Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VS2010 Verdiskaping 2010 - bedriftsutvikling gjennom bred medvirkning Programkoordinator Anne Marit Skulberg Norges forskningsråd.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VS2010 Verdiskaping 2010 - bedriftsutvikling gjennom bred medvirkning Programkoordinator Anne Marit Skulberg Norges forskningsråd."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 VS2010 Verdiskaping 2010 - bedriftsutvikling gjennom bred medvirkning Programkoordinator Anne Marit Skulberg Norges forskningsråd

3 Nasjonal utfordring: Norge må styrke innovasjonsevnen Hva vet vi om forutsetninger for å lykkes med innovasjon? Primært: At kulturell og sosial kapital utgjør byggestener for innovasjonsprosesser og avgjør graden av vellykkethet. Både teknologiske samt organisatoriske forutsetninger må på plass – det er aldri snakk om enten eller om du skal lykkes.

4 VS2010 retter seg mot organiseringen av innovasjonsprosessene Både teknologiske samt organisatoriske forutsetninger må på plass Tillit og trygghet i organisasjonen gjennom bredt samarbeid - Både inter-og intraorganisatorisk VS2010 jobber med å skape dette fundamentet og benytter forskeres kompetanse ved å kople innovasjons- og organisasjonsforskningen - og utnytter partssamarbeidet og medvirkning som en ressurs

5 VS 2010 Et FoU - program som gjennomføres i regi av Norges forskningsråd og med NHO, LO og Innovasjon Norge som samarbeidspartnere NHD, KRD og UFD som oppdragsgivere Programperiode 2001 -2010 Programmet ble initiert av daværende regjering med utgangspunkt i samarbeidet mellom partene i arbeidslivet

6 Formålet med programmet  Programmet skal bidra til økt verdiskaping i næringslivet ved å stimulere bedrifter til å jobbe sammen med forskere om organisasjonsutvikling, innovasjon og nyskaping  Med innovasjon og nyskaping menes både utvikling av nye eller endrede produkter, produksjonsprosesser eller nye former for organisasjon og samarbeid

7 VS2010 - hovedmål Bidra til økt verdiskaping i bedriftene gjennom bred medvirkning i bedriftsintern og nettverksbasert innovasjon Styrke kunnskapsgrunnlaget på feltet gjennom vitenskapelig produksjon og publisering Understøtte regionale partnerskap for næringsutvikling Forskernes rolle Bedriftsutviklingsprosesser der ledelse og ansatte/tillitsvalgte samarbeider Forskerne bidrar i prosessene med forskningsbasert kunnskap og metoder Dette gir forskerne ny kunnskap som bearbeides og dokumenteres VS2010 understøttende og i samarbeid med ARENA og NCE i flere sammenhenger

8 Hva skal aktivitetene i programmet bidra til?  styrke det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget for utviklings- og innovasjonsprosesser  stimulere til økt bruk av forsknings- og utviklingskompetanse i bedriftene  videreutvikle bedriftsrettet kompetanse i forskningsmiljøene med hovedvekt på organisasjonsfagene  gjøre kompetanse mer tilgjengelig for bedriftene gjennom bedriftsrettet undervisning og anvendt forskning  forsterke virkemiddelapparatets effekter gjennom bedre samarbeid

9  VS2010 finansierer infrastrukturen – ikke stipendene  Drives av NTNU  Aktivitetene skal knyttes opp mot hovedprosjektene  Startet mai 2003 – modulbasert  2 x 25 doktorgrader innen 2010 er målet Doktorgradsprogrammet i VS2010

10 VS2010 2005 – Resultater nasjonalt nivå  11 hovedprosjekter – alle fylker dekket  Mer enn 50 forskere involvert i hele landet  Totalt ca. 250 bedrifter registrert i databasen. Involvert på ett eller flere av nivåene i VS2010: Individuelt bedriftsnivå Nettverk Regionalt partnerskapsnivå  25 Dr. gradskandidater x 2 (eget Dr.gradsprogram)  Internasjonal utvikling: ERA-NET samarbeid. VS2010 er målestokken i benchmarkingen

11 11 hovedprosjekt: Hedmark/Oppland: NIBR/ØF/HiHe Østfold: STIFTELSEN ØSTFOLDFORSKNING Oslo/Akershus: OSLO TEKNOPOL Buskerud/Vestfold/Telemark: AFI Aust- og Vest-Agder: AGDERFORSKNING Troms/Finnmark: NORUT Nordland: NORDLANDSFORSKING Sør- og Nord-Trøndelag: SINTEF Møre og Romsdal: FAFO/NORDVESTFORUM Sogn og Fjordane: VESTLANDSFORSKNING Rogaland/Hordaland: ROGALANDSFORSKNING

12 Budsjettutviklingen 2001-2006 02 03 04 05 06? NHD 14.6 13.7 12.2 11.0? (-1.2) KRD 4.9 4.9 5.0 5.0 UFD 3.0 3.0 3.0 3.0 IN 3.5 3.5 3.5 3.5? HF 1.8 1.8 1.8 1.8? TOT 21.9 28.3 28.3 27.3 26.1? Alle tall eksklusive regionalt utløste midler som er betydelige

13 Programstrategi 2005 Planlegge konsolidering av hovedprosjektporteføljen  Søknad / resultater  midtveisevalueringen Fokus på dokumentasjon av forskningsmessige resultater  Vitenskapelig produksjon  Læringsarenaer Midtveisevaluering Årskonferanse 29-30 nov.  Påfølgende strategidebatt  Utlysning jan 06  Planlegging siste kohort av Dr.gradsprogrammet


Laste ned ppt "VS2010 Verdiskaping 2010 - bedriftsutvikling gjennom bred medvirkning Programkoordinator Anne Marit Skulberg Norges forskningsråd."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google