – Hvordan går det med VRI i vår region?

5 Glimt av spesifikke vinklinger i enkeltregioner •Behov for kunnskap om innovasjonsløp i enkelt sektorer: –I viktige sektorer for regionene: •Nordland: Havbruk, reiseliv, infrastrukturindustri •Sogn og Fjordane: Maritim industri •Hordaland: Subsea •Agder: Olje- og gass, IKT, kultur – og opplevelse •Østfold: Næringsmiddel, inkl emballasje –I nye sektorer for regionen, der behovet for institusjonsutvikling er særlig utfordrende: •Troms: Kunnskapsbasert industriutvikling med basis i marint råstoff •Rogaland: Fornybar energi

6 Glimt av spesifikke vinklinger i enkeltregioner •Den regionale innovasjonsarenaen – utviklingsdynamikk, aktører (inkl privat-offentlig), geografiske nivå: –Finnmark, Telemark, Agder •Den menneskelige faktor og betingelse: –Telemark (regionens attraktivitet, bolyst) –Nordland og Trøndelag (kjønn og regionale nettverk) •Høgskolenes rolle: Vestfold •Spesifikke regionale samarbeidsmodeller i arbeidslivet og regional innovasjon –Sogn og Fjordane, Vestfold, Trøndelag

7 VRI-Finnmark samhandlingsprosjektet •Skal bidra til forskningsbasert utvikling av mat – og energisektoren gjennom spesifikke strategier •Skal bidra med kunnskap om hvordan innovasjonssystemet i regionen inngår i sentrale vekstprosesser •Skal bidra til å endre innovasjonsarenaen i regionen

8 Forprosjektet til forskerprosjektet i VRI-Finnmark •Skulle forankre forskningen i VRI- Finnmark i innovasjonssystemet i regionen •Har: –Beskrevet aktører og systemer på innovasjonsarenaen i Finnmark –Beskrevet innovasjonsarenaens funksjon og resultater i regionen i dag –Drøftet utviklings – og styringsutfordringer

9 Forprosjektet ”Dynamikk og samhandling i innovasjonssystemet i Finnmark”

10 Poeng fra forprosjektrapporten •En spesifikk ”innovasjonssvikt” i bedrifter i Finnmark etter 2000. Drøfter årsaker •Analyserer to globaliserte perspektiver på utviklingen av innovasjonssystemet i Finnmark: Reduksjonen av statens rolle og etablering av nettverk over store avstander •Identifisering av tre territorielle strukturer i innovasjonssystemet i regionen: –Vestlandet, Hammerfest, Kirkenes, Murmansk (?) –Landsdelsrelasjoner m.u.p. i Alta –Noen lokale lokale systemer av kommunale investeringsselskaper/næringshager •Foreslår en publikasjonsserie i VRI-Finnmark: ”Mot et globalisert innovasjonssystem i Finnmark”

11 Forskerprosjektet – to tema •Overgangen frå den innovasjonsrelaterte globale økonomiske og politiske utviklinga til innovasjonspolitikkens og innovasjonssystemets regionale virkefelt i Finnmark –Ett eller fleire innovasjonssystemer i regionen? Hvordan utvikles innovasjonssystemets eierskap og nettverk? –Hvordan påvirker innovasjonssystemets utvikling relasjonen til bedriftene? Hvilke bedrifter integreres/oppnår relasjoner til systemene? –Hvilke territorielle mønstre dannes i kjølvannet av utviklingen av innovasjonsinstitusjonene?

12 Forskerprosjektet – to tema •Implementering, tilpasning og effekter av VRI-Finnmark –Hvilke samhandlingsmønstre preger VRI- prosjektene? Hvilken betydning har samhandlingen for utviklingen av bedriftenes aktivitet? –Hvilke relasjoner er det mellom samhandlingen i VRI- prosjektene og og innovasjonssystemene i regionen? –Hvilken rolle spiller VRI for felles læring omkring innovasjon og næringsutvikling i regionen?

13 Hva skal forklare funnene? (Teoriene) •Hvordan aktører, interesser, nettverk, posisjoner skaper prosesser som kopler bedrifter til innovasjonssystemer av ulik type? •Hvordan ikkje-offentlige aktører posisjoneres i handlingsrom som staten etterlater seg? •Hvilke territorielle og regionale prosesser som er forutsetninger for og effekter av utviklingen av innovasjonssystemet i regionen?

14 Hva skal gjøres? Planer •Perspektiv, analyse, metode, forklaringskapasitet virdeutvikles – også som del av den sentrale prosessen i NFR/VRI •Utviklingen av innovasjonsarenaen/ - systemene følges i tråd med forprosjektet •VRI-prosjektene (bedriftsprosjektene) følges •Særskilt analyse: Innovasjonssarenaen ”Finnmark/Murmansk” •Særskilt analyse: ”Den samiske innovasjonsarena”

15 Utvikling av internasjonale relasjoner •Inngå i partnerskapets internasjonale nettverk •Utvikle faglige nettverk, for eksempel –Faglig deltakelse, flere muligheter –Vurdere å melde oss på Canadisk initierte innovasjonsnettverk –Orientering mot det forhåpentligvis voksende innovasjonsfaglige miljøet i nordvest Russland (Murmansk)


Laste ned ppt "VRI-Finnmarks forskerprosjekt: ”Framveksten av globaliserte innovasjonssystemer i råvarebaserte moderne periferier” •Generelt om VRI og forskerprosjektene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google