Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunereform Telemark: KS’ rolle Jan Erik Innvær, KS BTV.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunereform Telemark: KS’ rolle Jan Erik Innvær, KS BTV."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunereform Telemark: KS’ rolle Jan Erik Innvær, KS BTV

2 KS - kommunesektorens organisasjon. Alle landets 428 kommuner og 19 fylkeskommuner (Oslo er begge deler) er medlemmer i KS, i tillegg til mer enn 500 bedrifter. – en arbeidsgiverorganisasjon, og – en interesseorganisasjon www.ks.no

3 Storting og regjering: - Fylkesmannen skal samarbeide med KS om regionreformen. Fylkesmannen er gitt en rolle som koordinator og til dels pådriver for å få til en sammenslåing av kommuner. KS rolle er i denne innledende fase av reformprosessen er noe mer neddempet. – Verken KS nasjonalt eller lokalt skal mene noe om hvem som bør slå seg sammen. – KS standpunkt er at det er kommunene som selv må eie prosessene og selv bestemme hvem de skal utrede en evt. sammenslåing med.

4 KS rolle i denne fasen er primært å formidle kunnskap og stille våre arenaer til rådighet for de problemstillinger som reformen aktualiserer. – Være kunnskaps- og premissleverandør – Innhente kunnskap om og ivareta arbeidsgiverpolitiske utfordringer – Medlemsdialog om den politiske debatten, forskningsbidrag og arbeidet i KS – Bistå medlemmer ved behov – Fremme lokaldemokratiperspektivet og betydningen av en «statsreform» – Gi innspill til «oppgavemeldingen», som er varslet

5 KS’ arenaer tilgjengelig til bruk for: - informasjonsformidling, - kunnskapsdeling - erfaringsutveksling fylkesstyrer, rådmannsutvalg, fylkesmøte, høstkonferanser, og strategikonferanser

6 Referansegruppe (ikke styringsgruppe) FM og KS Gruppen ledes av Fylkesmannen og skal bidra til å – sikre gode lokale prosesser – koordinere lokale prosesser, temaer og arenaer – sikre god informasjonsflyt Bistå i arbeidet med å utarbeide et felles faktaoppsett for Telemark Fordele evt. midler som blir stilt til disposisjon for reformprosessen KS deltar med – leder for fylkesstyret (Jørund Ruud), – leder av rådmannsutvalget (Åse Egeland) – regiondirektør (Eva Lian)

7 KS skal også gi bistand til kommuner som ønsker å stå aleine. Etter evt vedtak om sammenslåing: – Hvordan planlegge og gjennomføre fusjonen/e på en god måte?

8 KS har en offensiv rolle – i fht oppgaver! KS mener: kommunestruktur må sees i sammenheng med de oppgaver kommunene får det er naturlig å se de kommunale og fylkeskommune/regionale oppgaveporteføljene i sammenheng.

9 Oppgaver: Fra stat til fylke/region eller kommune Høst 2014 - KS: Hurtigarbeidende ressursgrupper -> Innspill til regjeringens oppgavemelding (fremmes våren 2015) <- Vedtas i KS hovedstyre i desember. – Blanding av KS sentrale spisskompetanse med medlemskompetanse Barnevern Rehabilitering NAV Rus/psykiatri Helse/omsorg Statped og SMI-skole Naturressurs og miljøforvaltning Klima og energi Kommunal beredskap Kultur

10 KS som interesseorganisasjon mener: Overføring av oppgaver til kommunalt eller regionalt nivå må fullfinansieres De reformspesifikke tilskuddene må gis utenom rammen Staten bør bidra, bla gjennom: – Betydelig reduksjon i statlig detaljstyring og rapporteringskrav – Avgrense statsforvaltningens adgang til å overprøve lokale planer og vedtak gjennom innsigelser, tilsyn og klagebehandling – Få til en mer enhetlig organisering av regional stat


Laste ned ppt "Kommunereform Telemark: KS’ rolle Jan Erik Innvær, KS BTV."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google