Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oversikt over rammeplanene Ulikheter

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oversikt over rammeplanene Ulikheter"— Utskrift av presentasjonen:

1 Oversikt over rammeplanene Ulikheter
Natur, miljø og teknikk 1995 3 ½ side Inndelt i avsnittene: Barn og natur Mennesket Dyr, vekster og klima Natur og friluftsliv Naturfenomener, krefter og prosesser Grunnleggende matematikk Tekniske hjelpemidler i hverdagen Natur, miljø og teknikk 2006 3/4 side Delt i to avsnitt uten tittel: Første avsnitt handler om målene, hva barna skal oppleve, erfare og lære. Andre avsnitt handler om hvordan personalet skal arbeide for å nå målene.

2 Oversikt over rammeplanene Ulikheter
Natur, miljø og teknikk 1995 Med matematikk Detaljert i beskrivelse av emner og aktiviteter Natur, miljø og teknikk 2006 Uten matematikk Mindre detaljert. Fastsetter temaer og emner, men overlater til pedagogen å bestemme aktiviteter

3 Oversikt over rammeplanene Likheter
Naturen som kilde til opplevelse og kreativitet, skjønnhetsinntrykk Barna skal bli kjent med planter og dyr, landskap, årstider og vær Innsikt i natur og miljøvern, samspillet i naturen. Friluftsaktiviteter og utelek. Iaktta, undre seg, bruke sansene Matproduksjon Eksperimentere og få erfaring med fysikk, teknikk og kjemi. Få kunnskap om livsstadiene, fødsel, vekst, aldring og død

4 Oversikt over rammeplanene
Konklusjon: I det store og hele er det ikke store forandringer

5 Nye punkter til emneplanrevisjonen
Barn skal få en begynnende forståelse av betydningen av en bærekraftig utvikling, og personalet må kunne velge litteratur og aktiviteter som fremmer en slik forståelse Barn skal få erfare hvordan teknikk kan brukes i leken og hverdagslivet Barn skal få innsikt i produksjon av matvarer Barna skal få begynnende kunnskap om fødsel, vekst, aldring og død Studentene skal kjenne til hvordan IKT kan brukes i barnehagen, f. eks. i forbindelse med digitalkamera, men også hvor de selv kan søke informasjon på internett.

6 Nye punkter til emneplanrevisjonen
Likestillingsaspektet må fremheves Ta hensyn til barn med spesielle behov, bl. a. innvandrerbarn Studentene skal kjenne til den naturfaglige del av den samiske kulturen, f. eks. den samiske stjernehimmelen 0-3 åringene må tydeliggjøres i emneplanen

7 Naturfags plass i forhold til de 6 andre fagområdene
Kommunikasjon, språk og tekst Begrepslæring Variert ordforråd Samtale Kropp, bevegelse og helse Friluftsliv og uteliv til ulike årstider Natur- og miljøvern Kunnskap om menneskekroppen Kosthold Forebyggende helsearbeid Førstehjelp

8 Naturfags plass i forhold til de 6 andre fagområdene
Kunst, kultur og kreativitet Bruk av forming, tekstskaping, musikk og drama både i forbindelse med å bearbeide opplevelser, og læring av fagstoff Naturmaterialer Utvikle barnas estetiske sans og kreativitet gjennom opplevelser, undring og sansing i naturen Gi barna kjennskap til tradisjoner, myter og fortellinger knyttet til naturfaglige tema Etikk, religion og filosofi Etikk i forhold til natur Menneskets syn på natur

9 Naturfags plass i forhold til de 6 andre fagområdene
Nærmiljø og samfunn Ved aktiviteter i naturen, bli kjent med nærmiljøet og ressursene der Bli kjent med historiske forandringer i naturen i nærmiljøet Natur og nærmiljø i forhold til innvandrere Naturfag og likestilling Antall, rom og form Sortere, systematisere, sammenligne Bruke måleredskaper Form, farge, materiale


Laste ned ppt "Oversikt over rammeplanene Ulikheter"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google