Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Bergensregionen

3 Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett og marine produkter OPPLEVELSE, KULTUR OG REISELIV MEDIA OG KULTURBASERT NÆRINGSLIV: Media, design, film og musikk I tillegg har regionen store finans- og IKT-miljø. Bergensregionen har sterke kunnskapsmiljø som har en positiv påvirkning på de prioriterte næringene.

4 30 000 studenter 4 000 forskere •Universitetet i Bergen (UiB) •Norges Handels- høyskole (NHH) •Høgskolen i Bergen (HiB) •Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB) •BI Bergen •Høgskolen Stord/ Haugesund •Bergen Arkitekt Skole •Sjøkrigsskolen Forskning •UiB: Fire sentre for fremragende forskning (SFF) •UiB: Satsing på marin forskning og utviklingsrelatert forskning •Christian Michelsen Research senter for forskning •Uni Research: Forskningsselskap med 500 forskere •Havforsknings- instituttet: datainnsamling, forskning, rådgiving 95 prosent hevder Bergensregionen har gode forskningsmiljø

5 Økt omsetning og flere ansatte i olje, gass og fornybar energi Tall for 2010: 165 mrd i omsetning 31,3 mrd i verdiskaping 27 800 ansatte 1 361 bedrifter Åtte kommuner i Bergensregionen har en omsetning innen energinæringene på mer enn 1 mrd kroner Verdiskaping: Summen av driftsresultat og lønnskostnader

6 Energiklyngen i regionen •Uptime Centre of Competence – senter for maritim og offshore drift og vedlikehold •Statoil. 60 prosent av Statoils operatørvirksomhet på norsk sokkel driftes fra Bergen. •TCM Mongstad er verdens største senter for testing og forbedring av CO2-fangst-teknologier. •CIPR: Det eneste norske senteret for fremragende forskning innen petroleumsforskning. •NCE Subsea: Norwegian Centre of Expertise Subsea. Verdensledende subsea-kompetanse •Hordaland er landets største produsent av vannkraft. •Arena NOW og NORCOWE: Offshore vind, bunnfaste og flytende.

7 Bergensregionen står for 18 prosent av den maritime omsetningen i Norge Tall fra 2010: 72 mrd i omsetning 16 mrd i verdiskaping 19 700 ansatte 1 270 bedrifter

8 27 prosent av verdiskapingen og 24 prosent av omsetningen innen norsk marin næring skjer i Bergensregionen Tall for 2010: 32,2 mrd i omsetning 5 mrd i verdiskaping 3 350 ansatte 855 bedrifter

9 Bergen Marine Forskningsklynge: Unikt internasjonalt forskningsmiljø •Det marine forskningsmiljøet i Bergensregionen er et kraftsenter for marine forskning og forskerutdanning i verden. •Verdensledende forskning på ressurser, ernæring, biologi, teknologi, helse, klima og miljø. Medlemmer i forskningsklyngen: Universitetet i Bergen CMR Nansensenteret Nofima Havforskningsinstituttet Helse Bergen Uni Research Nifes (Nasjonalt institutt for ernæring- og sjømatforskning)

10 Media City Bergen skal samle det innovative mediemiljøet i byen Media, design, film og musikk er voksende næringer Tall for 2010: 8,5 mrd i omsetning 2,9 mrd i verdiskaping 5 200 ansatte 7 100 bedrifter

11 Opplevelse, kultur og reiseliv Nordens mest spennende region for kultur- og naturbaserte opplevelser Tall for 2010: 11,3 mrd i omsetning 4 mrd i verdiskaping 13 000 ansatte 3 200 bedrifter

12 • Bergen har landets nest største finansmiljø • Solid IT-miljø. Tall for 2011: FINANS: 671 mrd i forvaltning 5 500 ansatte 113 bedrifter IT: 5000 ansatte 8 mrd i omsetning 2 300 virksomheter

13 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google