Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Metakommunikasjon Kommunikasjon på flere plan

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Metakommunikasjon Kommunikasjon på flere plan"— Utskrift av presentasjonen:

1 Metakommunikasjon Kommunikasjon på flere plan Meta: ved siden av, over, utover (gresk) All atferd er kommunikativ All kommunikasjon har et innhold og relasjonsnivå

2 ROM FOR BARN Kroppen er min og inntar en plass i omgivelsene

3 ARTEFAKTE Gjenstander skapt for en bestemt hensikt
Fremme kroppslige evner og styrke Som gjør det mulig å skape nye aktiviteter Formidler kulturell mening til kroppslige handlinger

4 Kroppen og omgivelsene er i et dialektisk forhold til hverandre.
Stadig nye muligheter Tese Synstese Antitese

5 Forandringer av kroppens muligheter
Forandringer i forståelsen av seg selv Gjennom fysisk aktivitet blir barnet kjent med omverdenen Gjennom fysisk aktivitet blir barnet kjent med ulike måter å kommunisere på

6 Lek: En handling, en ytring, et ansiktsuttrykk, kroppsuttrykk.

7 Tekst Kontekst

8 Lek Matkommunikasjon i leken Barn later som de er noen andre
Spiller innviklede hendelsesforløp Øker den språklige bevisstheten som er viktig for lese og skriveopplæring I samtalen om lek formidles språklig en fantasikontekst Formidler sosiale egenskaper

9 Garveys leketeorier ha evnen til å forstå metasignaler
ha evne til å abstrahere regler for samspill praktisere disse som bindende må kunne identifisere seg med et tema bidra til utvikling aksepteres at det endres underveis

10 Voksnes ansvar Stimulere leken Skape en trygg lekeatmofære
Gi inntrykk og opplevelser Bruk nærmiljøet Bruk naturen Bruk foreldregruppa

11 Rom for barn Kroppen er min, samtidig som den inntar en plass i omgivelsene.

12 ARTEFAKTE Gjenstander skapt for en bestemt hensikt
Fremme kroppslige evner og styrke Gjøre det mulig å skape nye aktiviteter Se nye muligheter å leve på Kulturell mening til de kroppslige handlingene.

13 Muligheter for forandringer av kroppens muligheter
Muligheter for forandringer av forståelsen av seg selv

14 Fysisk aktivitet Blir kjent med omverdenen
Blir kjent med måter å kommunisere på Må vise uttrykk som andre forstår

15 Estetisk praksis Handlinger som involverer følelser og uttrykker unikhet Er kvalitative og prosessorienterte Følelser og tanker i samhandling

16 Barn skaper i relasjoner sine individuelle uttrykk i en bestemt sammenheng
Barn kommuniserer med hverandre gjennom handlinger og bruk av ulike artefakter

17 Den etiske kvaliteten utvikles i spenningen mellom barnets individuelle uttrykksbehov og den kollektive forståelsen. Barn er ofte opptatt av kvaliteten ved det de gjør

18 Gjennom å gi kjente handlinger et personlig uttrykk med estetiske kvaliteter, blir samspillet og drivet i handlingene løftet. Spenningsforhold mellom barna i møte med det individuelle uttrykksbehovet. Her utvikles den estetiske kvaliteten.

19 Å bruke sansene Å formidle et budskap gjennom bruk av kroppen. Det er i handling at det nye utvikles. Form og innhold formidler et budskap

20 Kulturell ramme Barnet – de andre – andres forståelse – barnets behov og muligheter – utvikling av felles uttrykk og felles mening. Rommets struktur – barnehagens regler, jevnalder kulturen – samfunnets normer og regler.

21 Barns opplevelse er forankret i kroppen.
Opplevelse er grunnleggende for selvutviklingen Opplevelser er emosjonelle og kognitive Gjennom kroppslig utfoldelse kan være et sammensatt budskap.

22 Miljøorienterte leketeorier Den Kulturhistorieske leketeori.
Miljøet er av avgjørende betydning Vygotsky: leken har enorm betydning for barnets utvikling Leontjev utviklet virksomhetsteorien: lek - læring - arbeid

23 Leken den dominerende virksomheten
Rollelekn utvikler samhandling og dialog Leken gjenspeiler alltid virkeligheten i samfunnet. Barn tilegner seg den objektive virkeligheten Leken er en prosess. Gjennom å skaoe fiktive situasjoner i lek. Er det på vei mot abstrakt tekning.

24 Barnet må artikullere innholdet i leken
Meningen dominerer over over aktiviteten

25 Vygotsky ”Det å skape en situasjon ”på lissom” – gir mulighet til å løsrive den språklige tekningen fra situasjonen barnet befinner seg i, og som et middel til å utvikle abstrakt tekning” (Gulbrandsen s. 241)

26 Leken utvikles 1) handlingene det viktigste (Kjøre buss)
2) relasjoner (mor-barn,sjåfør) 3) indre relasjoner (kjærlighet, konflikter)

27 Grunnleggende elementer
En handling. Barn henter inspirasjon fra de voksnes liv En operasjon. Handlingsfremgangsmåte. Bruker ting på en annen måte i virkeligheten. En stokk kan være en hest.

28 Behov og motiv driver barnet,
Er stadig under endring Barn skaper en fiktiv situasjon hvor ønskene kan tilfredsstilles. All lek inneholder regler for atferd Lek er løsning mellom konflikt å ville og å kunne.


Laste ned ppt "Metakommunikasjon Kommunikasjon på flere plan"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google