Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Religion, etikk, filosofi: Ny Rammeplan for barnehagen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Religion, etikk, filosofi: Ny Rammeplan for barnehagen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Religion, etikk, filosofi: Ny Rammeplan for barnehagen
Avdeling for lærerutdanning og idrett, Høgskolen i Sogn og Fjordane v. Åsne Halskau

2 Ny Rammeplan for barnehagen: Konsekvenser for innhold, organisering og undervisning
Tre områder: 1) Synspunkt på overordnede føringer (kap. 1-5) 2) KRL-fagets plass i forhold til mål og innhold i de 7 fagområdene 3) Utfordringer og konsekvenser knyttet til det flerfaglige/tverrfaglige (tverrfaglighet og de 7 fagområdene)

3 1) Religion, etikk, filosofi og synspunkt på de overordnede føringene
Fått bort ”vi” – ”de” formuleringer: ”Det norske samfunn består i tillegg til majoritetsbefolkningen av det samiske urfolk, de nasjonale minoriteter og minoriteter med innvandrerbakgrunn…”. Rammeplanen blitt mye knappere i formuleringene: Rammeplanen en ny rolle for KRL-faget? Kulturaspektet understreket i den nye Rammeplanen: Kan KRL-faget knytte seg til dette? Rammeplanen fått oppdeling barn – ansatte Kan konsekvensen bli at studentene får hjelp til å ”se” rollen sin bedre? Verdigrunnlaget Står igjen med ”etiske grunnverdier” (kristen tro og lære borte)

4 2) KRL-fagets plass i forhold til mål og innhold i de 7 fagområdene
Generelt: Fått avgrensede fagområder som peker mot skole. Hvordan skal vi jobbe med dette? Debatt i fagmiljø nødvendig? Ellers – mange koblinger for KRL-faget: 1) Kommunikasjon, språk og tekst: Religion og livssyn knyttet til fortellinger er en svært naturlig innfallsvinkel. Peker også mot KRL-faget i skolen. Videre – begreps og symbolforståelse er ferdigheter som kan øves opp knyttet til stoff fra religion, etikk, filosofi-feltet. 2)Kropp, bevegelse og helse: Kan knyttes til etikk-undervisning? Vinne – tape, inkludere, samhandle? Små barn lærer best ved handling. 3)Kunst, kultur, kreativitet: Religion, etikk, filosofi kan knyttes til utrykksformer som billdedkunst og kunsthåndverk, musikk, dans, drama, språk, litteratur, film, arkitektur og design. 4)Natur, miljø og teknikk: Religion, etikk, filosofi kan knyttes til skapelsesmyter fra ulike religioner, etiske problemstillinger om dyrevern, økologi, hjelpearbeid og fattigdom. Høytider (de religionene som har høytider knyttet til årstider, eks, hinduismen og kristendommen) 5)Etikk, religion og filosofi: Jobber bra med tverrfaglig prosjekt knyttet til verdigrunnlag (ped og KRL), musikk og høytider (musikk og KRL) og årstider og høytider (KRL og naturfag). Må videreutvikle filosofibiten? 6)Nærmiljø og samfunn: Religion og livssyn i nærmiljø 7)Antall, rom og form: Kalendere, kunst i jødedommen og islam (billedforbudet)

5 3) Utfordringer og konsekvenser knyttet til det flerfaglige/tverrfaglige (tverrfaglighet og de 7 fagområdene) Filosofidelen – hva gjør vi med den? Temahefter – ”heftet om det flerkulturelle” mest relevant for KRL. Hvilken rolle skal disse heftene ha for enkeltfag og på tvers av fag? Jobbe på tvers av fag med case? (Fiktiv øvingsbarnehage?)


Laste ned ppt "Religion, etikk, filosofi: Ny Rammeplan for barnehagen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google