Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KS si rolle som medlems- og interesse- organisasjon Arbeider for styrking av lokaldemokratiet og best mulige rammevilkår for kommunene Formidling av fakta-

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KS si rolle som medlems- og interesse- organisasjon Arbeider for styrking av lokaldemokratiet og best mulige rammevilkår for kommunene Formidling av fakta-"— Utskrift av presentasjonen:

1 KS si rolle som medlems- og interesse- organisasjon Arbeider for styrking av lokaldemokratiet og best mulige rammevilkår for kommunene Formidling av fakta- og forskningsbasert kunnskap som bidrag til godt vedtaks- grunnlag i kommunene Tilrettelegging av arenaer for utvikling, kunnskapsdeling og erfaringsutveksling Samordne prosesser som omfatter kommunene i fylket KS skal være gjenkjennelig som medlems- og interesseorganisasjon også når kommunereformarbeidet pågår

2 KS sitt utgangspunkt Et enstemmig landsting i KS uttalte i februar 2012 at:  kommunegrenser kan endrast ved gode lokale prosessar  oppgåvene må vere avgjerande for kommunestrukturen  kommunane sjølv må ha styrande innverknad på prosessen Hovedstyret vedtok i juni 2013 at:  «En mulig endring av kommunestrukturen forutsetter et tydelig initiativ fra Stortinget, med en klar begrunnelse, et klart formål, tydelige rammer for prosessen og en overordnet tidsplan»

3 Lokale prosesser – kommunene må styre KS har som forutsetning at eventuelle endringer i kommunestrukturen må bygge på gode lokale prosesser Det er kommunene selv som må eie prosessene, med bistand frå KS og Fylkesmannen. KS skal ikke drive fram prosessene. KS Landsstyre uttalte bl.a. følgende 28. mai: «Landsstyret er positiv til at KS sentralt og regionalt tilrettelegger for og gir prosessveiledning i lokale prosesser og at dette gjøres i samarbeid med fylkesmannsembetene, i et likeverdig samarbeid. Det forutsettes at det er gjensidig forståelse i dette samarbeidet for at kommunene selv styrer framdriften i prosessene, og definerer sine behov for veiledning og prosesstøtte»

4 Kun kommunereform? Hva med stats –og styringsreform? Staten må bidra med: Betydelig reduksjon i statlig detaljstyring og rapporteringskrav Klar reduksjon i landsomfattende tilsyn Færre innsigelser til arealplanene Flytte ressurser og oppgaver fra stat til kommune Mer enhetlig regional organisering på statlig side

5 KS skal samarbeide med fylkesmannen, men har ulikt mandat: KS nasjonalt og lokalt (v/fylkesstyret) skal ikke mene noe om hvem som bør slå seg sammen Kommunene må selv eie prosessene og hvem de vil innlede samtaler med KS kan bidra med kunnskap som vil være viktige i vurderinger i forb. med lokale vedtak: Formidle fakta. KS som «ekspertorganisasjon» – Kunnskap om lokaldemokrati og hva som fører til deltakelse – Økonomisk beregningsmodell som viser økonomiske utslag av sammenslåinger gitt dagens inntektssystem (inntil 7 kommuner) – Viktige arbeidsgiverspørsmål KSK kan gi rådgivning – saksutredning, prosessdesign og bistand til gjennomføring av prosesser, temadager, mv KS rolle: samarbeide, formidle, støtte og gi råd

6 Utgreiingsansvar for alle kommunar Flertallet i Kommunal- og forvaltningskomiteen har understreket at «det er eit utredningsansvar for alle kommunar», og departementet har fastslått at det innebærer at alle kommunar skal gå gjennom prosessen med å diskutere og vurdere samanslåing, samt gjøre vedtak innen våren 2016. KS vil ikke ha noen rolle når det gjelder hvilke kommunar som bør innlede samtaler med hvem, jfr. premissen om at det er kommunene som skal eie prosessene MEN: KS vil på medlemmane sine premisser legge til rette for lokale prosessar saman med Fylkesmannen når det blir etterspurt

7 Sikre folkevalgte regioner Flytte oppgaver nærmere innbyggerne - også til et regionalt folkevalgt nivå Ikke overføre oppgaver fra fylkeskommunene før etter en helhetlig oppgavegjennomgang og avklart framtidig kommune- og regionstruktur

8 KS – oppgaver og arenaer Interessepolitikk Tariff og arbeidsgiverstrategier – «Skodd for framtiden» Utviklingspartner – KS Konsulent Samarbeid med Fylkesmannen RU, fylkesstyret, fylkesmøtet, felles møteplasser Folkevalgtprogrammet Konsultasjonsordningen

9 Interessepolitikken: KS har en offensiv rolle Kommunestruktur må sees i sammenheng med de oppgaver kommunene får Det er naturlig å se de kommunale og fylkeskommune/regionale oppgavene i sammenheng. Oppgaver må vurderes ut fra nærhet til innbyggerne, politisk folkevalgt forankring og effektiv oppgaveløsning Midler til bruk i reformstøtte må være friske midler Regjeringen må allerede nå iverksette tiltak som viser at kommunene skal få større tillit. Staten må bidra med: – Betydelig reduksjon i statlig detaljstyring og rapporteringskrav – Flytte ressurser og oppgaver fra stat til kommune – Mer enhetlig regional organisering på statlig side


Laste ned ppt "KS si rolle som medlems- og interesse- organisasjon Arbeider for styrking av lokaldemokratiet og best mulige rammevilkår for kommunene Formidling av fakta-"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google