Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PROGRESJONSPLANER FOR DE ULIKE FAGOMRÅDENE TIØRINGEN BARNEHAGE SAMMEN OM EN GOD BARNDOM!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PROGRESJONSPLANER FOR DE ULIKE FAGOMRÅDENE TIØRINGEN BARNEHAGE SAMMEN OM EN GOD BARNDOM!"— Utskrift av presentasjonen:

1 PROGRESJONSPLANER FOR DE ULIKE FAGOMRÅDENE TIØRINGEN BARNEHAGE SAMMEN OM EN GOD BARNDOM!

2 Fagområde: Etikk Religion Filosofi Følgende erfaringer og opplevelser vektlegges og tilpasses barnas forutsetninger, ønsker og behov. 1 og 2 åringer ¤ Omsorg, nærhet og interesse for hverandre, i praksis. ¤ Grunnleggende følelsesuttrykk. ¤ Øve på mestring av sinne. ¤ Øve på forståelse av samspill, jeg, du, vi. ¤ Delta i markering av høytider. ¤ Rom og tid til undring og stillhet. 3 og 4 åringer ¤ En begynnende forståelse for hvordan vi kan leve sammen på en positiv måte. Øve på å ta hensyn til hverandres ønsker. ¤ Bruke barnas spørsmål som utgangspunkt for samtaler, refleksjoner og aktiviteter. ¤ Delta i markering av høytider. 5 og 6 åringer ¤ Ta hensyn og vise omsorg. ¤ Respekt og toleranse for ulikheter blant de vi har rundt oss, både store og små. ¤ Trene på å løse konflikter på en god måte. ¤ Bruke barnas spørsmål som utgangspunkt for samtaler, refleksjoner og aktiviteter, og øve på å vurdere muligheter og mulige resultat. ¤ Delta i markering av høytider, bl.a. adventstund i Dolstad kirke..

3 Fagområde: Kommunikasjon Språk Tekst Følgende erfaringer og opplevelser vektlegges og tilpasses barnas forutsetninger, ønsker og behov. 1 og 2 åringer ¤ Lese bøker sammen med barna, peke, lære navn på gjenstander, farger, dyr osv. ¤ Bruke språket aktivt, sette ord på det vi gjør, f. eks ved bleieskift, påkledning, måltid, lek osv. ¤ Øve blikkontakt og turtaking. ¤ Bruke bevegelsessanger og enkle rim, regler og telleleker. ¤ Ha bøker tilgjengelig. 3 og 4 åringer ¤ Lyttelek og høytlesning. ¤ Kjenne igjen navnet sitt som ordbilde. ¤ Rim og regler. ¤ Begynnende logolesing og skriving. ¤ Å kunne si ifra om egne behov. ¤ Å kunne bruke spørreord (hvem, hva, hvor, hvorfor og hvordan). ¤ Spille spill, øve på turtaking, følge regler. 5 og 6 åringer ¤ Få kjennskap til tekstskaping ved å lage historier selv. ¤ Å kunne fortelle og lytte til andre. ¤ Arbeid med språkleker. ¤ Rim og regler. ¤ Lære å skrive navnet sitt. Prate om hva vi gjør, har gjort og skal gjøre. ¤ Arbeidsoppgaver i førskoleklubben. ¤ Spille spill, mestre turtaking. ¤ Bli fortrolige med symboler som tallsiffer og bokstaver.

4 Fagområde: Kunst Kultur Kreativitet Følgende erfaringer og opplevelser vektlegges og tilpasses barnas forutsetninger, ønsker og behov. 1 og 2 åringer ¤ Å leke med farger, fargelegging, maling (også fingermaling). ¤ leire som formingsmateriell, kjenne, føle og prøve. ¤ Dramatisering av enkle eventyr. Bli kjent med en del barnesanger, med og uten bevegelse. ¤ Bruke musikk til bevegelse, dans. 3 og 4 åringer ¤ Barnesanger med og uten bevegelse, sangleker. ¤ Lære å klippe med saks. ¤ Maling, blande farger. ¤ Fargelegging (innenfor streken). ¤ Dramatisering av eventyr. ¤ Leke med rytme, klappe navn osv. 5 og 6 åringer ¤ Jobbe med kjente og ukjente eventyr, dramatisering. ¤ Veving. ¤ Blanding av farger, ulike nyanser. ¤ Utvikle sine evner til å bearbeide sine inntrykk og gi varierte uttrykk gjennom skapende virksomhet.

