Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Interreg Nord 2014-2020 LTU. Nordprogrammet 2014-2020 - delområde Nord og delområde Sápmi Areal: Nord ca 380 221 km 2, Sápmi: ca 388 350 km² (inkl. Kolahalvøya.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Interreg Nord 2014-2020 LTU. Nordprogrammet 2014-2020 - delområde Nord og delområde Sápmi Areal: Nord ca 380 221 km 2, Sápmi: ca 388 350 km² (inkl. Kolahalvøya."— Utskrift av presentasjonen:

1 Interreg Nord 2014-2020 LTU

2 Nordprogrammet 2014-2020 - delområde Nord og delområde Sápmi Areal: Nord ca 380 221 km 2, Sápmi: ca 388 350 km² (inkl. Kolahalvøya i Russland). Folkemengde: ca 1,4 millioner innbyggere, ca 3,75 innb/km 2. Lange avstander; f.eks.1015 km mellom Hammerfest och Kokkola. Det tar ca 13 timer å kjøre med bil. Polcirkeln

3 Nordprogrammet 2014-2020 - delområde Nord og delområde Sápmi EU- strategier og nasjonelle strategier Regionenes strategier Interreg Nord

4 Nordprogrammet 2014-2020 Innsatsområder Forskning og innovasjon Entreprenørskap Kultur og miljø Felles arbetsmarked

5 Nordprogrammet 2014-2020 Innsatsområde 1 – Forskning og innovasjon Spesifikk mål 1: Bedriftens evne til å kommersialisere innovasjoner har blitt styrket innen regionens fokusområder Spesifikk mål 2: Aktører innen innovationssystemet har styrket sin evne til å delta på den Europeiske forskningsarena innen regionens fokusområder

6 Nordprogrammet 2014-2020 Innsatsområde 2 – Entreprenørskap Spesifikk mål 1: Økt andel SMB med grenseoverskridende forretningsmodeller. Spesifikk mål 2: Økt eksport blant regionens SMB. Ishotellet, Sverige Saltstraumen, Norge Levi, Finland

7 Nordprogrammet 2014-2020 Fokusområder Tjenestenæringer Tjenestenæringer innenfor servicesektoren SamarbeidSamarbeid mellom basisindustri og SMB Testvirksomhet EnergiEnergi og miljøteknologi/ Clean Tech Digitale Digitale tjenestenæringar KulturellKulturelle og kreative næringer SamiskeSamiske næringer

8 Nordprogrammet 2014-2020 Innsatsområde 3 – Kultur og miljø Spesifikk mål 1: Regionens kultur og kulturarv har blitt styrket og levende. Unikt mål for Sápmi: Samisk språk innen den samiske befolkningen har blitt styrket. Spesifikk mål 2: Forbedre bevaringsstatus av naturmiljøer. Specifikt mål 3: Offentlig sektors kunnskap og kompetanse om grønn vekst og ressurseffektivitet har økt i regionen.

9 Nordprogrammet 2014-2020 Innsatsområde 4 – Felles arbeidsmarked Spesifikk mål 1: Den grenseoverskridende mobiliteten på arbeidsmarkedet har økt. Unikt mål for Sápmi: Styrket kompetanse og kunnskapsutveksling innen samiske næringer.

10 Nordprogrammet 2014-2020 Finansiering

11 Nordprogrammet 2014-2020 Finansiering i Euro InnsatsområdeUnionens støtte Svensk og finsk medfinansiering Norsk IR + medfinansiering Sum finansiering Forskning og innovation 11 340 000 6 106 2004 676 59822 122 798 Entreprenørskap13 020 000 7 010 8005 369 42625 400 226 Kultur og miljø11 340 000 6 106 2004 676 59822 122 798 Felles arbeidsmarked 3 360 000 1 809 2001 385 658 6 554 858 Tekniskt støtte 2 940 000 1 212 452 7 092 452 S UM 42 000 00025 426 20017 320 73283 293 132

12 Nordprogrammet 2014-2020 Organisering Overvåkningskomite SK Delområde Nord SK Delområde Sápmi SLC (Second Level Control) Revisionsmyndighet Ekonomistyrningsverket FLC (First Level Control) Länsstyrelsen Norrbotten och TEM Forvaltende myndighet Länsstyrelsen Norrbotten Felles sekretariat (EU-finansiering) Länsstyrelsen Norrbotten og Sametinget Sverige Sekretariat (Norsk finansiering) Troms og Nord-Trøndelags fylkeskommuner Infopoint Lapin Liitto og Sametinget Finland

13 Prosjektsøknad: Forprosjekt Hovedprosjekt Nordprogrammet 2014-2020 - delområde Nord og delområde Sápmi

14 Forprosjekt: Formål: Trenger ingen partnere ved oppstart, men må etablere nødvendig partnerskap som en del av forprosjektet Forplikte partnere Nødvendige forberedelser til hovedprosjektsøknaden Kriterier: Varighet opp til 6 mnd. Maks Interreg finansiering 10.000 euro? Bidrar til hovedprosjektsøknad i Nord - programmet Ingen søknadsfrist Nordprogrammet 2014-2020 - delområde Nord og delområde Sápmi

15 Hovedprosjekt: Formål: Hovedprosjektene skal bidra til å forsterke programområdets konkurransekraft og attraktivitet gjennom å nå et eller flere av målene til programmets innsatsområder Kriterier: For tema 1 og 2 må det være prosjekter innenfor de 7 fokusområdene Partnere fra minst to deltakerland Må ha næringslivstilknytning i tema 1 og 2 spesielt Prosjektperiode på maks 3 år Målbare resultater og et sluttprodukt Ikke støtte til kun etablering av nettverk og møteplasser Kan være en del av forberedelsen til H2020 søknad Må ha dokumentasjon på medfinansiering innen beslutning i STK 2-3 utlysninger i året Nordprogrammet 2014-2020 - delområde Nord og delområde Sápmi

16 Medfinansieringsgraden for EU-støtte er 65 %. For norske støttemottakere er medfinansieringsgraden 50 %. Privat finansiering, både egeninnsats og kontanter utløser Interregmidler (EU- middel). Minst 2 parter i et projekt, hvorav minst 1 part fra et EU-land. ”Leadpartner” må komme fra et EU- land. Elektronisk søknad via Nyps 2020 i EU og via systemet RF 13.50 i Norge. Nordprogrammet 2014-2020 - delområde Nord og delområde Sápmi Tekniske krav ved søknad!

17 OPPSTART 1. call 15.1.2015 – 28.02.2015 Beslutning styringskomiteen mai/juni Godkjenner påløpte kostnader fra 1.1.2015 under forutsetning at prosjektet innvilges støtte. Kick-Off konferanse i Tromsø 18-19 nov Nordprogrammet 2014-2020 - delområde Nord og delområde Sápmi tillbaka


Laste ned ppt "Interreg Nord 2014-2020 LTU. Nordprogrammet 2014-2020 - delområde Nord og delområde Sápmi Areal: Nord ca 380 221 km 2, Sápmi: ca 388 350 km² (inkl. Kolahalvøya."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google