Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidsplassutvikling [Sett inn navn på arbeidsplassen og dato]

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidsplassutvikling [Sett inn navn på arbeidsplassen og dato]"— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidsplassutvikling [Sett inn navn på arbeidsplassen og dato]

2 1.Introduksjon 10 ‒ 15 minutter Velkomst og presentasjon [Sett inn ansvarsgruppens formål og målet med møtet. Presenter dere selv og gi deltakerne mulighet til å hilse på hverandre og snakke sammen om forventningene til møtet.]

3 Hva er Arbeidsplassutvikling? En metode der vi sammen undersøker våre ønsker og drømmer om den gode arbeidsplassen vi fokuserer på framtiden og på muligheter; løsningsfokusert tilnærming alle får mulighet til å komme til orde vi jobber med forslag til handlingsmuligheter for de viktigste ønskene forslagene våre danner grunnlaget for en handlingsplan Arbeidsform: 2 møter à ca. 2 timer. Hvert møte har 3 ‒ 4 runder og foregår dels i grupper og dels i plenum. Spørsmål eller kommentarer?

4 De to møtene ca. 2 x 2 timer Møte 1 1. Velkomst og introduksjon (felles) 2. Intervju og drøfting av den gode arbeidsdagen (grupper) Deltakerne intervjuer hverandre og finner fram til positive opplevelser. Gruppen drøfter de positive opplevelsene og sammenfatter ønskene for den gode arbeidsplassen. 3. Utstilling i plenum – på oppdagelse i kollegaenes arbeidsglede (felles) Gruppene stiller ut arbeidet sitt. De sentrale ønskene sammenfattes. Møte 2 1. Fra ønsker til muligheter (grupper) Gruppene velger ett ønske som de vil jobbe videre med. 2. Fra ønske til handling (grupper) Gruppen utarbeider forslag til hvordan ønsket kan realiseres. 3. Oppsummering – presentasjon av handlingsforslag (felles) Gruppene legger fram resultatet av arbeidet. Ansvarsgruppen oppsummerer. 4. Evaluering (felles) Dialog om utbyttet av metoden

5 2. Intervju og drøfting av den gode arbeidsdagen 45 minutter ‒ 1 time Her skal dere jobbe i grupper på fire. I gruppene skal dere gjøre følgende: Intervju hverandre to og to om positive opplevelser som gir energi i arbeidet. Sett av 10 minutter til hvert intervju. Bruk intervjuguiden. [Del ut denne til gruppene.] I gruppen forteller de fire medarbeiderne etter tur om spesifikke kjennetegn ved de positive opplevelsene som har kommet fram i intervjuene. Sammen drøfter gruppen de positive opplevelsene og tematiserer hva som er sentralt for god trivsel på arbeidsplassen. Skriv ned alle de viktigste ønskene til den gode arbeidsplassen på et flippoverark. Skriv de tre viktigste ønskene øverst.

6 Intervjuguide: Finn fram til de positive opplevelsene på jobben 1.Tenk på en dag du opplevde arbeidsglede. 2.Hva slags situasjon var det? Hva skjedde? Hvem var involvert? Hva gjorde de? Hva gjorde du? Hva tror du gjorde denne situasjonen mulig? 3.Kan du trekke ut noen spesifikke kjennetegn på situasjonen/opplevelsen? 4.Hvis dere skal foreta en forandring på arbeidsplassen, hva er den minste tingen som vil skape den største forandringen? 5.Nevn tre ting som kan forbedre arbeidet og det psykiske arbeidsmiljøet i framtiden.

7 3. Utstilling i plenum – på oppdagelse i kollegaenes arbeidsglede 20 ‒ 30 minutter Gruppene henger opp flippoverarket sitt på veggen. Gå på oppdagelse hos hverandre! En fra hver gruppe blir stående ved gruppens ark og svarer på spørsmål. (Her kan dere gjerne bytte på.) Felles oppsummering: Hva er de mest sentrale ønskene for vår arbeidsplass?

8 Arbeidsplassutvikling Møte 2 [Sett inn navn på arbeidsplassen og dato]

9 Møte 2 Program for møte 2 1. Fra ønsker til muligheter (grupper) Gruppene velger ett ønske som de vil jobbe videre med. 2. Fra ønske til handling (grupper) Gruppen utarbeider forslag til hvordan ønsket kan realiseres. 3. Oppsummering – presentasjon av handlingsforslag (felles) Gruppene legger fram resultatet av arbeidet. Ansvarsgruppen oppsummerer. 4. Evaluering (felles) Dialog om utbyttet av metoden

10 1.Fra ønsker til muligheter Ca. 20 minutter Vi ser på utstillingen fra forrige møte en gang til – hva var de sentrale ønskene for arbeidsplassen vår? Nytt gruppearbeid [Skriv om dere skal ha nye eller de samme gruppene som sist.] Alle bytter på å fortelle gruppen hva de har tenkt over fra utstillingen: – Er det noe jeg syns er spesielt viktig? – Er det noe som overrasker meg? – Hva synes jeg vi skal jobbe videre med? Gjennom dialog finner gruppen fram til det ønsket dere vil lage handlingsforslag til.

11 2. Fra ønske til handling 45 ‒ 60 minutter Dere skal utarbeide skriftlige forslag til hvordan ønsket kan realiseres. Bruk ”IGLO”-arket for å konkretisere: – Hvem skal handle (individ, gruppe, ledelse og/eller organisasjon)? – Hvilke ressurser krever det? – Når kan det settes i gang, og av hvem? [IGLO-ark kan deles ut til gruppene, eller gruppene kan selv tegne det over på et flippoverark. Designforslag følger.]

12 IndividGruppe OrganisasjonLedelse Kilde: Teamledelse med det rette twist, NFA 2008 …nivå

13 3. Oppsummering – presentasjon av handlingsforslag Ca. 15 minutter Gruppene legger fram arbeidet sitt kort. Ansvarsgruppen forteller om den videre prosessen. Ansvarsgruppen samler inn alle gruppenes ark til bruk når de skal lage en handlingsplan.

14 Oppsummering (fortsetter) 5 ‒ 10 minutter Hva skal skje nå: [Sett inn punkter om hvordan dere oppsummerer dagens møte. Hvordan utarbeides handlingsplanen, og når begynner dere?] [Vær klar på at ikke alle forbedringer kan settes i gang samtidig. Noen temaer kan kanskje ikke realiseres med en gang pga. økonomi, og andre temaer må kanskje kartlegges grundigere før man begynner.]

15 4. Evaluering Hva har vi fått ut av å bruke Arbeidsplassutvikling som metode? Hva har vært det viktigste utbyttet av de to møtene?


Laste ned ppt "Arbeidsplassutvikling [Sett inn navn på arbeidsplassen og dato]"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google