Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VEL MØTT TIL NYTT BARNEHAGEÅR Introduksjon med styrer Sonja Iversen Gjennomgang av planer og satsingsområder HMS Foreldreutvalget og Samarbeidsutvalget.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VEL MØTT TIL NYTT BARNEHAGEÅR Introduksjon med styrer Sonja Iversen Gjennomgang av planer og satsingsområder HMS Foreldreutvalget og Samarbeidsutvalget."— Utskrift av presentasjonen:

1 VEL MØTT TIL NYTT BARNEHAGEÅR Introduksjon med styrer Sonja Iversen Gjennomgang av planer og satsingsområder HMS Foreldreutvalget og Samarbeidsutvalget Diverse informasjon Avdelingsvis

2 IDÈEN STAVANGERBARNEHAGEN FELLES KVALITETSSTANDARD TYDELIG PROFIL SAMLENDE REKRUTTERENDE

3 SPRÅK KOMPETANSE RELASJONS KOMPETANSE INTER- KULTURELL KOMPETANSE TIDLIG INNSATS KOMPETANSE STAVANGERBARNEHAGEN Sammen for barnets beste

4 Film fra Stavangerbarnehagen

5 SATSINGSOMRÅDENE VÅRE Rammeplanen er Kunnskapsdepartementets forskrift om barnehagens innhold og oppgaver. Her beskrives blant annet blant annet barnehagens samfunnsmandat og de syv fagområdene. Stadig bedre er Stavanger kommunes kvalitetsplan. Barnehagene i kommunen skal ha spesielt fokus på barnehagen som språklig arena, antall, rom og form, pedagogisk utviklingsarbeid og dokumentasjon og vurdering. Fysisk aktivitetsplan: Barn lærer gjennom fysisk aktivitet, og barnehagen skal gi barna varierte pedagogiske opplegg som gir mestringsopplevelser. Reggio Emilia er vår filosofi som vi skal arbeide ut fra. Grønn hverdag: Barnehagene i Stavanger kommune er forpliktet til å ha «det grønne flagget.» En miljøsertifisering som forplikter oss til å arbeide for en bærekraftig utvikling..

6 RAMMEPLANEN Rammeplanen har 7 fagområder som barnehagen skal arbeide med: Antall, rom og form Kommunikasjon, språk og tekst Natur, teknikk og miljø Etikk, religion og filosofi Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Nærmiljø og samfunn Barnehagens samfunnsmandat: Barnehagens verdigrunnlag og oppgaver i et samfunnsperspektiv.

7 Stadig bedre Barnehagene i Stavanger kommune skal ha spesielt fokus på: Barnehagen som språklig arena hvor alle barn skal få støtte i egen språkutvikling. Vi har implementere språkarbeid inn i planene på avdelingene. Avdelingene er ansvarlige for dette arbeidet. NB! 15 minutters språkaktivitet og høytlesing for alle hver dag. Antall, rom og form: Vi i barnehagen skal bruke naturlige matematiske muligheter i hverdagen, og bruke språk, lek og eksperimentering som metode. Gode redskaper: mattekassen, mattemeisen, matte i hverdagssituasjoner. Pedagogisk utviklingsarbeid: Det pedagogiske arbeidet skal være planlagt, organisert, begrunnet, reflektert, målrettet og helhetlig. Vi skal ha fokus på relasjoner, mestring og glede i læringssituasjoner. Dokumentasjon og vurdering: Vi må arbeide bevisst i forhold til hvordan dokumentasjonen skal brukes: som redskap til planlegging/ vurdering/ refleksjon/ evaluering osv.

8 Reggio Emilia Filosofien om at barns utvikling og danning skjer i møte og samhandling med omgivelsene sine, andre barn og kompetente, nysgjerrige voksne. Filosofien arbeider ut fra samspillet mellom tre pedagoger: barnet, den voksne og rommet. Arbeidsmåtene utvikler seg stadig, og kan aldri låses fast i en bestemt metode.

9 PLAN FOR FYSISK AKTIVITET Tiltak: Fysisk aktivitet innarbeides i barnehagens planer og forankres hos alle ansatte Barna opplever glede, trivsel, mestring og vennskap når de er fysisk aktive Barna i vår barnehage tilbys et variert fysisk aktivitetstilbud Barna benytter variert utstyr når de er fysisk aktive Barnehagen har et inne- og utemiljø som oppmuntrer barna til fysisk aktivitet Barnehagen benytter nærmiljøet aktivt Personalet har god kompetanse i å tilrettelegge for daglig fysisk aktivitet for alle barn Personalet er gode rollemodeller som stimulerer barna til å være fysisk aktive Personalet sørger for pedagogiske opplegg som gir barna mestringsopplevelser Personalet samarbeider med foreldrene for å stimulere til fysisk aktivitet i bringe- og hente-situasjoner

10 BARNEHAGENS PLANER Overordna planer: Barnehageloven, Rammeplanen, Stadig bedre, Plan for fysisk aktivitet, og Grønn hverdag. Ut fra dem lages: Årsplanen Utviklingsplanen Kulturdokumentet Nyttig å vite for personalet i Stokka barnehage Nyttig informasjon til foreldre i Stokka bhg. Miljøhandlingsplanen

11 HMS Internkontroll Porter Parkering Førstehjelp og brannvern

12 FAU og SU Valg på hver avdeling Viser til heftet: Hjem – barnehage fra fub og Kunskapsdepartementet

13 Diverse Brukerundersøkelsen Hypernett Øvingsbarnehage Vikarbruk Nettsiden «Fransk barnehage» Hertervigstunet Planleggingsdager Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud Johannes læringssenteret


Laste ned ppt "VEL MØTT TIL NYTT BARNEHAGEÅR Introduksjon med styrer Sonja Iversen Gjennomgang av planer og satsingsområder HMS Foreldreutvalget og Samarbeidsutvalget."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google