Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VS2010 Verdiskaping 2010 - bedriftsutvikling gjennom bred medvirkning Programkoordinator Anne Marit Skulberg Norges forskningsråd.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VS2010 Verdiskaping 2010 - bedriftsutvikling gjennom bred medvirkning Programkoordinator Anne Marit Skulberg Norges forskningsråd."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 VS2010 Verdiskaping bedriftsutvikling gjennom bred medvirkning Programkoordinator Anne Marit Skulberg Norges forskningsråd

3 Nasjonal utfordring: Norge må styrke innovasjonsevnen Hva vet vi om forutsetninger for å lykkes med innovasjon? Primært: At kulturell og sosial kapital utgjør byggestener for innovasjonsprosesser og avgjør graden av vellykkethet. Både teknologiske samt organisatoriske forutsetninger må på plass – det er aldri snakk om enten eller om du skal lykkes.

4 VS2010 retter seg mot organiseringen av innovasjonsprosessene Både teknologiske samt organisatoriske forutsetninger må på plass Tillit og trygghet i organisasjonen gjennom bredt samarbeid - Både inter-og intraorganisatorisk VS2010 jobber med å skape dette fundamentet og benytter forskeres kompetanse ved å kople innovasjons- og organisasjonsforskningen - og utnytter partssamarbeidet og medvirkning som en ressurs

5 VS 2010 Et FoU - program som gjennomføres i regi av Norges forskningsråd og med NHO, LO og Innovasjon Norge som samarbeidspartnere NHD, KRD og UFD som oppdragsgivere Programperiode Programmet ble initiert av daværende regjering med utgangspunkt i samarbeidet mellom partene i arbeidslivet

6 Formålet med programmet  Programmet skal bidra til økt verdiskaping i næringslivet ved å stimulere bedrifter til å jobbe sammen med forskere om organisasjonsutvikling, innovasjon og nyskaping  Med innovasjon og nyskaping menes både utvikling av nye eller endrede produkter, produksjonsprosesser eller nye former for organisasjon og samarbeid

7 VS hovedmål Bidra til økt verdiskaping i bedriftene gjennom bred medvirkning i bedriftsintern og nettverksbasert innovasjon Styrke kunnskapsgrunnlaget på feltet gjennom vitenskapelig produksjon og publisering Understøtte regionale partnerskap for næringsutvikling Forskernes rolle Bedriftsutviklingsprosesser der ledelse og ansatte/tillitsvalgte samarbeider Forskerne bidrar i prosessene med forskningsbasert kunnskap og metoder Dette gir forskerne ny kunnskap som bearbeides og dokumenteres VS2010 understøttende og i samarbeid med ARENA og NCE i flere sammenhenger

8 Hva skal aktivitetene i programmet bidra til?  styrke det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget for utviklings- og innovasjonsprosesser  stimulere til økt bruk av forsknings- og utviklingskompetanse i bedriftene  videreutvikle bedriftsrettet kompetanse i forskningsmiljøene med hovedvekt på organisasjonsfagene  gjøre kompetanse mer tilgjengelig for bedriftene gjennom bedriftsrettet undervisning og anvendt forskning  forsterke virkemiddelapparatets effekter gjennom bedre samarbeid

9  VS2010 finansierer infrastrukturen – ikke stipendene  Drives av NTNU  Aktivitetene skal knyttes opp mot hovedprosjektene  Startet mai 2003 – modulbasert  2 x 25 doktorgrader innen 2010 er målet Doktorgradsprogrammet i VS2010

10 VS – Resultater nasjonalt nivå  11 hovedprosjekter – alle fylker dekket  Mer enn 50 forskere involvert i hele landet  Totalt ca. 250 bedrifter registrert i databasen. Involvert på ett eller flere av nivåene i VS2010: Individuelt bedriftsnivå Nettverk Regionalt partnerskapsnivå  25 Dr. gradskandidater x 2 (eget Dr.gradsprogram)  Internasjonal utvikling: ERA-NET samarbeid. VS2010 er målestokken i benchmarkingen

11 11 hovedprosjekt: Hedmark/Oppland: NIBR/ØF/HiHe Østfold: STIFTELSEN ØSTFOLDFORSKNING Oslo/Akershus: OSLO TEKNOPOL Buskerud/Vestfold/Telemark: AFI Aust- og Vest-Agder: AGDERFORSKNING Troms/Finnmark: NORUT Nordland: NORDLANDSFORSKING Sør- og Nord-Trøndelag: SINTEF Møre og Romsdal: FAFO/NORDVESTFORUM Sogn og Fjordane: VESTLANDSFORSKNING Rogaland/Hordaland: ROGALANDSFORSKNING

12 Budsjettutviklingen ? NHD ? (-1.2) KRD UFD IN ? HF ? TOT ? Alle tall eksklusive regionalt utløste midler som er betydelige

13 Programstrategi 2005 Planlegge konsolidering av hovedprosjektporteføljen  Søknad / resultater  midtveisevalueringen Fokus på dokumentasjon av forskningsmessige resultater  Vitenskapelig produksjon  Læringsarenaer Midtveisevaluering Årskonferanse nov.  Påfølgende strategidebatt  Utlysning jan 06  Planlegging siste kohort av Dr.gradsprogrammet


Laste ned ppt "VS2010 Verdiskaping 2010 - bedriftsutvikling gjennom bred medvirkning Programkoordinator Anne Marit Skulberg Norges forskningsråd."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google