Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Selvær 14 mars, Husøya 15 mars. Kommuneplanen Styrende for all planlegging i kommunen Formålet er å skape langsiktighet og forutsigbarhet i politikk og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Selvær 14 mars, Husøya 15 mars. Kommuneplanen Styrende for all planlegging i kommunen Formålet er å skape langsiktighet og forutsigbarhet i politikk og."— Utskrift av presentasjonen:

1 Selvær 14 mars, Husøya 15 mars

2 Kommuneplanen Styrende for all planlegging i kommunen Formålet er å skape langsiktighet og forutsigbarhet i politikk og arealbruk PBL 11-1 Kommuneplan: Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med handlingsdel og arealdel. Nå skal vi jobbe med samfunnsdelen. Arealdelen skal vi jobbe med senere. Det er viktig for Træna å få vedtatt en ny kommuneplan, slik at vi peker ut den retningen vi ønsker å ha for fremtidig utvikling.

3 Hvorfor nå? Behovet for ny kommuneplan har vært kjent lenge, men er et omfattende og krevende arbeid. Vi har nå fått eksterne midler til å jobbe med kommuneplanen Ass.rådmann Gunn Eliassen skal jobbe med kommuneplan tilsvarende 20 % stilling Utviklingssjef Moa Björnson skal bistå i arbeidet med kommuneplanen. En slik plan er avgjørende for å få til god og ønsket utvikling i Træna kommune og vil være et viktig dokument for Moa sitt videre utviklingsarbeid. Deltakelse fra befolkningen er både viktig og ønsket bidrag i prosessen med kommuneplanarbeidet.

4 Idag Intro & velkommen - Hvorfor skal vi ha en ny kommuneplan, Thore – Hva er en kommuneplan, Gunn – Avgrensninger og rammer, Moa Træna i 2030 – hva ønsker vi i framtiden? Gruppearbeid: – Hva er bra i dag 2016 – Hva er ikke bra 2016 Viktigste strategiene for framtiden! Gruppepresentasjon Hva skjer videre?

5 Hva er en kommuneplan?

6 Hvor gammel er vår nåværende kommuneplan?

7 Kommuneplan anno 2016

8 «Årshjulet» og «fireårshjulet» I et rullerende kommunalt plansystem vil det løpe to «planhjul» - årshjulet og fireårshjulet. Kommuneplanen er kommunens viktigste overordnede plan. Hovedhensikten er å gi kommunen, ved kommuneplanens samfunnsdel, et verktøy for kommunens helhetlige planlegging. Samfunnsdelen har to hovedinnretninger: Kommunesamfunnet som helhet Kommunen som organisasjon

9 SATSNINGSOMRÅDER/HOVEDMÅL, SKISSE Barn & unge Bosetting Helse & Livskvalitet Bolig og levemiljø Kommuneplanprosessen LOKALSAMFUNN & STEDSUTVIKLING NÆRING REGION & SAMFERDSEL ENERGI, KLIMA, MILJØ & LANDSKAP Havbruk & fiske Opplevelsesnærin g Kreative næringer Næringsliv, sysselsetting og kompetanse Infrastruktur Kommunikasjon Samferdsel Regionale koplinger Energi & klima Natur, kulturmiljø og landskap Kommunale tjenester & forvaltning

10 Roller KS ADMIN ARBEIDSGRUPPE INTRESSENTER Bestillere Fatter beslutningene, bestiller arbeidet og vedtar planene Gjennomfører Rådmann ytterst ansvarlig Assisterende rådmann & Utviklingssjef i strukturer, planlegger og framskriver arbeidet Involverte i planarbeidet Kåre Johan Myhre, Bjørn Olsen, barnerepresentant Nina Blomsø, Ungdomsrådet Line Eliassen Boende i Træna Lokalt Næringsliv, Foreninger og interesse grupper Træna kommune (ledergruppe og ansatte) Nordlands Fylkeskommune Regionale aktører med flere

