Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FORELDREMØTE I KORSVOLLTOPPEN BARNEHAGE 24 SEPTEMBER 2008

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FORELDREMØTE I KORSVOLLTOPPEN BARNEHAGE 24 SEPTEMBER 2008"— Utskrift av presentasjonen:

1 FORELDREMØTE I KORSVOLLTOPPEN BARNEHAGE 24 SEPTEMBER 2008

2 KORSVOLLTOPPEN BARNEHAGE
5 avdelinger 70 barn 20 ansatte Flott beliggenhet Barnehage med fokus på læring og gode opplevelser, med barna i fokus! Matpolitikk i tråd med retningslinjer for mat i barnehagen fra sosial og helsedirektoratet Fokus områder; natur og miljø og kommunikasjon, språk og tekst

3 NATUR OG MILJØ Satsningsområde for oss de siste årene
Egen miljø og friluftskalender hver måned Faste turdager, og tur områder Gi kjennskap til samspillet i naturen Positiv fokus på klima og miljølære Gode og positive opplevelser ute i naturen Legge vekt på å ta vare på naturen Naturen som læringsarena

4 MILJØFYRTÅRN Resertifisering, gjennomgang og oppfølging av krav gitt fra stiftelsen Miljøfyrtårn. Miljøpatrulje Kildesortering, glass/metall, plast, papir og restavfall Kompost for mat, og hageavfall Energimåling med førskoleklubben Redusere energiforbruket i det daglige Lære barna om å ta miljø og naturhensyn

5 SOSIALE RELASJONER I BARNEHAGEN
Sosial kompetanse, vår ”grunnmur” Voksenrollen Verdi og kulturformidling Gode opplevelser og gleden av å være del av et fellesskap Barns medvirkning Kontinuerlig læringsprosess Kommunikasjon og samhandling

6 KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST
Kommunikasjon og språk er en basisferdighet Gi barna rike og varierte erfaringer innenfor dette fagområdet Voksne og barn som forbilder Godt stimulerende språkmiljø Godt og variert språkmateriell Språkprosjekt på hver avdeling

7 KOMMUNIKASJON Den nonverbale kommunikasjonen, kroppspråket, utgjør ca 80% av det mottakeren oppfatter av budskapet…

8 LEK OG LÆRING Barnehagen en viktig læringsarena
Barna lærer gjennom leken og de uformelle hverdagsaktivitetene Barna som rollemodeller Vekke nysgjerrighet, lyst og evne til å lære Tilpasset læring til modenhet Voksenrollen viktig Formelle læringssituasjoner, eks samlingstund 7 fagområder i Rammeplanen, se progresjonstrapp i Årsplanen vår. ABC,123, fokus på språk og matematikk

9 IKT I BARNEHAGEN Rammeplanen(2006); barn i barnehagen bør få oppleve at digitale verktøy kan være en kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap PC og digitale kamera på hver avdeling Bilde – og filmbehandling Tekst og tegneprogram Pedagogiske spill Dokumentasjon i form av bilder, henges opp på avdeling eller vises som lysbildeframvisning

10 KOMPETANSEPLAN Kompetansemidler Kurs
Styrke og utvikle personalets faglige kompetanse Øker barnehagens faglige innhold og kvalitet Arbeidsbasert førskolelærerutdanning, en student hos oss i år.

11 Kvalitetskommuneprogrammet
Et samarbeid mellom tre departementer, fire arbeidstakerorganisasjoner og KS Kvalitetsforbedring innen flere sektorer bl. barnehage

12 Politikere Administrativ ledelse Ansatte
3 – parts samarbeid Politikere Administrativ ledelse Ansatte

13 Bydel Nordre Aker Hjemmetjenesten Tilrettelagte boliger Barnehager
(Haugensjordet, Badebakken, Sognsveien, Korsvolltoppen )

14 Barnehagenes prosjekt
Oppstart i år, og skal være sluttført og implementert i vårt arbeid innen Bakgrunn i brukerundersøkelsen Satsningsområde: Informasjon og brukermedvirkning Utvikle prosedyre for arbeidet i SU Styrke kompetansen hos den enkelte medarbeider

15 Barnehagens samarbeidsutvalg
Lov om barnehager Foreldrene og barnehagens dialog i forhold til tiltak for å bedre kvalitet innenfor satsningsområde Avklare forventninger, komme med forslag til tiltak som prøves ut i barnehagen.

16 FORELDREUTVALG(AU) OG SAMARBEIDSUTVALG(SU)
Kort presentasjon og informasjon ved AU leder, Line Kvalvaag


Laste ned ppt "FORELDREMØTE I KORSVOLLTOPPEN BARNEHAGE 24 SEPTEMBER 2008"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google