Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helseetaten Forskrifter og andre dokumenter

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helseetaten Forskrifter og andre dokumenter"— Utskrift av presentasjonen:

1 Helseetaten Forskrifter og andre dokumenter
Mat i barnehagen Forskrifter og andre dokumenter Presentasjon og diskusjon på foreldremøter m.m. Mat og måltider i barnehagen er viktig for barnets vekst, utvikling og fremtidige helsesituasjon trivsel, matglede og oppøving av motoriske og sosiale ferdigheter. Les mer Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver: Mat og måltider inngår i barnehagens fagområder som beskrives i rammeplanen. Barnehagen skal blant annet bidra til at barna får kunnskap om menneskekroppen og forståelse for betydningen av gode vaner og sunt kosthold. (

2 Barnekonvensjonen Artikkel 24
Helseetaten Barnekonvensjonen Artikkel 24 … bekjempe sykdom og feilernæring … gjennom å stille tilstrekkelig næringsrike matvarer og rent drikkevann til rådighet… … sikre at alle grupper i samfunnet, særlig foreldre og barn, er informert om, har tilgang til undervisning om og støttes i bruken av grunnleggende kunnskaper om barns helse og ernæring, … Les mer Hele barnekonvensjonen finnes på

3 Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.
Helseetaten Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. §11 Det skal finnes egnede muligheter for bespisning som også ivaretar måltidenes sosiale funksjoner. Virksomheten skal i nødvendig utstrekning ha tilfredsstillende muligheter for lagring, tilberedning og servering av mat i samsvar med næringsmiddellovgivningen. Les mer Hele forskriften finnes på

4 Helseetaten Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Måltidenes ernæringsmessige verdi Sammenhengen mellom kosthold og helse er godt dokumentert. Høyt inntak av sukker og fett kan på sikt bidra til hjerte- og karsykdommer, overvekt, diabetes samt enkelte former for kreft. På kortsikt kan det oppstå helsemessige problemer som tannråte, jernmangel, fordøyelsesproblemer og vektproblemer. Les mer Hele forskriften finnes på

5 Helseetaten Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Næringsmiddelhygiene Skal det være frambud av mat, må det kommunale næringsmiddeltilsynet kontaktes for godkjenning etter næringsmiddellovgivningen. Sentrale krav i denne forbindelse vil være at virksomheten har god kjølekapasitet, renholdsrutiner og håndvaskmuligheter. Les mer Hele forskriften finnes på

6 Helseetaten MÅLTIDER Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen Sosial- og helsedirektoratet 2007 Barnehagen bør: 1. Legge til rette for minimum to faste, ernæringsmessig fullverdige måltider hver dag med medbrakt eller servert mat 2. Sette av god tid til hvert måltid, minimum 30 minutter til å spise, slik at barna får i seg tilstrekkelig med mat 3. Legge til rette for å kunne spise frokost for de barna som ikke har spist frokost hjemme 4. Ha maksimum 3 timer mellom hvert måltid. Noen barn, særlig de yngste, kan ha behov for å spise oftere 5. Legge til rette for at de voksne tar aktivt del i måltidet og spiser sammen med barna 6. Legge til rette for et godt fungerende og trivelig spisemiljø 7. Sørge for god hygiene før og under måltidene og ved oppbevaring og tilberedning av mat 8. Ivareta måltidenes pedagogiske funksjon

7 Helseetaten MAT OG DRIKKE Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen Sosial og helsedirektoratet 2007 9. Maten bør varieres over tid og gi varierte smaksopplevelser 10. Måltidene bør settes sammen av mat fra følgende tre grupper: Gruppe 1: Grovt brød, grove kornprodukter, poteter, ris, pasta etc. Gruppe 2: Grønnsaker og frukt/bær Gruppe 3: Fisk, annen sjømat, kjøtt, ost, egg, erter, bønner, linser etc. 11. Plantemargarin og olje bør velges framfor smør og smørblandede margarintyper 12. Drikke til måltidene bør være skummet melk, ekstra lettmelk eller lettmelk 13. Vann er tørstedrikk mellom måltidene, og bør også tilbys til måltidene 14. Mat og drikke med mye tilsatt sukker bør unngås 15. De fleste markeringer og feiringer bør gjennomføres uten servering av søt og fet mat og søt drikke

8 Mat og måltider del av barnehagens fagområder
Helseetaten Mat og måltider del av barnehagens fagområder Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse, helse Kunst, kultur, kreativitet Mat og måltider Nærmiljø og samfunn Natur, miljø og teknikk Tips Snakk sammen om hvordan mat og måltider inngår i barnehagens fagområder. Les mer Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Mat og måltider inngår i barnehagens fagområder som beskrives i rammeplanen. Barnehagen skal blant annet bidra til at barna får kunnskap om menneskekroppen og forståelse for betydningen av gode vaner og sunt kosthold. ( Etikk, religion og filosofi Antall, rom og form

9 Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver
Helseetaten Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 2.1 Omsorg og oppdragelse Omsorg skal komme til uttrykk i måltider. Les mer Hele rammeplanen finnes på

10 Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver
Helseetaten Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 3.2 Kropp, bevegelse og helse Godt kosthold og god veksling mellom aktivitet og hvile er av betydning for å utvikle en sunn kropp. Barnehagen skal bidra til at barna får kunnskap om menneskekroppen og forståelse for betydningen av gode vaner og sunt kosthold. Personalet må organisere hverdagen slik at det finnes veksling mellom perioder med ro, aktivitet og måltider og bidra til at barna kan tilegne seg gode vaner, holdninger og kunnskaper når det gjelder kost, hygiene, aktivitet og hvile. Les mer Hele rammeplanen finnes på

11 Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver
Helseetaten Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 3.4 Natur, miljø og teknikk Barnehagen skal bidra til at barna får erfaringer med og kunnskaper om dyr og vekster og deres gjensidige avhengighet og betydning for matproduksjon. Personalet må la barna få innsikt i produksjon av matvarer. Les mer Hele rammeplanen finnes på

12 Mattilbudet i kommunale barnehager i Oslo
Helseetaten Mattilbudet i kommunale barnehager i Oslo Gjelder fortsatt Brev til bydelene i 2001: ”… Byrådsavdeling for eldre og bydelene forutsetter at barn i kommunal heldagsbarnehage får et fullverdig måltid, med melk og frukt i løpet av oppholdstiden”. I brevet ble det vist til de nasjonale retningslinjene for mat og måltider i barnehagen.


Laste ned ppt "Helseetaten Forskrifter og andre dokumenter"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google