Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”De vanskelige beslutningene” - eierskifteseminar i Bodø 13.02.2007 Generasjonsskifte i fiskebåtrederiet Asbjørn Selsbane AS …som endte med fisjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”De vanskelige beslutningene” - eierskifteseminar i Bodø 13.02.2007 Generasjonsskifte i fiskebåtrederiet Asbjørn Selsbane AS …som endte med fisjon."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 ”De vanskelige beslutningene” - eierskifteseminar i Bodø 13.02.2007 Generasjonsskifte i fiskebåtrederiet Asbjørn Selsbane AS …som endte med fisjon

3 ”De vanskelige beslutningene” - eierskifteseminar i Bodø 13.02.2007 Generasjonsskifte i Asbjørn Selsbane AS Fiskebåtrederi i Lødingen kommune i Nordland Bygd opp over mer enn 40 år - av Alf og Åse Hansen. Også bror bidratt de siste år. Ca 35 ansatte To båter: M/S Asbjørn Selsbane (28 meter) og M/S Norafjell (45 meter) Mottaksanlegg for fisk og hvalkjøtt

4 ”De vanskelige beslutningene” - eierskifteseminar i Bodø 13.02.2007 Utgangspunktet for generasjonsskifte Grunnlegger har syv livsarvinger, to sønner og fem døtre Far og ene sønn driver selskapet sammen, far med 51 % av aksjene, sønn med 49 % Stor verdiskapning i kapitalintensiv næring

5 ”De vanskelige beslutningene” - eierskifteseminar i Bodø 13.02.2007 Mer om selskapet M/S Asbjørn Selsbane M/S Norafjell Kontorer, bøteri og fiskemottak Kystfiskefartøy – 27,4 meter som fisker torsk, hyse, sei, sild, makrell m.m Havfiskefartøy – 44,8 meter som fisker sild, makrell, kolmule, brisling, hestemakrell m.m

6 ”De vanskelige beslutningene” - eierskifteseminar i Bodø 13.02.2007 Generasjonsskifte = omveltning De mest kompetente i ferd med å forlate Ulike interesser og ønsker trer fram Fokus flyttes lett fra kjernedrift til spørsmål knyttet til generasjonsskifte Familieforhold, arv og økonomi griper inn i hverandre kan bli en krise i bedriftens liv

7 ”De vanskelige beslutningene” - eierskifteseminar i Bodø 13.02.2007 Råd 1: Vær forberedt I god tid; få på plass et kompetent styre Styre har ansvaret for å planlegge generasjons- og eierskifter til beste for bedriften Involver alle berørte parter Lag en plan

8 ”De vanskelige beslutningene” - eierskifteseminar i Bodø 13.02.2007 Råd 2: Forankre beslutninger internt Bruk mye tid sammen Innvolver, finn ut hva berørte aktører ønsker Strukturer – bygg opp gode organisasjoner Dokumenter, vær skriftlig (lett å glemme…) Unngå omkamper ”Godt anker gir trygghet for storm”

9 ”De vanskelige beslutningene” - eierskifteseminar i Bodø 13.02.2007 Råd 3: Bruk ekstern kompetansen Det løfter problemstillinger Eksterne kan bidra i kommunikasjonen Eksterne kan finne ut av lovverket Hjelper til å sortere vesentlig fra uvesentlig

10 ”De vanskelige beslutningene” - eierskifteseminar i Bodø 13.02.2007 Verden utenfor…. Banker og myndigheter en sentral rolle Jan. – nov. 06: Lang korrespondanse med fiskeridirektoratet 10.10.06: Avslag på ervervstillatelse fordi fiskeridirektoratet mente at vår løsning ikke var del av et generasjonsskifte Møte med toppledelsen i fiskeridepartementet 07.12.06: Departementet gir medhold

11 ”De vanskelige beslutningene” - eierskifteseminar i Bodø 13.02.2007 De vanskelige beslutningene.. Handler om å utfordre påtenkte og tradisjonelle roller Grunder bør gjøre det lystbetont Alle involverte bør tenke langsiktig Må tørre å bryte barrierer om det trengs Hva skjer når forholdene ikke ligger til rette?

12 ”De vanskelige beslutningene” - eierskifteseminar i Bodø 13.02.2007 Jenter i fiskerinæringen Får eller tar ikke del i sin rettmessige arv Over tid: skaper skjeve eier- og formuesforhold Kulturen favoriserer menn: - deltakerloven – krever at mer enn 50 % av eierne skal være fisker på blad B - hvem kan reise på sjøen 20 uker i året med en spedunge på armen? Deltakerloven er nødvendig – men er det rett at den skal gjelde i et generasjonsskifte?

13 ”De vanskelige beslutningene” - eierskifteseminar i Bodø 13.02.2007 Hva kjennetegner et godt generasjonsskifte? Er godt forberedt av bedriftens styre Beslutninger er solid forankret Eksterne har bidratt i prosessen Banker og myndigheter spiller på lag med berørte aktører Involverer bredt

14 ”De vanskelige beslutningene” - eierskifteseminar i Bodø 13.02.2007


Laste ned ppt "”De vanskelige beslutningene” - eierskifteseminar i Bodø 13.02.2007 Generasjonsskifte i fiskebåtrederiet Asbjørn Selsbane AS …som endte med fisjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google