5 Fagområde: Nærmiljø Samfunn Følgende erfaringer og opplevelser vektlegges og tilpasses barnas forutsetninger, ønsker og behov. 1 og 2 åringer ¤ Bli kjent med og føle seg trygg inne i barnehagen og på uteområdet. Utvide vennekretsen etter hvert. ¤ Ha varierte leker og utstyr, for begge kjønn tilgjengelig. ¤ Små turer i nærmiljøet. ¤ Samtale om barne-tv. ¤ Klippe ut bilder fra avisen, snakke om og vise frem dersom det er noen vi kjenner. 3 og 4 åringer ¤ Få kjennskap til stedsnavn i byen, snakke om hvor vi bor. ¤ Turer i skogen og i nærmiljøet. ¤ Å oppleve at gutter og jenter blir behandlet likeverdig og får samme oppmerksomhet og like utfordringer. ¤ Klippe ut bilder fra avisen, snakke om og vise frem dersom det er noen vi kjenner. 5 og 6 åringer ¤ Få litt kjennskap til samisk kultur og hverdagsliv. ¤ Besøke andre barnehager. ¤ Lære å sette pris på naturen og å ta vare på den. ¤ Likeverd mellom gutter og jenter. ¤ Familien før og nå. ¤ Delta på sammenkomster / arrangementer utenfor barnehagen. ¤ Klippe ut bilder fra avisen, snakke om og vise frem dersom det er noen vi kjenner. ¤ Avslutningstur for førskoleklubben. ¤ Bedriftsbesøk i nærmiljøet.

6 Fagområde: Natur Miljø Teknikk Følgende erfaringer og opplevelser vektlegges og tilpasses barnas forutsetninger, ønsker og behov. 1 og 2 åringer ¤ Være ute daglig i barnehagen, stort sett i all slags vær. ¤ Bli kjent med de vanligste dyrene som finnes i skogen i Norge (bjørn, rev, hare, elg). ¤ Dra på kortere turer utenfor barnehagen. ¤ Snakke om ting, vær og dyr i naturen. ¤ Enkel søppelsortering i praksis. 3 og 4 åringer ¤ Daglig utelek i barnehagen, uansett vær. ¤ Lære navn på dyr. ¤ Bli kjent med de vanligste dyrenes betydning i mat og klesproduksjon (melk, kjøtt, egg, ull) ¤ Bli kjent med de ulike årstidene, kjennetegn. ¤ Lære de mest kjente blomstrene (hvitveis, løvetann, hestehov). ¤ natur og miljøvern, søppeljakt. 5 og 6 åringer ¤ Daglig utelek i barnehagen, uansett vær. ¤ Lære om de ulike årstidene. ¤ Lære om dyr i Norge, faktakunnskaper om dem. ¤ Lære navn på noen trær og blomster. ¤ Natur og miljøvern, søppelsortering.

7 Fagområde: Kropp Bevegelse Helse Følgende erfaringer og opplevelser vektlegges og tilpasses barnas forutsetninger, ønsker og behov. 1 og 2 åringer ¤ Nærhet og respekt i stellesituasjoner. ¤ Øve på grunnleggende hygiene, håndvask, tørke nesen, gå på do. ¤ Sette ord på følelser, få trøst. ¤ Hvile etter behov. ¤ Tilrettelegging for fysisk utfoldelse og grovmotoriske utfordringer, både ute og inne (for eksempel i gymsalen). ¤ Øve finmotorikk med byggelek, puslespill, tegning m.m. 3 og 4 åringer ¤ Mestring ved påkledning. ¤ Lek i gymsal, dans, bevegelsessanger. ¤ Erfaring og mestring ved bruk av kroppen, både ute og inne. ¤ Forståelse av renslighet, håndvask, dogåing. ¤ Navn og funksjoner på ulike kroppsdeler. ¤ Aktiv deltagelse på turdager. ¤ Gode matvaner. 5 og 6 åringer ¤ Grunnleggende forståelse av indre og ytre organers funksjoner. ¤ Forståelse for viktigheten av hygiene, eventuelt konsekvenser. ¤ Lære å sette grenser for seg selv og egen kropp. ¤ Gode matvaner. ¤ Kroppsbeherskelse, grov og fin motorikk. Utfordringer og mestringsglede bl.a. i gymsalen, klatrestativ og trær. ¤ Øve finmotorikk ved perling, tegning, smøre mat osv. ¤ Aktiv deltagelse på turdager.

8 Fagområde: Antall Rom Form Følgende erfaringer og opplevelser vektlegges og tilpasses barnas forutsetninger, ønsker og behov. 1 og 2 åringer ¤ Enkel telling og mengdeforståelse. ¤ Lek med geometriske konkreter. ¤ Stor og liten. ¤ Bruke begreper som over, under, inni, bak, ved siden av osv. 3 og 4 åringer ¤ Matematiske begreper, bruke ord som sirkel, kvadrat, trekant. ¤ Telle til 10. ¤ Dekke matbordet. ¤ Spille spill (med terning). ¤ Se på tallsymbolene 0-9. ¤ Sortere etter størrelse og form. 5 og 6 åringer ¤ Telle til 20 ¤ Telle mengder, bruke tallsymbolene. ¤ Enkel statistikk. ¤ Dekke matbordet. ¤ Oppgaveark i forhold til mengder og tallsymbol. ¤ Lære navn på geometriske konkreter.


Laste ned ppt "PROGRESJONSPLANER FOR DE ULIKE FAGOMRÅDENE TIØRINGEN BARNEHAGE SAMMEN OM EN GOD BARNDOM!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google