Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FORELDREMØTE I KORSVOLLTOPPEN BARNEHAGE 21 OKTOBER 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FORELDREMØTE I KORSVOLLTOPPEN BARNEHAGE 21 OKTOBER 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 FORELDREMØTE I KORSVOLLTOPPEN BARNEHAGE 21 OKTOBER 2008

2 KORSVOLLTOPPEN BARNEHAGE 5 avdelinger 70 barn 20 ansatte Flott beliggenhet Barnehage med fokus på læring og gode opplevelser, med barna i fokus! Matpolitikk i tråd med retningslinjer for mat i barnehagen fra sosial og helsedirektoratet Fokus områder; natur og miljø og kommunikasjon, språk og tekst

3 NATUR OG MILJØ Satsningsområde for oss de siste årene Egen miljø og friluftskalender hver måned Faste turdager, og tur områder* Gi kjennskap til samspillet i naturen Positiv fokus på klima og miljølære Gode og positive opplevelser ute i naturen Legge vekt på å ta vare på naturen Naturen som læringsarena

4 MILJØFYRTÅRN Resertifisering, gjennomgang og oppfølging av krav gitt fra stiftelsen Miljøfyrtårn. Miljøpatrulje Kildesortering, glass/metall, plast, papir og restavfall Kompost for mat, og hageavfall Energimåling med førskoleklubben i Redusere energiforbruket i det daglige Lære barna om å ta miljø og naturhensyn www.gronnhverdag.no www.ecolabel.no

5 SOSIALE RELASJONER I BARNEHAGEN Sosial kompetanse, vår ”grunnmur” Voksenrollen Verdi og kulturformidling Gode opplevelser og gleden av å være del av et fellesskap Barns medvirkning Kontinuerlig læringsprosess Kommunikasjon og samhandling

6 KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Kommunikasjon og språk er en basisferdighet Gi barna rike og varierte erfaringer innenfor dette fagområdet Voksne og barn som forbilder Godt stimulerende språkmiljø Godt og variert språkmateriell Språkprosjekt på hver avdeling*

7 LEK OG LÆRING Barnehagen en viktig læringsarena Barna lærer gjennom leken og de uformelle hverdagsaktivitetene Barna som rollemodeller Vekke nysgjerrighet, lyst og evne til å lære Tilpasset læring til modenhet Voksenrollen viktig Formelle læringssituasjoner, eks samlingstund 7 fagområder i Rammeplanen, se progresjonstrapp i Årsplanen vår. ABC,123, fokus på språk og matematikk*

8 SIKKERHET Faste rutiner ved bruk av verktøy Spikkekurs Tur rutiner Antall voksne

9 SELVSTENDIGHETS-TRENING/ MEDBESTEMMELSE Utvikle selvstendighet Tillit og ansvar Ros og positiv forsterkning Fokus på samarbeid ”ukas gode hjelper”*

10 NOEN PRAKTISKE OPPLYSNINGER Ski og vinteraktiviteter Klatring Mat på Trollstua Program på tirsdager Ha med dag 1 fredag pr mnd Bydelssetra Månedsplan og brev Mobilmeldinger? Skiftetøy, i bhg og bydelssetra.*

11 KOMPETANSEPLAN Kompetansemidler Kurs Styrke og utvikle personalets faglige kompetanse Øker barnehagens faglige innhold og kvalitet Arbeidsbasert førskolelærerutdanning, en student hos oss i år.

12 Kvalitetskommuneprogrammet Et samarbeid mellom tre departementer, fire arbeidstakerorganisasjoner og KS Kvalitetsforbedring innen flere sektorer bl. barnehage

13 3 – parts samarbeid Politikere Administrativ ledelse Ansatte

14 Bydel Nordre Aker Hjemmetjenesten Tilrettelagte boliger Barnehager ( Haugensjordet, Badebakken, Sognsveien, Korsvolltoppen )

15 Barnehagenes prosjekt Oppstart i år, og skal være sluttført og implementert i vårt arbeid innen 31.12.09 Bakgrunn i brukerundersøkelsen Satsningsområde: Informasjon og brukermedvirkning Utvikle prosedyre for arbeidet i SU Styrke kompetansen hos den enkelte medarbeider

16 Barnehagens samarbeidsutvalg Lov om barnehager Foreldrene og barnehagens dialog i forhold til tiltak for å bedre kvalitet innenfor satsningsområde Avklare forventninger, komme med forslag til tiltak som prøves ut i barnehagen.

17 FORELDREUTVALG(AU) OG SAMARBEIDSUTVALG(SU) Kort presentasjon og informasjon Valg av AU representanter


Laste ned ppt "FORELDREMØTE I KORSVOLLTOPPEN BARNEHAGE 21 OKTOBER 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google