11 Intressenter INTRESSENTER Boende i Træna Lokalt Næringsliv, Foreninger og interesse grupper Træna kommune (ledergruppe og ansatte) Nordlands Fylkeskommune Regionale aktører med flere Miniworkshops 1time Fiskergruppen Strikkegruppen Båtforeningen Ungdomsklubben Arbeidsinvandrere Skolen (mellomtrinet, ungdomsklubben) Miniworkshops 1time Enkelte bedrifter –Træna handel –Modolv Sjøset –Selvær handel –Festivalen –Fiskebruken –Båtservice –Moen –Rorbue & Gjestegård Feriebesøkende Pensionistene Jægarforeningen Forsvaret Båtmannfolket Solvind Externa Nova Sea Helgelands Museum Polarsirkelens friluftsråd Oppstartsworkshopstanker – ikke glem! Folk som flyttet herfra (som er tilflyttere) Kan vi gjøre et digitalt spørreskjema

12 Tidsplan KS ADMIN ARBEIDSGRUPPE INTRESSENTER FEB MARS APRIL MAJ JUNI Kunnskapsgrunnlag Forberedelse Struktur Planlegging av ws Kunnskapsgrunnlag Forberedelse Struktur Planlegging av ws 3 feb. STARTMØTE Fylket involveres som støttespiller Vedtak 11 des 2015 3 mars. PLANLEGGING 14 Mars WS Selvær 15 mars WS Husøy 3 mars. PLANLEGGING 14 Mars WS Selvær 15 mars WS Husøy Workshops Møter med grupper Workshops Møter med grupper Miniworkshops & møter med grupper Bearbeiding av innspill fra workshops & møter 12 april Sammenfatte informasjon til samfunnsplan Innspill & støtte fra fylket 10 mai SLUTTSPURT Samfunnsdel 10 mai SLUTTSPURT Samfunnsdel Skriveprosess Ca20 mai Ferdigstilling Skriveprosess Ca20 mai Ferdigstilling HØRING 2 JUNI Korrigering Videre bearbeiding

13 Workshops & involvering Hvordan reiser vi? Hva lever vi av? Hva for slags bedrifter har vi? Hvordan reiser vi? Hva lever vi av? Hva for slags bedrifter har vi? Hvilke bor her? Hvor mange bor her? Hvor handler vi? Hvilke bor her? Hvor mange bor her? Hvor handler vi? Hva slags tjenester finnes? Hva finnes i området? Hva har skjedd i verden? Hva slags tjenester finnes? Hva finnes i området? Hva har skjedd i verden? Region & samferdsel Næring Lokalsamfunn Visjon! Hvordan er Træna i 2030 Energi, klima, miljø & landskap 14 mars Selvær 15 mars Husøy 14 mars Selvær 15 mars Husøy Mat & kreativ workshop sammen 1 2 3 4

14 Visjon betyr utsikt!

15 Træna 2030 Hvem bor her? Hvem besøker øyene? Hvor mange er vi? Hvordan reiser vi? Hva lever vi av? Hvilke bedrifter finnes? Har det kommet nye? Hvor handler vi? Hva handler vi? Hva slags tjenester finnes? Hva finnes i området? Hva har skjedd i verden?

16 Hva er bra i Træna som vi vil ivareta?

17 Hva er ikke bra? Dette ønsker vi ikke å ta med oss inn i framtiden.

18 Strategier til kommuneplanen! En strategi er en tanke som strekker seg, som er LUR og som krever handling! Hver gruppe presentere 3- 5 innspill

19 Hva skjer nå? Flere workshops/treffer/møter Innhenting av kunnskap Sammenstilling av synpunkter og innspill Samfunnsdelen begynner å ta form Høring sommer Vedtak 2016 Arealplandelen senere! Innspill mulige i hele prosessen


Laste ned ppt "Selvær 14 mars, Husøya 15 mars. Kommuneplanen Styrende for all planlegging i kommunen Formålet er å skape langsiktighet og forutsigbarhet i politikk og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google