Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Matematikklek i Solsletta barnehage  Et pilotprosjekt barnehageåret 2006-2007, men som fortsetter og fortsetter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Matematikklek i Solsletta barnehage  Et pilotprosjekt barnehageåret 2006-2007, men som fortsetter og fortsetter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Matematikklek i Solsletta barnehage  Et pilotprosjekt barnehageåret 2006-2007, men som fortsetter og fortsetter

2 Organisering av prosjektet  Prosjektet skulle vare et år.  En førskolelærer som var prosjektleder.  Mål for både personalet og barna  6 temaer\emner fordelt utover året.  Fraspark på en halv planleggingsdag  Matte-møte. Pedagog møte ca hver andre mnd til prosjektet. Et kompendia og en møteplan ble delt ut før matte-møtet så alle var forberedt. Møtet ble brukt til å utveksle erfaringer og introdusere nye tema.  ”Drypp” på felles personalmøter gjennom året  Loggbok der det fortløpene ble dokumentert og evaluert.  Enkel rapport til slutt der loggført dokumentasjon ble samlet.

3 Økonomi  Vi søkte fylkesmannen om 30,000 kr og fikk 15 000 kr.  Prosjektleder ble frikjøpt noe for å jobbe med prosjektet.  Vi kjøpte ”matte-meisen” en tursekk med tips og utstyr til å jobbe med matte i naturen.  Spill og utstyr ble kjøpt inn.

4 Mål for prosjektet:  Personalet:  Bevisstgjøre og utnytte den mattematikken som er i barnehagen i dag.  Utvikle ny kunnskap og gjøre nye erfaringer i forhold til matematikkområdet  Barna:  Oppleve at det er gøy med matematikklek  Bruke matematikk i hverdagen; løse problemer\utfordringe r, reflektere (tenkning), her og nå  Skape motivasjon og trygghet som grunnlag for videre matematikklæring

5 Matematikklek i Solsletta barnehage

6 -Språk- utvikling av begreper ”Videreutvikle begrepsforståelse og bruke et variert ordforråd”

7 Matte i hverdagen  Frilek  Rydding  Samling  Måltid  Bleieskift  Garderobesituasjon  Utelek  Tur  Aktiviteter

8 Sortering, klassifisering Sortere/klassifisere:  Farger  Leker  Redskaper  Størrelser  Ordne og systematisere

9 Tall, telling, antall/mengde  Øve på tallremsa gjennom sanger, rim og regler  Lære å se mengder  Bruke rutinesituasjoner

10 Måling  Avstand  Vekt  Volum  Tid

11 Geometriske former  Lære begreper som trekant, firkant, sirkel, og oval  Klippe og lime geometriske former  Gå på jakt etter geometriske former når man er på tur i nærmiljøet  Ha formfest

12 Romoppfattelse  kroppsoppfattelse  konstruksjon  plasseringsord

13 Design, form og mønster  Studere ulike mønster i nærmiljøet  Kjenne på ulike former  Male på forskjellige underlag  Lage ulike mønster  Speiling

14 Lurt å tenke på :  Hvem skal lede prosjektet?  Hvem skal være pådriver fra avdelingen?  Hvordan få med de andre voksne?  Hva er nå-situasjonen og hvor vil vi?  Målsetting, barn? Personalet?  Mulighet for ekstra økonomiske midler?  Bruk av loggbok for å dokumentere  Hvorfor ha mattemøter, og hvor ofte bør man ha det?

15 Suksess kriterier:  En engasjert ansvarlig prosjektleder og en pådriver på hver avdeling.  Felles satsing på huset, - felles mål og tema  Integrert i daglige aktiviteter og gjøremål. Ikke isolert i spesielle situasjoner men en del av alt.  Bevisgjøring på alt vi fra før kunne  Innkjøp av nytt anvendelig og spennende utstyr  Satse på lek og moro både i forhold til barn og personalet


Laste ned ppt "Matematikklek i Solsletta barnehage  Et pilotprosjekt barnehageåret 2006-2007, men som fortsetter og fortsetter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google