Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INFORMASJONSHEFTE BJØRNEBARNA

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INFORMASJONSHEFTE BJØRNEBARNA"— Utskrift av presentasjonen:

1 INFORMASJONSHEFTE BJØRNEBARNA
GLITRE BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE BJØRNEBARNA

2 Glitres tanker om livslang læring
Sosialt kompetente barn er trygge og kan ta til seg ny kunnskap Mange ulike opplevelser og erfaringer rundt fagområdene legger grunnlag for videre og mer avansert læring. Opplevelse av likeverd fremmer evnen til selvstendig tenkning, problemløsning og undring Morsomme opplevelser vekker gnisten og gir overskudd. Medvirkning – alle meninger blir tatt på alvor, og barna opplever å være betydningsfulle i en større sammenheng. Oppmerksomhet og konsentrasjon, og respekt for hverandre - skaper et godt klima for læring Utgangspunkt i mestring gir barna pågangsmot og vilje til å prøve noe nytt. ENDELIG BJØRNEBARN Forventingsfulle og undrende tar vi fatt på det siste året i barnehagen. Barna skal møte lærerike, morsomme opplevelser der trygghet og sosial kompetanse er viktigst. Å være eldst i barnehagen er spesielt. Denne tiden blir fylt med gode minner og forberedelser og møte med en litt en annen hverdag.

3 BARNEHAGEN SOM LÆRINGSARENA
Mål for Bjørnebarn Bli kjent og trygge i Bjørnegruppa Få styrke til den sosiale kompetansen Ta i mot beskjeder og instruksjoner Lytte, ta ord i en gruppe Teknikker: blyantgrep og bruke saks Selvstendighet: kle på seg, toalett Regelleker Trafikkopplæring Brannvern Skiskole Erfaringer med bruk av ikt, pc, kamera og lignende Samarbeidsevne Lære å skrive navnet sitt Kjenne igjen noen bokstaver og lydene til disse Førmatematiske begreper(tall, former og mengder) BARNEHAGEN SOM LÆRINGSARENA I barnehagen legges grunnlaget for livslang læring. Gjennom lek og opplevelser stimulerer vi til undring og nysgjerrighet, og evnen til å søke kunnskap. Bjørnebarna har egne mål for læring det siste året i barnehagen. Vi legger stor vekt på utvikling av sosial kompetanse. Da vi mener dette må ligge til grunn før videre læring og utvikling. I vår progresjonsplan for læring innenfor de syv fagområdene, utfordres barna i forhold til modning og utvikling.

4 Aktiviteter Bjørnebarna

5 RUTINER FOR OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE
Vi samarbeider med skolene i nærmiljøet for å sikre en myk overgang til skolene (Bryn og Hammerbakken). Vi vet mye om hva som forventes av barna som skal begynne på første trinn, og vi vil bruke det siste barnehageåret til å forberede barna best mulig på hva som venter dem. Vi glemmer allikevel ikke at barna går i barnehage Andre skoler møter vi i de årlige samarbeidsmøtene, og ved evt. invitasjon til andre samarbeidsformer. Foreldre får overgangsskjema i forkant av foreldresamtalen på våren. Det fylles ut sammen med barnehagen. Dersom det er behov for ekstra informasjon om barnet i overgangen mellom barnehage og skole, kan det etter avtale arrangereres samarbeidsmøter/overgangsmøter mellom foreldre, barnehage og skole. RUTINER FOR OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE OVERGANGSSKJEMA OG MØTER

6 Plan overgang barnehage - skole
Tidspunkt Tiltak Se kap. Ansvar August/september/oktober Foreldremøte i barnehagen, opplysning om info- hefte Tema: informasjon om overgangsrutiner og hvordan barnehagen forbereder barna til skolestart 3.3 Styrer i barnehagen Før 1. november Innmelding grunnskole og uforpliktende påmelding til SFO 3.4 Foresatte April/mai Informasjonsmøte på barneskolen for ”nye” foreldre/foresatte. Tema: informasjon om organisering og innhold i skole og SFO. SFO leder tilstede 3.8 Rektor på barneskolen Før 1.mai Innmelding SFO Før 15.mai Siste foreldresamtale i barnehagen(avslutningssamtale) Tema: evaluere barnehagetiden, forberede barna på skolestart og fylle ut overføringsskjema 3.6 Pedagogisk leder i barnehagen Overføringsskjema sendes pr post fra barnehagen til barneskolen 3.7 Vedlegg 2 Styrer/pedagogisk leder i barnehagen

7 Plan overgang barnehage - skole
Tidspunkt Tiltak Se kap. Ansvar Mai/juni Besøksdag på barneskolen Tema: barnehagebarna møter skole og SFO 3.9 Rektor på barneskolen Innen 30.juni Brev til hjemmet om første skoledag Tema: organisering av skoledagen, viktige tidspunkt Oppstart mellom mai og august Fadderordning 3.10 Rektor/kontaktlærer på barneskolen August Første skoledag 3.11 August/september/oktober Foreldremøte på barneskolen for 1.trinns foreldre/foresatte Informasjon om fag, planer, organisering og metoder 3.12 Kontaktlærer på skolen Så snart så mulig og før høstferien(uke40) Første utviklings samtale på barneskolen(oppstartsamtale) Tema: bli kjent og gjennomgå overføringsskjema 3.13 Vedlegg 2 Kontaktlærer på barneskolen

8 Gjennom dette barnehageåret vil vi ha fokus på skole forberedende aktiviteter, selvstendighetstrening, brannvern, trafikk opplæring, lek, uteliv og sosial kompetanse.

9 Aktivitetskalender for Bjørnebarna
Måned Fagområder innhold September Nærmiljø og samfunn: Kommunikasjon, språk og tekst: Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk Bli kjent Bokstavtull Aktiviteter og leker som fremmer barnas utvikling om bokstaver, lyder og rytme i språket Lengre turer Grave ned skatt Oktober Kropp, bevegelse og helse: Natur, miljø og teknikk: Kunst, kultur og kreativitet Lengere turer November Tur til teknisk museum

10 Aktivitetskalender for Bjørnebarna
Måned Fagområder Innhold Desember Religion, etikk og filosofi Luciaopptreden Januar/februar Kropp, bevegelse og helse: Antall, rom og form: Kommunikasjon, språk og tekst Skiskole Talltull Aktiviteter, leker og spill som utvikler barnas matematiske kompetanse Mars/april/mai Lengre turer Barna får kjennskap til forskjellige redskaper, øks, sag og kniv Lete etter former, mengder, størrelser, likheter og ulikheter i naturen Trafikkopplæring med Tarkus Brannvern avslutning på Kalvøya Skolebesøk Juni Friidrettsdag på Gommerud Avslutning for Bjørnebarna


Laste ned ppt "INFORMASJONSHEFTE BJØRNEBARNA"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google